Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 20 kwietnia 2021

Wystąpienie podczas podpisania nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej

 

Szanowni Państwo, członkowie opozycji antykomunistycznej, na czele z Panią Zofią,

Wielce Szanowni Czcigodni Panowie,

Wielce Szanowna Pani Minister,

Panie Ministrze,

Szanowni Państwo!

 

Bardzo się cieszę, że mogłem podpisać tę ustawę, i bardzo dziękuję za ten apel 141 członków opozycji antykomunistycznej, który wtedy, w przededniu 40. rocznicy porozumień sierpniowych, wystosowali Państwo do władz Rzeczypospolitej o to, by w jeszcze większym stopniu dokonać czegoś, co nazywam aktem dziejowej sprawiedliwości.

 

Zobacz także: Podpisanie noweli ustawy ​o działaczach opozycji antykomunistycznej Dziejowej sprawiedliwości, bo jest dla mnie ogromną satysfakcją to, że ta Rzeczpospolita, która wybrała mnie na urząd Prezydenta – swojego Prezydenta; ta Rzeczpospolita w 2017 roku przyjęła wreszcie tę ustawę, która zadość czyniła, dziękując w jakiś sposób, ale jakże w sumie życiowo ważny, członkom opozycji antykomunistycznej i wszystkim, którzy byli represjonowani w okresie rządów komunistycznych, za ich trud, za ich niezwykły wkład, za to – jak wielokrotnie powtarzałem w czasie różnych wystąpień – że właśnie dzięki ich trudowi, ich cierpieniu, ich walce, a także oczywiście ich najbliższych, dziś możemy cieszyć się wolnością, możemy cieszyć się rzeczywiście prawdziwie demokratycznym państwem.

 

Nie tylko demokratycznym z nazwy. Że nie jest to demokracja socjalistyczna, czyli komunistyczna, jak to dawniej było – czyli brak demokracji, czyli fasada. Że to jest państwo rzeczywiście wolne, rzeczywiście suwerenne, rzeczywiście niepodległe, w którym sami decydujemy dziś o sobie i w związku z tym sami ponosimy odpowiedzialność za swoje sprawy.

 

I dzięki Bogu przy różnych meandrach historii ostatnich 30 lat udaje nam się całkiem nie najgorzej sobie radzić – patrząc zwłaszcza w przestrzeni europejskiej czy światowej, czy patrząc w przestrzeni naszej części Europy. Jak na duży, 38-milionowy kraj i naród, społeczeństwo, jesteśmy w całkiem niezłej sytuacji i trzeba powiedzieć, że te ostatnie 30 lat z całą pewnością jest naszym wielkim dorobkiem. Ale nie byłoby ich, gdyby nie tamta walka, nie tamto cierpienie, nie tamten trud, nie tamta odwaga i determinacja.

 

Wstyd – można powiedzieć – że do 2017 roku tego zadośćuczynienia, podziękowania i tej sprawiedliwości w zasadzie nie było. Czynimy ją od tamtego czasu poprzez świadczenie i zrównanie de facto tych, którzy w ramach opozycji antykomunistycznej walczyli, byli represjonowani, z tym, w jaki sposób traktujemy kombatantów, ustanawiając później, na 40-lecie Solidarności, specjalne świadczenie emerytalne dla tych, którzy, będąc represjonowani i walcząc w ramach opozycji antykomunistycznej, nie zdołali wypracować sobie świadczenia emerytalnego.

 

I wreszcie teraz, w wyniku Państwa – Panów – interwencji, mamy ustawę, która w jakimś sensie dopełnia tego aktu sprawiedliwości, wprowadzając jeszcze dodatkowe rozwiązania; wprowadzając choćby to, że praca zawodowa, której poprzez represje, poprzez prześladowania komunistyczne nie można było wykonywać, będzie uwzględniona.

 

Przez to, że ktoś, kto miał wyższe wykształcenie, był przygotowany do pracy choćby inżynierskiej i wykonywał ją, potem utracił tę możliwość na skutek prześladowań komunistycznych i pracował fizycznie lub w ogóle nie mógł pracować, ten czas zostanie mu uwzględniony przy wyliczaniu emerytury.

 

A więc w istotny sposób zmieni się świadczenie, które dziś otrzymuje ze strony polskiego państwa. Więc zmieni się również jego sytuacja życiowa, zmieni się poziom jego materialnego bytu – coś, co przecież jest tak ważne, zwłaszcza gdy człowiek jest już w tym wieku, że jest seniorem, i te jego potrzeby bardzo często związane właśnie ze zdrowiem, ze sprawnością w tak istotny sposób – niestety – się zwiększają.

 

Cieszę się i jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogłem podpisać tę ustawę. Cieszę się, że uwzględnia ona także – w odniesieniu do kombatantów – oczekiwania związane z różnego rodzaju świadczeniami i pewnymi kwotami minimalnymi świadczeń różnego rodzaju, które można otrzymywać, aby takie dodatkowe świadczenia pieniężne uzyskać. Te limity znacząco wzrastają, co jest bardzo ważne dla wielu osób potrzebujących dziś wsparcia, choćby także jednorazowego – w większym stopniu niż do tej pory będzie można te świadczenia uzyskać.

 

Jeszcze raz bardzo dziękuję za tę inicjatywę. Jak powiedziałem, było wielkim wstydem to, co wielokrotnie też słyszałem, zwłaszcza w czasie spotkań w 2015 roku, w czasie kampanii wyborczej, gdy zdarzało mi się, że ludzie podchodzili i mówili: „Proszę Pana, komuniści i esbecy otrzymują gigantyczne emerytury, a my przymieramy głodem; my, którzy walczyliśmy o tę Polskę, którzy tak chcieliśmy, żeby była rzeczywiście wolna. Tu nie ma sprawiedliwości, to nie jest ta Polska, o którą walczyliśmy”.

 

Mam nadzieję, że dzięki tym wszystkim działaniom przez te ostatnie lata, dzięki także Panów inicjatywie ta Polska staje się bardziej tą Polską, o którą rzeczywiście walczyliście; Polską, która uwzględnia potrzeby, dorobek, bohaterstwo i zasługi tych, którzy za nią walczyli. Nie tylko [uwzględnia] w postaci odznaczeń, nie tylko w postaci Krzyży Wolności i Solidarności, nie tylko w postaci innego rodzaju podkreśleń zasług, lecz także w ujęciu codziennym, materialnym, a przecież tak niezwykle ważnym.

 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy tę pracę wspierali. Dziękuję posłom, senatorom. Ale dziękuję też pani minister Marlenie Maląg, dziękuję panu ministrowi Janowi Kasprzykowi, dziękuję panu ministrowi Stanisławowi Szwedowi, dziękuję wszystkim, którzy w tę pracę się zaangażowali, dzięki którym ta ustawa jest, dzięki którym mogłem ją dziś podpisać, dzięki którym będzie mogła ona wejść w życie – i przyniesie dobro tym, którzy na nie zasługują.

 

Z całego serca dziękuję.

Pałac Prezydencki | Uroczyste podpisanie nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej

Poleć znajomemu