Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 4 maja 2021

Wypowiedź po spotkaniu z Prezydent Estonii

 

Ekscelencjo, Wielce Szanowna Pani Prezydent,

Szanowni Członkowie Estońskiej Delegacji,

Szanowni Państwo!

 

Pragnę bardzo serdecznie jeszcze raz powitać Panią Prezydent Estonii, Kersti Kaljulaid, w Warszawie, a przede wszystkim ogromnie podziękować: w pierwszej kolejności za obecność w czasie wczorajszych naszych – chcę to podkreślić – wspólnych uroczystości obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, której – jak kilkakrotnie mówiłem – jesteśmy dziś współdziedzicami.

 

Zobacz także: 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja Nasze narody tworzyły wtedy tę wielką, wspólną Rzeczpospolitą i dzisiaj wszyscy możemy mówić o wspólnym dziedzictwie Konstytucji 3 maja. Cieszę się ogromnie i ogromnie Pani Prezydent za to dziękuję, że wczoraj w Warszawie pokazaliśmy tę jedność, będąc razem, co – z jednej strony – było bardzo ważnym politycznym znakiem, a z drugiej – znakiem społecznym.

 

Bo jeżeli chcemy budować dobre relacje między naszymi narodami, jeżeli chcemy budować to, co nazywamy wzajemną wymianą – nie tylko w znaczeniu turystycznym, lecz także właśnie w znaczeniu przyjacielskim, już nie wspomnę o kwestiach gospodarczych, biznesowych – to jest to właściwa droga. I pokazywanie wspólnych elementów naszej tożsamości oraz tradycji ma tu z całą pewnością ogromne znaczenie. Cieszę się, że poza tymi formalnymi więzami również taką jedność emocjonalną udaje nam się wspólnie budować.

 

A dzisiaj oficjalna, państwowa wizyta Pani Prezydent w Polsce, w Warszawie. Spotkania bardzo ciekawe, ważne dla budowania relacji między Estonią i Polską. No a dla mnie – przede wszystkim obecność Pani Prezydent wraz z delegacją w Pałacu Prezydenckim i rozmowy, które od kilku godzin tu prowadzimy – bardzo interesujące, na bardzo ważne tematy, dotyczące bieżącej i przyszłej współpracy między Polską a Estonią.

 

Dużo się w tej materii dzieje – zarówno w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, jak i transformacją gospodarczą, przede wszystkim energetyczną. To są w tej chwili kwestie najbardziej bieżące.

 

Obydwoje z Panią Prezydent mamy nadzieję dochodzenia do końca pandemii koronawirusa, gdy będziemy mogli jak najszybciej wrócić na drogę normalnego rozwoju gospodarczego, na której nasze kraje były przed nadejściem koronawirusa. Wierzymy głęboko, że mobilizacja społeczna i pragnienie powrotu do normalności będą silne, a dodatkowo wsparte różnymi instrumentami, które wypracowaliśmy także na poziomie europejskim, przekładając to na poziom krajowy.

 

Pomogą nam w tym, byśmy ten – po pierwsze – poziom rozwojowy, który był przed pandemią, jak najszybciej na powrót osiągnęli, a po drugie – byśmy dynamicznie podążyli naprzód drogą rozwoju, mam nadzieję, jeszcze szybszego niż przed pandemią koronawirusa.

 

O tym mówiliśmy, ale – oczywiście – nie można było też pominąć kwestii bardzo ważnej, jaką jest kwestia bezpieczeństwa; zarówno tego energetycznego, bo mówiliśmy i o Nord Stream 2, i o energii odnawialnej, ale także o tworzeniu połączeń energetycznych w naszej części Europy i o przyszłych planach rozwojowych w tym zakresie.

 

Ale mówiliśmy także, oczywiście, o sytuacji – bardziej już w kontekście przede wszystkim tego bezpieczeństwa militarnego, nie tylko politycznego – zarówno w pierwszej kolejności bezpieczeństwa Ukrainy, jak i naszej części Europy, jak i oczywiście również o sytuacji na i wokół Białorusi.

