Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 1 czerwca 2021

Wystąpienie Prezydenta podczas uroczystego podpisania ustawy

 

Wielce Szanowny Panie Premierze,

Szanowni Panowie Ministrowie,

Szanowni Państwo Przewodniczący,

Państwo Radni,

Państwo Prezesi,

Wszyscy Drodzy i Dostojni Przybyli Goście!

 

Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj w Pałacu Prezydenckim gościć młodzież. Wprawdzie dziś jest Dzień Dziecka, a obecni tu przedstawiciele młodzieży pewnie już się z dziećmi nie utożsamiają, ale muszę Wam powiedzieć, że rodzice zawsze składają swoim dzieciom życzenia, nawet jeśli te dzieci są już zupełnie dorosłe. Tak jak my z żoną składaliśmy życzenia naszej córce, która dawno przestała być dzieckiem i w tym roku będzie miała już 26. urodziny.

 

Ale to nie jest tak, że spotykamy się tylko i wyłącznie w związku z Dniem Dziecka. Spotykamy się dlatego, że Dzień Dziecka łączy się jeszcze z dwoma innymi wydarzeniami: jednym stałym, a jednym incydentalnym.

 

Tym stałym wydarzeniem jest Dzień Samorządu Terytorialnego, który mieliśmy pięć dni temu, samorządu terytorialnego, z którym większość z Państwa – z Was, Drodzy Młodzi Przyjaciele – jest teraz związana właśnie poprzez obecność i uczestnictwo w pracach młodzieżowych rad gmin.

 

A w sensie incydentalnym, o którym wspomniałem – dlatego że, jak widzieliście przed chwilą, podpisałem ustawę, która właśnie tej samorządności młodzieżowej w sposób absolutnie całkowity praktycznie rzecz biorąc dotyczy. I nie tylko dotyczy, ale przede wszystkim w ogromnym stopniu ją wspiera i rozwija.

 

Jest tak, że na przestrzeni ostatnich 20 lat mieliśmy już w polskim systemie prawnym, w ustawie o samorządzie gminnym przewidzianą możliwość utworzenia w gminach młodzieżowych rad gmin. Ale był to jedyny szczebel, na którym – zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami – takie młodzieżowe rady mogły być tworzone.

 

Uznaliśmy, że to za mało, że wymagania współczesności, obecnego i przyszłego świata, ale przede wszystkim rozwoju Rzeczypospolitej i tego, by w tę przyszłość patrzeć daleko, wymagają tego, by młodych ludzi – w tym sensie najbardziej legalistycznym, czyli właśnie na podstawie obowiązujących przepisów – szerzej dopuścić do możliwości współuczestniczenia w życiu publicznym; w tym sensie sformalizowanym, zorganizowanym.

 

Stąd decyzja o tym, by dać możliwość utworzenia młodzieżowych rad również na poziomie samorządu powiatowego oraz wojewódzkiego. A więc młodzieżowych rad powiatów i młodzieżowych sejmików wojewódzkich.

 

Ta możliwość zostaje wprowadzona właśnie poprzez zmianę w trzech głównych ustawach samorządowych, stanowiących fundament regulacji samorządowej w naszym kraju – oczywiście pomijając kwestię konstytucji i Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego – a więc w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym i ustawie o samorządzie województwa. Ale także poprzez zmianę ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Cieszę się bardzo, że te rady będą mogły być tworzone jako organy, podmioty o charakterze opiniodawczym, konsultacyjnym, inicjatywnym, a także koordynacyjnym. Dlaczego? Dlatego że uważam, że we wszystkich sprawach, które dotyczą młodych ludzi we wszelkich inicjatywach i wszelkich działaniach, jakie są realizowane w kierunku i sprawach młodzieży, młodzież musi mieć możliwość wypowiedzenia się. Młodzież powinna mieć też możliwość zabrania głosu we wszystkich kwestiach istotnych z punktu widzenia przyszłości.

 

Muszę Wam powiedzieć, że od pewnego czasu z pomocą najmłodszego z moich współpracowników – obecnego tu mojego doradcy, pana Łukasza Rzepeckiego, kiedyś posła na Sejm Rzeczypospolitej, najmłodszego zresztą, należącego cały czas do młodzieży – prowadzimy w Pałacu Prezydenckim cykl spotkań „Młodzi w Pałacu”.

