Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 9 grudnia 2020

Oświadczenie Prezydenta Andrzeja Dudy po spotkaniu z Prezydentem Milošem Zemanem

 

Ekscelencjo, Wielce Szanowny Panie Prezydencie, Drogi Milošu,

Szanowni Państwo!


Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować Panu Prezydentowi Milošowi Zemanowi za zaproszenie i za dzisiejsze nasze spotkanie mimo wszystkich trudnych okoliczności zewnętrznych, o których Państwo doskonale wiecie. Mam na myśli pandemię koronawirusa. Nasze dzisiejsze spotkanie z Państwem też nietypowe, patrząc w przestrzeni ostatnich lat, bo wszyscy jesteśmy w maskach: Pan Prezydent, ja, Państwo. Ale jak widać, to nam nie przeszkadza w tym, żeby w ważnych sprawach się spotykać, rozmawiać o tym, co dzisiaj, ale także, a może przede wszystkim o tym, co jutro, a więc jaka będzie przyszłość.


Zobacz także: Wizyta Prezydenta RP w Republice Czeskiej [PL/EN] Z Panem Prezydentem będziemy sprawowali funkcje głów państw jeszcze przez najbliższe lata. Uznajemy pandemię koronawirusa za zjawisko bardzo trudne dla naszych krajów, tak jak i dla całej Europy i świata, ale zjawisko przejściowe, z którym, wierzymy głęboko, wkrótce poradzimy sobie wszyscy, współdziałając ze sobą, i wrócimy do normalnego funkcjonowania. I dlatego te relacje, które zbudowaliśmy przez ostatnie lata i które, jak widać, trwają dzisiaj, na przyszłość także są dla nas bardzo ważne.

 

Bardzo dziękuję Panu Prezydentowi za wypowiedziane przed chwilą słowa o solidarności i o znaczeniu Grupy Wyszehradzkiej, ale także naszej wspólnoty sąsiedzkiej w sprawach ważnych. Niewątpliwie taką sprawą ważną jest nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Bardzo pragnęliśmy do Unii Europejskiej wejść, tak samo jak walczyliśmy o to, by uzyskać prawdziwą wolność na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. To nam się udało. A potem członkostwo w NATO i w Unii Europejskiej było kolejnym naszym dorobkiem na drodze do prawdziwej demokracji, którą dzisiaj w naszych krajach mamy.

 

Ale wchodziliśmy do Unii Europejskiej, która była i z założenia miała być i pozostać unią wolnych narodów i równych państw, w których każde państwo, i to, które było w Unii od dawna, i nasze państwa, i wierzyliśmy w to głęboko, także wszystkie te kraje, które w Unii będą w przyszłości, będą jednakowo traktowane, będą miały jednakowe znaczenie, a przede wszystkim będą traktowane uczciwie. Uczciwość ma fundamentalne znaczenie, jeśli chodzi o tworzenie prawa europejskiego i tego najważniejszego fundamentalnego prawa traktatowego i tych aktów prawnych, które mają znaczenie poniżej traktatowe, czyli które są aktami w stosunku do traktatów wykonawczymi. To bardzo istotna rzecz.

 

Otóż cieszę się, że mamy z Panem Prezydentem takie samo stanowisko, że wszystko to, co jest stanowione w ramach Unii Europejskiej przez wszelkie jej instytucje, ale przede wszystkim przez Radę Europejską, ale też Parlament Europejski i Komisję Europejską, zawsze musi się mieścić w obrębie traktatów. To ma znaczenie fundamentalne. Traktaty są najważniejsze. Traktaty mają najwyższy priorytet i wszystkie akty rangi niższej w ramach Unii Europejskiej jako Wspólnoty muszą się mieścić w granicach traktatowych. Nie może być tak, że aktami rangi niższej w jakikolwiek sposób zmieniamy, czy modyfikowane są, postanowienia traktatów czy, wprost powiem, wypaczane są postanowienia traktatów. To jest sytuacja niedopuszczalna i jakiekolwiek próby dokonywania tego typu machinacji muszą być w sposób zdecydowany potępione, niezależnie od warunków.

 

Dzisiaj trwają negocjacje w bardzo trudnej sytuacji w Europie, kiedy wszyscy jesteśmy dotknięci pandemią koronawirusa, nie tylko pod tym względem ludzkim, zdrowotnym, lecz także pod względem gospodarczym; pandemią, która na kwestie naszego codziennego życia przekłada się w sposób ogromny. To problem przyszłości Unii Europejskiej. Tworzymy dzisiaj wspólnie mechanizmy, które mają pomóc naszej Wspólnocie wyjść z kryzysu. Muszą one być sprawiedliwe, muszą one być jednakowe dla wszystkich, muszą one dla wszystkich tworzyć jednakową szansę, bez pułapek, bez prób obejścia czy wykorzystania przymusowej sytuacji, czy trudnej sytuacji niektórych krajów, czy wręcz przeciwnie – mocniejszej sytuacji innych, a więc przewagi czy to gospodarczej, czy pod jakimkolwiek innym względem nad innymi krajami.

