Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 30 listopada 2016

"Innowacyjność to połączenie wielkich umysłów, idei i inicjatywy"

  |   Wystąpienie Prezydenta RP na inauguracji seminarium "Innovation: a key to future growth. Polish and Swedish experiences" (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wystąpienie Prezydenta RP na inauguracji seminarium "Innovation: a key to future growth. Polish and Swedish experiences" (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wystąpienie Prezydenta RP na inauguracji seminarium "Innovation: a key to future growth. Polish and Swedish experiences" (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wystąpienie Prezydenta RP na inauguracji seminarium "Innovation: a key to future growth. Polish and Swedish experiences" (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wystąpienie Prezydenta RP na inauguracji seminarium "Innovation: a key to future growth. Polish and Swedish experiences" (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)

Dziękuję za zaproszenie mnie do zabrania dzisiaj głosu. Cieszę się, że jestem w kraju, który szczyci się swoimi osiągnięciami na gruncie wiedzy i innowacji. Termometr Andersa Celsjusza, ultradźwięki, trójpunktowy pas bezpieczeństwa, wykrywacz wirusa HIV, rozrusznik serca oraz współczesne firmy, takie jak Skype czy Spotify – to wszystko są dowody na wiodącą rolę Szwecji w poszerzaniu horyzontów technologicznych. Pozycja Szwecji we wszystkich światowych rankingach innowacji pozostaje dla nas inspiracją. Nic więc dziwnego, że Alfred Nobel był Szwedem.


Wersja angielska: President's address in Stockholm at the seminar "Innovation: a key to future growth. Polish and Swedish experiences">>


Innowacja jest kluczem do wzrostu gospodarczego i jest podstawą długofalowego dobrobytu ekonomicznego. Innowacyjność to połączenie wielkich umysłów, idei i inicjatywy. Jest to coś, co odnajdujemy zarówno w Szwecji, jak i w Polsce. Polscy studenci i badacze byli w przeszłości i są także dzisiaj znani ze swoich naukowych i technologicznych osiągnięć.


Innowacyjność to także obszar, który nakłada pewne zobowiązania na nas, polityków. Ważne jest, by dobrze zorganizować środowisko sprzyjające kreatywności i innowacyjności. Składa się na nie jakość współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, sektorem prywatnym i światem nauki. Pod tym względem model przyjęty w Szwecji jest dla nas inspiracją.


W Polsce toczy się proces kształtowania nowego systemu, który ma wyzwolić nasze zdolności w dziedzinie innowacji. Z myślą o nim powołaliśmy do życia Radę Innowacyjności. Pełni ona rolę najważniejszego międzyresortowego koordynatora narodowej polityki innowacyjności. Rząd Rzeczypospolitej ogłosił Plan Odpowiedzialnego Rozwoju, będący zbiorem narzędzi nakierowanych na wspomaganie innowacyjności i polepszenie konkurencyjności podmiotów polskich w skali międzynarodowej. Jedną z naszych flagowych inicjatyw jest program „Start in Poland”, utworzony z myślą o stworzeniu najlepszego ekosystemu dla start-upów. Z radością mogę stwierdzić, że w ubiegłym tygodniu złożyłem swój podpis pod projektem nowej Ustawy o Innowacyjności, której celem jest znaczne zwiększenie wydatków na badania i rozwój w Polsce. Jest to próba zbliżenia do siebie sektora prywatnego i społeczności naukowej.


Jestem przekonany, że możemy razem stworzyć ramy dla polsko-szwedzkiej współpracy w najbardziej obiecujących sektorach. Mechanizm ten, będąc obopólnie korzystnym, powinien zmierzać do utworzenia nowych możliwości biznesowych i uruchomienia wspólnych projektów. Chciałbym tchnąć nowego ducha w List Intencyjny w sprawie Współpracy w Dziedzinie Innowacji pomiędzy naszymi krajami. Jednym z naszych strategicznych priorytetów na najbliższe lata powinno być zacieśnienie naszej współpracy dwustronnej.


Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze Seminarium stanie się okazją do wymiany poglądów przez wszystkich jego uczestników, okazją do dzielenia się doświadczeniami, i że przyczyni się do budowy jeszcze solidniejszych podstaw dla naszej przyszłej współpracy.


Dziękuję Państwu za uwagę.

Poleć znajomemu