 

To są dzisiaj tematy ważne. Wczoraj był w Warszawie – jak Państwo doskonale wiedzą – Pan Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Także współuczestniczył tu z nami w uroczystościach, ale przede wszystkim rozmawialiśmy o sytuacji na Ukrainie, rozmawialiśmy na temat relacji z Rosją, na temat tych ruchów, które są obserwowane, jeżeli chodzi o rosyjskie wojska, jak wygląda eskalacja – czy, na szczęście, w tej chwili deeskalacja – napięcia.

 

Bo Pan Prezydent jednak wyraźnie mówił, że oddziały rosyjskie opuszczają tereny przygraniczne i prawdopodobnie wracają do swoich normalnych rejonów stacjonowania. Wygląda na to, że póki co sytuacja się uspokaja, ale bez wątpienia był to pokaz sprawności i siły rosyjskiej armii, z czego Sojusz Północnoatlantycki – w moim przekonaniu – powinien wyciągnąć wnioski.

 

Na pewno będziemy o tym dyskutowali zarówno na spotkaniu Bukaresztańskiej Dziewiątki już za tydzień w Bukareszcie, przygotowując się do szczytu NATO w Brukseli; ale będziemy o tym z całą pewnością za półtora miesiąca, w połowie czerwca, rozmawiali także na szczycie NATO, bo w tej chwili są to tematy najważniejsze.

Zobacz także: Prezydent Republiki Estońskiej z oficjalną wizytą w Polsce Mówiłem też Pani Prezydent o bardzo trudnej sytuacji Polaków na Białorusi, o prześladowaniach, które tam mają miejsce, o aresztowaniach polskich działaczy, którzy przecież są obywatelami białoruskimi, tam się urodzili, tam mieszkają, choć mają polskie korzenie. No, niestety są w tej chwili prześladowani. Szukamy różnych możliwości rozwiązania, szukamy różnych możliwości tego, aby zostali uwolnieni i tego, aby w przyszłości podstawowe prawa człowieka były jednak respektowane i przestrzegane. Akcentujemy to, że wspólnota międzynarodowa powinna się tego w zdecydowany sposób domagać i tego też, nie ukrywam, oczekujemy.
 
Oczywiście rozmawialiśmy także z Panią Prezydent na temat bieżącej współpracy gospodarczej. Na szczęście ta wymiana gospodarcza między Polską a Estonią w ostatnich latach wzrasta. Powołaliśmy wspólnie z Panią Prezydent Polsko-Estońską Izbę Gospodarczą, będziemy mieli dzisiaj spotkanie z jej przedstawicielami na temat transformacji energetycznej i odnawialnych źródeł energii, tego, jakie są nasze zamierzenia w tym zakresie na przyszłość. O tym też bardzo dużo dyskutowaliśmy. Przedstawiałem Pani Prezydent i estońskiej delegacji polskie plany w tym zakresie i sytuację, jaką mamy, w jakiej jesteśmy i jak zamierzamy dalej w tym aspekcie transformacyjnym działać, jakie są polskie perspektywy na przyszłość.
 
Obydwoje akcentowaliśmy, że to jest wielkie wyzwanie. Ten bardzo ważny, niezwykle istotny postulat, czy zasada, jaką przyjęliśmy podczas konferencji COP24 Just Transition, sprawiedliwej transformacji, ma dla Polski, ale także – jak Pani Prezydent akcentowała – dla Estonii fundamentalne znaczenie. Estonia również w ogromnym stopniu ma swoją energetykę opartą na wydobywanej ropie naftowej i transformacja w tym zakresie także jest przyszłością dla Estonii i także jest tą przyszłą koniecznością, tak samo jak dla nas koniecznością w jakimś sensie dziejową jest to, aby transformować naszą energetykę w kierunku z jednej strony większego udziału źródeł odnawialnych, co jest już w tej chwili zaplanowane, ale także szukaniu nowych źródeł energii, takich, które będą zapewniały stabilne dostawy, nad czym w tej chwili prowadzimy działania, tak jak Państwo wiecie, także podpisując odpowiednie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, z firmami ze Stanów Zjednoczonych.
 
