Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 29 stycznia 2021

Wystąpienie Prezydenta podczas spotkania z organizacjami zaangażowanymi w walkę z pandemią

Dzień dobry,

witam Wszystkich Szanownych Państwa,

witam Druhny, Druhów!

 

Zobacz także: Spotkanie z organizacjami zaangażowanymi w walkę z pandemią COVID-19 Bardzo dziękuję za przybycie. Są tu przedstawiciele organizacji harcerskich, Polskiego Czerwonego Krzyża i Caritas – tych organizacji, które już przez prawie cały rok były zaangażowane w walkę z pandemią koronawirusa.

 

Nie jest to moje pierwsze spotkanie przynajmniej z częścią z Państwa, bo np. z przedstawicielami organizacji harcerskich spotkałem się jeszcze w marcu zeszłego roku, a więc na samym początku pandemii. I wtedy jako ten, który ma pod swoją prezydencką pieczą polskie harcerstwo, apelowałem właśnie do szefostwa organizacji harcerskich i skautowych w naszym kraju, by zaangażowały się – zwłaszcza starszą młodzież – w akcje pomocy.

 

Mówiliśmy wtedy przede wszystkim o pomocy osobom starszym, seniorom, wszystkim, którzy znajdowali się na kwarantannie, którym tę pomoc było stosunkowo łatwo nieść od strony technicznej, a którzy tej pomocy rzeczywiście bardzo potrzebowali. Mówiliśmy wtedy o dostarczaniu zakupów, o różnych innych formach pomocy – generalnie o tym, by nad nimi czuwać.

 

Ale z wielką satysfakcją chcę powiedzieć, że właśnie harcerze przez cały rok włączali się w pomoc w bardzo różnych formach, wiem o tym. I dlatego jest dzisiejsze spotkanie – po pierwsze – by podziękować wszystkim Państwu, wszystkim organizacjom: harcerskim, skautowym, Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, Caritas Polska, za ogromne zaangażowanie, za wielkie serce, które było włożone w pomoc, właśnie w tę solidarność w pandemii koronawirusa.

 

W tym roku mieliśmy czas próby pokazującej, czy nasza legendarna solidarność – którą tyle razy się szczycimy w Europie i na świecie, że kiedyś ją stworzyliśmy, przybrała postać wielkiego ruchu społecznego, związku zawodowego Solidarność, który wyprowadził nas przecież zza żelaznej kurtyny i jest naszą dumą – czy ona działa, czy Polacy rzeczywiście są solidarni, czy też byli solidarni tylko przez moment. W moim przekonaniu pandemia koronawirusa pokazuje, że Polacy są solidarni, przynajmniej w absolutnej swojej większości.

 

A co przede wszystkim ogromnie mnie cieszy – bardzo wiele solidarności i po prostu ludzkiego ciepła, wrażliwości i empatii pokazali ludzie młodzi. W dzisiejszych czasach, gdy bardzo często mówi się o znieczulicy, o tym, że liczy się tylko pieniądz, że człowiek nie zwraca uwagi na drugiego człowieka, to, co bardzo często obserwowaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy – w jakimś sensie można powiedzieć, że w całym tym trudnym czasie – było budujące.

 

Dlatego chciałem, byśmy dziś zainaugurowali cykl spotkań z różnymi środowiskami, które były zaangażowane w ciągu tego niecałego roku w walkę z pandemią koronawirusa. Chcę usłyszeć głosy z różnych stron podsumowujące w jakimś sensie wszystko, co zrobiono do tej pory, ale również formułujące postulaty co do tego, jakie są oczekiwania, jakie zostały stwierdzone braki, co można poprawić.

 

Czemu o tym mówię? Rok temu przygotowaliśmy i przyjęliśmy Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. Tam działanie organizacji obywatelskich, społecznych w strukturze bezpieczeństwa państwa zostało ujęte jako ważny tego element. Nikt z nas nie spodziewał się, że tak bardzo szybko w tak trudnej i w ogóle nieprzewidzianej wtedy sytuacji będziemy testować w tym zakresie naszą zdolność jako społeczeństwa.

 

Uważam, że ten test wypadł co najmniej dobrze. Natomiast jest pytanie nie tyle „co organizacje społeczne mogą zrobić dla polskiego państwa?”, tylko „co polskie państwo może zrobić dla organizacji społecznych?”. I w związku z tym jest dzisiejsze nasze spotkanie tu, w Pałacu Prezydenckim – a więc w tej instytucji, gdzie zasiada najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający też inicjatywę ustawodawczą zgodnie z polską konstytucją.

 

Uważam, że dyskusja, co zrobiliśmy, robimy i możemy zrobić oraz jak można ułatwić organizacjom ich codzienne funkcjonowanie, organizowanie i niesienie pomocy w takich sytuacjach, ma bardzo duże znaczenie. Dlatego bardzo dziękuję za przybycie. I z góry bardzo dziękuję za wszystkie głosy, które padną na naszym dzisiejszym spotkaniu, w naszej dzisiejszej dyskusji.

 

Prezydent siedzi za stołem, w tle flagi Polski i UE

Spotkanie z organizacjami zaangażowanymi w walkę z pandemią COVID-19. Wystąpienie Prezydenta

Poleć znajomemu