 

W moim imieniu pan Łukasz Rzepecki spotyka się właśnie z organizacjami młodzieżowymi, rozmawia na temat spojrzenia na Polskę, na temat potrzeb, rozmawia przede wszystkim na temat oczekiwań, jakie w wielu obszarach ma młodzież.

 

Przed szczytem klimatycznym osobiście odbyłem konsultacje z Młodzieżową Radą Klimatyczną, chcąc wysłuchać, co młodzi ludzie mają do powiedzenia na tak ważny dla nich temat, jakim jest kwestia ochrony klimatu, a więc przyszłości naszej planety, naszego życia i kolejnych pokoleń. I bardzo się cieszę, że odbyłem te konsultacje.

 

Ktoś powie: „Młodzi mają zbyt wielkie, nierealistyczne oczekiwania”. Ująłbym to inaczej: „Młodzi mają bardzo ambitne oczekiwania”. Czasami nie wszystko, czego oczekują i czego by chcieli, da się zrealizować. Ale dla dojrzałych polityków, którzy zajmują się polityką profesjonalnie, ta ambicja z całą pewnością stanowi impuls do tego, by być ambitniejszymi w realizacji różnych zadań, właśnie ze względu na to, że na każdym z nas ciąży obowiązek realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

 

Ten zrównoważony rozwój to myślenie nie tylko o tym, co tu i teraz. To także myślenie o tym, co w przyszłości. A to, co w przyszłości, jest dziś przede wszystkim właśnie domeną ludzi młodych. Dlatego bardzo się cieszę, że na różnych szczeblach działalności politycznej w naszym kraju od dzisiaj, po podpisaniu tej ustawy, głos młodych ludzi – ich zdanie, ich opinia, ich inicjatywa – będzie brzmiał mocniej, skuteczniej.

 

Dlatego jeżeli choćby zostaną skierowane zapytania czy inicjatywy przez młodzieżowe rady do odpowiednich podmiotów, do organów administracji publicznej, to będą miały one obowiązek odnieść się do tych stanowisk, do tych inicjatyw. Będzie to zatem także asumpt za każdym razem do dyskusji – tak, w jakimś sensie dyskusji politycznej – na temat tego, co ma być, co w przyszłości i co z przyszłością. To jedna rzecz.

 

Druga rzecz bardzo dla mnie ważna: ta ustawa stwarza dodatkowe szanse młodym ludziom na aktywizację, na zdobywanie doświadczenia na tym bardzo wstępnym szczeblu polityki, ale jakże ważnym. I – co dla mnie radosne – jest to dla młodych możliwość pokazania zaangażowania w sprawy wspólne, publiczne.

 

Rozumiem politykę jako rozsądną troskę o dobro wspólne. Mam nadzieję, że wszyscy młodzi ludzie w Polsce, idealiści – bo młody człowiek zawsze jest idealistą, niezależnie od tego, jakie w szczegółach ma poglądy i jak go wychowano, zawsze patrzy na świat tak, że chciałby go uczynić lepszym – chcą się zaangażować w politykę rozumianą właśnie jako rozsądną troskę o dobro wspólne. Dobro wspólne w najlepszym tego słowa rozumieniu, jakie sami mają.

 

Ogromnie się z tego cieszę, ogromnie dziękuję i życzę wszystkim młodym ludziom w naszym kraju, wszystkim, którzy w sprawy publiczne chcą się zaangażować, by w sposób sprawny i z powodzeniem czynili to w swoich radach lokalnych i regionalnych, bo takimi właśnie będą od momentu wejścia w życie tej ustawy rady powiatowe i sejmiki młodzieżowe wojewódzkie.

 

Jeszcze raz wszystkim młodym i wszystkim dzieciom składam najserdeczniejsze życzenia. Życzę wszystkiego dobrego, a przede wszystkim sukcesów w możliwości realizowania siebie i swoich idei właśnie poprzez działalność publiczną.

 

Dziękuję bardzo.

Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczyste podpisanie tzw. ustawy w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa

Poleć znajomemu