Te działania opisywałem Pani Prezydent, to było sedno naszych dzisiejszych rozmów. Będziemy kontynuowali spotkania, więc kwestia bezpieczeństwa militarnego, energetycznego, aktualnej sytuacji politycznej, przyszłej współpracy w wielu dziedzinach – gospodarczych, energetyki. Bo mówiliśmy także o porozumieniu, które zostało między Polską i Estonią podpisane we wrześniu zeszłego roku, dotyczące przyszłych inwestycji na Morzu Bałtyckim, jeżeli chodzi o energię odnawialną, czyli farmy wiatrowe offshore’owe. To były ważne tematy naszej dzisiejszej rozmowy. 
 
Dziękowałem jeszcze raz Pani Prezydent za zorganizowanie Szczytu Trójmorza w Tallinie jesienią zeszłego roku. Spotkaliśmy się tam na zaproszenie Pani Prezydent w warunkach takich, jakie były możliwe ze względu na pandemię koronawirusa, ale był obecny Pan Prezydent Bułgarii Rumen Radew, który będzie gospodarzem Szczytu Trójmorza w tym roku; byłem obecny także ja. Cieszę się, że Pani Prezydent kontynuuje działanie w zakresie Trójmorza także poprzez to, że w tym roku jesienią odbędzie się w Estonii szczyt cyfrowy dotyczący gospodarki cyfrowej państw Trójmorza. Estonia jest liderem w naszej części Europy pod względem rozwoju tej dziedziny gospodarki. Cieszę się, że chce dzielić się swoimi doświadczeniami i że wszyscy będziemy mogli z tego skorzystać, także w tych panelach eksperckich, rozmawiając na te tematy.
 
Także bardzo serdecznie Pani Prezydent dziękuję za zaangażowanie w rozwijanie tej współpracy w naszej części Europy. Wierzę w to, że – obok naszego członkostwa w Unii Europejskiej czy w ramach naszego członkostwa w Unii Europejskiej, kiedy chcemy doganiać Europę Zachodnią – tworzenie takiego efektu synergii pomiędzy naszymi krajami w naszej części Europy, krajami o w dużej części wspólnej historii, jeżeli chodzi o to, gdzie się znajdowaliśmy. Myślę w tym momencie o dziesięcioleciach przebywania za żelazną kurtyną i tym samym zapóźnienia gospodarczego, w jakim byliśmy w 1989, 1990 roku i które wciąż od tamtego czasu nadrabiamy, szukając tych momentów akceleracji, przyspieszenia.
 
Ta współpraca w ramach Trójmorza, rozwijanie infrastruktury pomiędzy naszymi krajami w przestrzeni Północ – Południe z całą pewnością może nam w tym ogromnie pomóc. Dziękuję, że Pani Prezydent także się w to angażuje.
 
Pani Prezydent, jeszcze raz jestem wdzięczny za obecność w Warszawie wczoraj, dzisiaj, za wszystkie rozmowy, które Pani Prezydent tutaj prowadzi, budując i rozwijając współpracę pomiędzy Polską i Estonią, która coraz szersze kręgi zatacza, bo stworzyliśmy, jak powiedziałem, Polsko-Estońską Izbę Gospodarczą i powstała Polsko-Estońska Grupa Parlamentarna, której przedstawiciel Pan Poseł Jarosław Zieliński, jej przewodniczący w polskim parlamencie, jest tutaj dzisiaj z nami. 
 
Cieszę się ogromnie z Pani wizyty, bo jak widać, te kontakty przynoszą nawet takie bieżące efekty.
 
Prezydenci stoją za mównicami, w tle polskie i estońskie flagi

Prezydent RP Andrzej Duda i Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid - wypowiedzi dla mediów

Poleć znajomemu