Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 12 lutego 2021

Wystąpienie podczas posiedzenia Rady ds. Ochrony Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze Zdrowia,

Szanowny Panie Ministrze, Pełnomocniku ds. Narodowego Programu Szczepień w związku z pandemią COVID-19,

Wysoka Rado,

Szanowni Państwo Profesorowie,

Szanowni Państwo Prezesi,

Szanowni Państwo Doktorzy,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście!

 

Bardzo dziękuję przede wszystkim za przyjęcie nominacji i za to, że możemy stworzyć, powołać Radę ds. Ochrony Zdrowia w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Nie mówię „na nowo”, dlatego że takiej rady do tej pory jeszcze nie było.

 

Zobacz także: Prezydent powołał Radę do spraw Ochrony Zdrowia Postanowiłem przeformułować w drugiej kadencji Narodową Radę Rozwoju, tworząc zamiast sekcji – które były w poprzednich pięciu latach, w pierwszej kadencji – tym razem pewien zespół rad, by nadać im większą rangę, by miały większą rangę niż sekcje i by każda z nich działała bardziej niezależnie pod wspólnym szyldem Narodowej Rady Rozwoju.

 

Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze inauguracyjne spotkanie przez pana ministra Adama Niedzielskiego i pana ministra Michała Dworczyka. Obecność zwłaszcza pana ministra Michała Dworczyka jasno wskazuje, co m.in. będzie tematyką naszych dzisiejszych obrad, więc tym bardziej dziękuję obu Panom za obecność.

 

Pracowaliśmy przez minione pięć lat i praca, która była realizowana przez sekcję ochrony zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, została przeze mnie – jak Państwo wiedzą, bo mówiłem to na zakończenie prac Narodowej Rady Rozwoju – oceniona bardzo dobrze.

 

Wypracowaliśmy kilka ustaw, które w moim przekonaniu mają duże znaczenie dla ochrony zdrowia w Polsce. Zajmowali się Państwo całym spektrum, analizą całego systemu ochrony zdrowia w Polsce i wszystkimi jej obszarami, tworząc nie tylko analizy i różnego rodzaju raporty, ale przede wszystkim rekomendacje.

 

Natomiast w szczególności skupiliśmy się i oznaczyliśmy dorobkiem ustawowym kilka obszarów: obszar onkologii – poprzez utworzenie Narodowej Strategii Onkologicznej wypracowanej właśnie tu przez Radę wspólnie z Ministerstwem Zdrowia; ale także ustawy o ochronie przed szkodliwym wpływem solariów, z której bardzo wielu się śmiało, ale która przede wszystkim miała chronić naszą młodzież i która została ujęta przez WHO w dorocznym raporcie o walce z rakiem jako przykład dobrych praktyk. Chcę bardzo mocno zaakcentować, że w tym zakresie Rada z pewnością ma się czym pochwalić.

 

Ale zajmowaliśmy się również kardiologią, kardiochirurgią, transplantologią, geriatrią i jej rozwojem w przyszłości w naszym kraju – więc spektrum tematów było szerokie. Mam nadzieję, że wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Rodziny w niedługim czasie będziemy mogli ostatecznie zamknąć prace nad kolejnym projektem, nad którym pracowała sekcja ochrony zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, a mianowicie: nad projektem Centrów Zdrowia 75+, który – wiem – jest już w tej chwili na merytorycznym ukończeniu, na etapie ostatnich konsultacji, za co bardzo serdecznie dziękuję także panu Adamowi Niedzielskiemu.

 

Zaczynamy pracę Rady ds. Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju od momentu, w którym spotykamy się z wielkim wyzwaniem: jest nim pandemia COVID-19, jest nim pokonanie pandemii, które – jak sądzę – przede wszystkim jest możliwe poprzez zrealizowanie Narodowego Programu Szczepień. Na pewno będzie to istotny punkt prac Rady przez najbliższy czas, co zaczniemy dziś dosłownie za chwilę.

 

Natomiast chcę bardzo mocno zaznaczyć, że wierzę, iż nie będzie to jedyny punkt, którym Rada będzie się zajmowała przez najbliższe pięć lat. Liczę na to, że wkrótce pokonamy pandemię i będziemy mogli się zająć właśnie analizowaniem i naprawianiem kolejnych obszarów ochrony zdrowia w Polsce, włącznie z pewnymi dużymi systemowymi zmianami, nad którymi – oczywiście – będziemy pracowali w ścisłej konsultacji z Ministerstwem Zdrowia. Bardzo na tę współpracę przez najbliższe lata liczę, bo jest ona niezbędna, by wprowadzać te dobre zmiany.

 

Bardzo też chciałem podziękować panu ministrowi Adamowi Niedzielskiemu – a poprzez jego ręce Ministerstwu Zdrowia – za otwartość w konsultacjach, które trwały przez minione pięć lat. Nie byłoby tych wszystkich projektów, które zostały wypracowane tu, w Narodowej Radzie Rozwoju, gdyby nie ścisła współpraca z ministerstwem, wysiłek ministerstwa i pozytywne odniesienie się do różnego rodzaju idei, które były tu zaproponowane. Bardzo liczę na to, że tak będzie również w przyszłości.

 

Bardzo Państwu dziękuję za przyjęcie zaproszeń do pracy w ramach Narodowej Rady Rozwoju, Rady ds. Ochrony Zdrowia. Są Państwo ekspertami z różnych dziedzin medycyny, ale są reprezentowani tu także pacjenci. To bardzo ważne, byśmy dyskutowali właśnie tu, w Pałacu Prezydenckim, na te tematy, mając bardzo często różne poglądy.

 

Ale właśnie po to jest Rada – by także ścierać poglądy, przedstawiać różne koncepcje i formułować różne oceny. Taki cel przyświecał mi, gdy w ogóle tworzyłem Narodową Radę Rozwoju, wzorując się na tym, co kiedyś stworzył Pan Prezydent Lech Kaczyński.

 

Liczę na to, że właśnie taka praca będzie tu trwała i będą Państwo mieli dobry odbiór tych dyskusji; że będziecie mieli poczucie osobistego osiągnięcia pewnych zysków, także jeżeli chodzi o wiedzę merytoryczną, możliwość wymiany poglądów z prac i dyskusji, które będziecie toczyli w ramach Rady.

 

Przede wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję za czas, który zdecydowali się Państwo poświęcić na współpracę ze mną i na pracę w ramach Rady – jest on bardzo ważny. Ale przede wszystkim chcę bardzo mocno podkreślić, że jest to praca dla Rzeczypospolitej Polskiej. I za to Państwu ogromnie, z całego serca dziękuję oraz życzę wszystkim Państwu i każdemu z osobna jak najwięcej merytorycznej i osobistej satysfakcji z prac w ramach Rady.

 

Dziękuję bardzo.

Prezydent siedzi przy stole, w tle flagi Polski i UE

Pałac Prezydencki | Pierwsze posiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia powołanej przez Prezydenta RP

Poleć znajomemu