 

Chcemy po prostu, aby Unia nadal była Unią wolnych narodów i równych państw i do tego, uważam, powinny zdążać te negocjacje, które w tej chwili się toczą. To też powinno odzwierciedlać porozumienie, które zostanie ostatecznie zawarte, i które będzie rozwiązaniem tego bardzo trudnego problemu gospodarczego, przed jakim z całą pewnością w najbliższej przyszłości stanie Unia Europejska, a więc stworzenia mechanizmów pomagających od strony finansowej w wyjściu z kryzysu. Jest w tej chwili zarysowane już wstępne porozumienie. Praca nad nim przez cały czas trwa. Porozumienie jest efektem bardzo wytężonych wysiłków strony polskiej, węgierskiej, lecz także prezydencji niemieckiej. Dzisiaj trwają nadal nad nim dyskusje.

 

Ja przedstawiłem zarysy tego porozumienia Panu Prezydentowi i dziękuję, że Pan Prezydent pozytywnie odniósł się do naszych, mówię: polskich, a także węgierskich propozycji w tym zakresie. Mam nadzieję, że znajdą one zrozumienie i zostaną przyjęte przez państwa Wspólnoty Europejskiej, choć powtarzam, dyskusje na ten temat i działania negocjacyjne w tej kwestii przez cały czas trwają. Moim osobistym zdaniem, jako nie tylko polityka, nie tylko Prezydenta Rzeczypospolitej, lecz także prawnika, te rozwiązania, które będą ostatecznie przyjęte jako rozwiązania prawne, ale także jako w pewnym sensie uzupełniające je, czy wyjaśniające ich treść, postanowienia, choćby konkluzje Unii Europejskiej, muszą operować w kontekście takich pojęć, zwłaszcza w tych kwestiach, które dotyczą przyznawania środków finansowych czy też warunkowania przyznania środków finansowych, muszą operować pojęciami jasnymi. Pojęciami zrozumiałymi, które nie mogą być wykorzystywane do politycznej machinacji, które muszą być, jak to się mówi, dookreślone, tak aby nie stwarzały tych negatywnych możliwości interpretacyjnych, które w efekcie będą stanowiły pułapkę dla niektórych krajów Wspólnoty czy też na niektóre kraje Wspólnoty.

 

I cieszę się, że Pan Prezydent tak mocno zaakcentował tę solidarność, dlatego że dzisiaj my jeszcze przez cały czas w Europie jesteśmy na etapie budowania w naszych krajach spójności europejskiej. To my w naszych krajach wykorzystujemy fundusze europejskie na budowę dróg, na rozwój linii kolejowych, na rozwój różnego rodzaju form komunikacji, dzięki którym także przedstawiciele innych państw członkowskich w ramach swobody świadczenia usług w ramach innych wolności europejskich przybywają do naszych krajów, realizują się życiowo, rozwijają się gospodarczo, zarabiają pieniądze i budują pomyślność swoją osobistą, lecz także swoich krajów i całej Wspólnoty. Mówię to dlatego, że każde euro, które jest wydane w naszych krajach, nie tylko służy Czechom, czy nie tylko służy Polakom, ale służy całej Wspólnocie Europejskiej, wszystkim tym, którzy chcą w ramach Unii Europejskiej realizować się gospodarczo, którzy chcą się realizować osobiście, którzy, krótko mówiąc, chcą żyć i się rozwijać. I dlatego jest to nasza wspólna sprawa, która powinna być załatwiona w sposób rzetelny i uczciwy.

 

Ogromnie dziękuję Panu Prezydentowi Milošowi Zemanowi za wsparcie mojego stanowiska w tej sprawie i za podkreślenie tego ogromnego znaczenia, jakie dla nas ma przede wszystkim Grupa Wyszehradzka jako wspólnota solidarności i wzajemnego zrozumienia, ale także wspólnota w efekcie decyzyjna. Bardzo raz jeszcze dziękuję.

 

Mogę tylko jeszcze wspomnieć, proszę Państwa, że oczywiście nasza rozmowa dotyczyła nie tylko tego. Mówiliśmy także o zbliżającym się spotkaniu właśnie Grupy Wyszehradzkiej w Polsce, które, mam nadzieję, w lutym przyszłego roku dojdzie do skutku, i którego ja będę gospodarzem.

 

Dziękowałem Panu Prezydentowi za zaproszenie. Mam nadzieję, że pandemia koronawirusa nie przeszkodzi w tym, żeby to spotkanie się mogło odbyć, i że wszyscy będziemy mogli wspólnie zasiąść do stołu, tak jak zawsze na spotkaniach prezydentów Grupy Wyszehradzkiej, tak jak to miało miejsce na przestrzeni ostatnich lat.

 

Rozmawialiśmy również o sytuacji gospodarczej zarówno Polski, jak i Czech, a także sytuacji pandemicznej. To są te kwestie, które stanowią bieżący element naszej polityki w tej chwili, ale przede wszystkim obydwaj wyrażamy nadzieję, że niedługo uda nam się pokonać pandemię koronawirusa i będziemy mogli wrócić do normalnego działania. Polska i Czechy miały na przestrzeni ostatnich lat bardzo wysoki poziom obrotów gospodarczych, ponad 22 mld euro ogólnej sumy tych obrotów w zeszłym roku. Liczę na to, że będziemy mogli wrócić nie tylko do takich rozmiarów wymiany gospodarczej, lecz także że będziemy ją zwiększali w najbliższych latach, i że ta nasza współpraca będzie rozkwitała także dzięki naszemu rozwojowi w ramach Unii Europejskiej.

 

Jeszcze raz bardzo dziękuję Panu Prezydentowi za dzisiejsze spotkanie.

 

Zamek Praski | Oświadczenie dla mediów

Poleć znajomemu