Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 11 lutego 2021

Prezydent: Panów zasługi mają charakter dziejowy

 

Szanowny Panie Ministrze Sprawiedliwości i Prokuratorze Generalny,
Szanowni Panowie Ministrowie,
Szanowni Panowie Generałowie,
Dyrektorzy,
ale przede wszystkim szanowni nowo nominowani Panowie Generałowie,


bardzo serdecznie gratuluję. Dziękuję, Panie Ministrze, za te wnioski nominacyjne i dziękuję za wsparcie wszystkich tych działań i decyzje o tym, że będą prowadzone, które panowie generałowie przez ostatnie lata w Służbie Więziennej prowadzili. Zadania niezwykle ważne.


Zobacz także: Nominacje generalskie w Służbie Więziennej Panom generałom z całego serca dziękuję za całą dotychczasową służbę. Choć bardzo mocno chcę podkreślić to, co powiedziałem dzisiaj w tej sali przed paroma godzinami do państwa profesorów, którym wręczałem nominacje profesorskie: to nie jest żadne podsumowanie dotychczasowej służby. To jest osiągnięcie pewnego na niej etapu, a przede wszystkim proszę to traktować jako wyzwanie. Nowe wyzwanie, które stoi przed Panami.


Ale bardzo dziękuję za dotychczasową służbę, za wszystkie te lata – u Pana generała Andrzeja Leńczuka ponad 25 lat służby – bo to były lata dobrze przepracowane dla Rzeczypospolitej. Z całego serca dziękuję.


Pan generał Andrzej Leńczuk, można powiedzieć, przez kolejne szczeble Służby Więziennej, spokojna, cały czas rosnąca kariera przez kolejne stopnie, aż do stopnia zastępcy dyrektora generalnego Służby Więziennej, ale przede wszystkim niezwykle poważne zadania, które Pan przez te lata realizował, i które przez te lata Pan zrealizował. Bo kiedy dzisiaj patrzymy na Służbę Więzienną, patrzymy na stan polskiego więziennictwa, to można śmiało powiedzieć, że jego sprawy są dobrze prowadzone. A Pan generał akurat w ramach swoich obowiązków odpowiada za te z punktu widzenia obywatela najważniejsze, czyli za bezpieczeństwo i ochronę zakładów karnych i za bezpieczeństwo w zakładach karnych oraz za ten odcinek niezwykle ważny, czyli za działania penitencjarne. To wielka odpowiedzialność, wielka służba wiążąca się z wieloma wyzwaniami, ale przede wszystkim z wielkimi oczekiwaniami społecznymi, które muszą być zrealizowane. Te oczekiwania społeczne są dwa: przede wszystkim to, że społeczeństwo będzie bezpieczne, czyli ci, którzy zostali osadzeni, będą dobrze strzeżeni, i w związku z tym nie wrócą samowolnie do społeczeństwa, a po drugie, że będzie bezpieczna także i służba funkcjonariuszy więziennych.


Oczywiście chodzi także i o to, aby wewnątrz samych zakładów karnych było zapewnione bezpieczeństwo – także osobom tam osadzonym. Ale przede wszystkim, absolutnie w pierwszej kolejności, zawsze będę akcentował – chodzi o bezpieczeństwo polskiego społeczeństwa, naszych współobywateli, którzy żyją praworządnie i chcą tak dalej żyć, i funkcjonariuszy, którzy w Służbie Więziennej pracują i wykonują tę niezwykle trudną pracę.


Panie Generale – mówię do Pana generała Marcina Strzelca – wykonał Pan pracę do tej pory niezwykle odpowiedzialną i niezwykle ważną. Powiedziałbym wręcz: dziejowo ważną dla Służby Więziennej. I bynajmniej nie chodzi mi o czas, kiedy był Pan wicedyrektorem generalnym Służby Więziennej, ale chodzi mi o ten czas, kiedy tworzył Pan Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki – szkołę, której teraz jest Pan rektorem i komendantem. To wielkie zadanie kształcenia Służby Więziennej, dla Służby Więziennej i w zakresie wiedzy o więziennictwie, kryminologii, kryminalistyce, o penitencjarystyce.


To zadanie niezwykle istotne. Ogromnie się cieszę, Panie Ministrze, i dziękuję za tę decyzję – w 2018 roku szkoła powstała – dziękuję za decyzję o jej utworzeniu, bo ona była niezwykle istotna. To bardzo ważne, aby funkcjonariusze Służby Więziennej i jej pracownicy byli dobrze przygotowani do swoich zadań.


Bardzo serdecznie za to dziękuję, to są ogromne zasługi. Ja bym powiedział, że one mają charakter dziejowy. Tym bardziej uzasadnione jest wręczenie Panom dzisiaj tych awansów generalskich, których gratuluję także dlatego, że stawiają one Panów w absolutnie szczególnej grupie w naszym społeczeństwie – w korpusie generalicji Rzeczypospolitej.


Dziękuję za całą dotychczasową służbę. Dziękuję zwłaszcza za odpowiedzialne nadzorowanie Służby Więziennej w tym jakże niezwykle trudnym czasie pandemii koronawirusa, kiedy też ta służba dla wielu funkcjonariuszy związana jest z podwyższonym ryzykiem – i o ich bezpieczeństwo trzeba tutaj dbać w szczególności. A także i oczywiście o bezpieczeństwo epidemiczne osadzonych.


To, że żadne poważne problemy na tym tle nie wystąpiły w polskich zakładach karnych pokazuje, że ta służba była dotychczas wykonywana w sposób wzorowy.


Z całego serca Panom generałom za to dziękuję. Życzę wszelkiego powodzenia. Niestety, nie ma dzisiaj z nami najbliższych – taki mamy trudny czas. Ale bardzo proszę przekazać ode mnie w rodzinach, w domu, serdeczne gratulacje, podziękowania i najwyższe wyrazy szacunku.


Dziękuję.

prezydent na tle flag. tyłem stoją nowo nominowani generałowie

Pałac Prezydencki | Wręczenie nominacji generalskich w Służbie Więziennej

Poleć znajomemu