Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 2 czerwca 2021

Wystąpienie podczas uroczystości wręczenia Medali Virtus et Fraternitas


 

Wielce Szanowni Odznaczeni, z Panem Petro Hrudzevychem na czele,
Wielce Szanowny Panie Marszałku,
Wielce Szanowny Panie Premierze,
Ekscelencje, Szanowni Państwo Ambasadorowie
i Przedstawiciele Zaprzyjaźnionych z Polską Państw,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście!

 

To moment dużego wzruszenia dla mnie, moment ważny, kiedy można choćby w ten skromny, symboliczny sposób podziękować tym, którzy umieli okazać cnotę i braterstwo w najtrudniejszych czasach – virtus et fraternitas. Kiedy świat ludzi tutaj żyjących, w przestrzeni tej części Europy, zetknął się z dwoma straszliwymi totalitaryzmami, niemieckim nazistowskim i sowieckim stalinowskim, a także i wrogimi człowiekowi ideologiami, mimo wszystkich obaw, mimo czasem przecież racjonalności, która podpowiadała, by schować się i najlepiej nie wykonywać żadnych gestów, bo tak będzie najbezpieczniej, byli tacy, którzy umieli wyciągnąć rękę do drugiego człowieka, którzy umieli pomóc, którzy niezależnie od narodowości, czasem niezależnie od własnych sympatii, dostrzegali po prostu człowieczeństwo jako wartość samą w sobie, miłość bliźniego jako to naczelne przykazanie, które człowiek przyzwoity ma w sobie – że trzeba ją okazać, trzeba potrzebującemu tę pomoc dać.


Zobacz także: Medale Virtus et Fraternitas wręczone Bardzo dziękuję Radzie Pamięci, bardzo dziękuję Instytutowi Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego za tę pracę, która wykonują, poszukując tych, którym trzeba podziękować w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej właśnie w ten symboliczny sposób, których trzeba pokazać, wyegzemplifikować jako tych świecących przykładem – właśnie drugiemu człowiekowi, nam wszystkim.


Ale przede wszystkim dziękuję Państwu, dziękuję Panu Petro, dziękuję wszystkim najbliższym bohaterów tamtych lat, którzy odebrali dzisiaj ode mnie to odznaczenie. Pan Petro jest jedynym wciąż żyjącym bohaterem tamtych czasów. Ale prosiłem też wszystkich Państwa, żeby przekazać moje ogromne wyrazy szacunku i podziękowania dla całej rodziny. Bardzo proszę, żebyście Państwo po powrocie do domu koniecznie przekazali ode mnie te wyrazy szacunku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i całego polskiego społeczeństwa – nie mówię tylko narodu w znaczeniu etnicznym, mówię w imieniu całego społeczeństwa, bo ta Rzeczpospolita, której obywatelom pomagano, to była Rzeczpospolita wielu narodów. To była Rzeczpospolita po prostu polskich obywateli i dziś też jest Rzeczpospolitą polskich obywateli.

 

W imieniu całego polskiego społeczeństwa, polskich obywateli proszę, żebyście przekazali te podziękowania i wyrazy szacunku swoim najbliższym. Wyrazy najgłębszego szacunku szacunku i pamięci. Bo wielki splendor tamtego bohaterstwa i miłosierdzia okazanego drugiemu człowiekowi, pamięci o bohaterach, o wartościach jest dzisiaj z całą pewnością udziałem całych Państwa rodzin. Tak to na szczęście jest, że okazywane dobro, piękna bohaterska postawa wielkiego człowieczeństwa staje się spendorem i spływa jak światło, udzielając tej niezwykłej, bohaterskiej – można powiedzieć – poświaty również i kolejnym pokoleniom, czyniąc rodzinę wyjątkową. Za to z całego serca Państwu jeszcze raz dziękuję.


Cieszę się bardzo, że – mimo pandemii koronawirusa – możemy tę uroczystość odbywać dzisiaj w Pałacu Prezydenckim. To drugi raz, kiedy uroczystość wręczenia Medali Virtus et Fraternitas się odbywa. Pandemia przeszkodziła nam w tym, abyśmy mogli do tej pory odbywać ją częściej. Mam nadzieję, że będziemy mogli zwiększyć liczbę takich uroczystości w przyszłości dzięki działaniom i pracy Rady, dzięki staraniom Instytutu, którym jeszcze raz dziękuję z całego serca. Ta działalność jest bardzo potrzebna choćby dlatego, że mamy jeszcze możliwość wręczenia oznaczeń ostatnim żyjącym bohaterom, nie tylko świadkom, ale przede wszystkim właśnie bohaterom tamtych czasów, którzy osobiście dokonywali tych wielkich czynów.
 

Z całego serca jeszcze raz Państwu dziękuję. Składam głębokie wyrazy szacunku i wdzięczności w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i dziękuję za przybycie do Pałacu Prezydenckiego na tę niezwykle ważną dla nas, Polaków i dla polskiego państwa, uroczystość.
Dziękuję bardzo!
 

Prezydent mówi do mikrofonu, w tle ekran z logo uroczystości

Prezydencki | Uroczystość wręczenia Medali Virtus et Fraternitas

Poleć znajomemu