Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 8 marca 2021

Andrzej Duda podczas spotkania ze strażakami

Szanowny Panie Prezesie Zarządu, Panie Premierze,
Szanowny Panie Komendancie Główny,
przede wszystkim Szanowne Panie i Szanowni Panowie Funkcjonariusze,
Druhny i Druhowie!
 
Pozwolą Panowie, że jednak w pierwszej kolejności złożę Paniom dziś, w Międzynarodowym Dniu Kobiet, bardzo serdeczne życzenia i przekażę ciepłe wyrazy podziękowania – za wspaniałą służbę dla Rzeczypospolitej i dla nas wszystkich. Proszę, by przyjęły Panie ode mnie najserdeczniejsze życzenia, i pozwolę sobie wręczyć kwiaty.
 
Zobacz także: Prezydent: W pandemii strażacy stanęli na wysokości zadania Bardzo dziękuję za przybycie na nasze dzisiejsze spotkanie – ważne, kolejne z cyklu „Solidarnie w czasie pandemii COVID-19”. Jest to spotkanie z tymi służbami i tymi zawodami, których przedstawiciele są szczególnie zaangażowani w walkę z pandemią koronawirusa.
 
Bardzo dziękuję, że zaproszenie przyjął pan prezes Waldemar Pawlak, bardzo dziękuję za obecność Panu Komendantowi Głównemu i bardzo dziękuję wszystkim Paniom oraz Panom za przybycie.
 
Jest to rzeczywiście bardzo trudny czas i na samym wstępie chcę to mocno podkreślić. To dla mnie także dobry moment, by po raz kolejny podziękować wszystkim Państwu i prosić o przekazanie moich wyrazów wdzięczności wszystkim koleżankom i kolegom, funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom, druhnom i druhom – bo jest za co podziękować.
 
Strażacy – czy to zawodowi, ci z Państwowej Straży Pożarnej, czy strażacy ochotnicy – jak zawsze stanęli na wysokości zadania i w każdej chwili, gdy są potrzebni, są także gotowi. Przybywają na miejsce, niezawodnie stają do służby i w zasadzie w momencie jako pierwsi niosą pomoc. Bardzo serdecznie za to dziękuję.
 
Straż pożarna – zarówno państwowa, jak i ochotnicza – od samego początku pandemii jest zaangażowana w niesienie pomocy. Strażacy pełnią służbę choćby na granicach, pomagając Straży Granicznej w procesach kontroli, mierzeniu temperatury, tego wszystkiego, co w danym momencie jest potrzebne. Chcę to bardzo mocno podkreślić: w danym momencie. A więc niezwykła elastyczność ze strony straży pożarnej.
 
Strażacy potrafią wykonywać bardzo różne zadania – od akcji budowania przy szpitalach tymczasowych izb przyjęć, bardzo szybko przeprowadzonej jeszcze na początku pandemii; przez udział strażaków będących zarazem ratownikami medycznymi w wykonywaniu różnego rodzaju zadań; jak i teraz, kiedy mamy Narodowy Program Szczepień, gdy straż pożarna – zgodnie z umową zawartą z Radą Ministrów – transportuje osoby do szczepienia czy też uruchamia swoje drużyny, które zajmują się prowadzeniem punktów szczepień.
 
Bardzo za to wszystko dziękuję. Jest to zadanie niezwykle ważne. Przecież trzeba sobie jasno powiedzieć: są to zadania zupełnie dodatkowe; obok tego, co strażacy i tak robią na co dzień, pełniąc swoją służbę.
 
Zawsze podkreślam, że jest tak – bo taka jest prawda – że gdy ludzie nie wiedzą, dokąd zadzwonić, a jest jakaś rozpaczliwa sytuacja, to zawsze było tak, że dzwonili po straż. To tradycja, która pokazuje, jak niezwykła jest rola straży i jak dobrze strażacy wykonują swoje zadania. Są Państwo tą służbą, która cieszy się w Polsce najwyższym społecznym zaufaniem – i dlatego ta rozmowa jest dla mnie tak ważna.
 
Jest wiele względów, które są dla mnie niezwykle istotnymi elementami dzisiejszego spotkania. Po pierwsze, mają Państwo doświadczenie w realizacji zadań, które były teraz, przez ostatni czas, w pandemii koronawirusa. A więc wiecie, które z wprowadzonych rozwiązań sprawdziły się, a które nie; gdzie są obszary, które wymagałyby poprawy. O tym właśnie chciałem dziś z Państwem porozmawiać.
 
Chciałbym, aby było to dla mnie głównym zyskiem z dzisiejszego spotkania. Właśnie ta merytoryczna wiedza na temat ewentualnych mankamentów, które Państwo dostrzegają. Które rozwiązania funkcjonują dobrze, a które mogą być przeniesione nawet jako rozwiązania, które będą miały swój stały charakter? Jakich zmian wymaga system, by funkcjonował jeszcze lepiej.
 
I drugie, co jest dla mnie niezwykle istotne, to to, że właśnie dzięki swojej służbie są Państwo w bieżącym kontakcie z ludźmi, rozmawiacie z nimi. W związku z tym wiecie też, jak ludzie oceniają przyjęte rozwiązania; sposób, w jaki to wszystko funkcjonuje; jak wygląda walka z pandemią i jakie są w tym zakresie społeczne oczekiwania. To także bardzo ważna dla mnie wiedza – gdyby zechcieli Państwo podzielić się nią ze mną, byłbym wdzięczny.
 
Ze swej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że mogą Państwo być przekonani, że będę się starał ze wszystkich sił, abyśmy – tak jak był realizowany program modernizacji w latach 2017-2020 i rzeczywiście modernizacja także w straży pożarnej; oczywiście dotyczył on nie tylko straży, lecz także innych służb; ale przede wszystkim także w straży pożarnej ta modernizacja była niezwykle widoczna, choćby w postaci nowych budynków, wozów ratowniczo-gaśniczych, nowego wyposażenia, sprzętu; tego rzeczywiście było sporo – mimo pandemii, mimo sytuacji kryzysowej także dla centralnego budżetu, mogli zrealizować kolejny etap tego programu; taki, który był zakładany na lata 2021-2024. Mam nadzieję, że uda się go przeprowadzić. Mogą Państwo w tym zakresie absolutnie liczyć na moje wsparcie.
 
Sytuacja, w jakiej znajdują się służby odpowiadające za nasze bezpieczeństwo; to, jak te służby są wyposażone, jak bezpiecznie funkcjonariusz może realizować swoje zadania; czy jest on dobrze wynagradzany; czy ma poczucie adekwatności tego wynagrodzenia do realizowanych zadań, do pełnionej służby – ma to z punktu widzenia państwowego, w związku z tym, oczywiście, także i mojego, fundamentalne znaczenie.
 
Jeszcze raz bardzo dziękuję, że są Państwo tu, w Pałacu Prezydenckim, że znaleźliście czas, by się spotkać. Z wielką uwagą i zainteresowaniem wysłucham wszystkich Państwa głosów.
 
Dziękuję.
Prezydent siedzi za stołem, gestykuluje, w tle flagi Polski i UE

Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania ze strażakami państwowych oraz ochotniczych straży pożarnych, zaangażowanymi w walkę z pandemią COVID-19

Poleć znajomemu