Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 7 czerwca 2021

Wypowiedź Andrzeja Dudy podczas wizyty na Podlasiu

Dzień dobry!

 

Jestem w Bielsku Podlaskim, a więc na Podlasiu, przy granicy z Białorusią. Jesteśmy w miejscu bardzo znamienitym – w II Liceum, w którym naucza się w języku białoruskim. Są to tereny Rzeczypospolitej, gdzie mieszka mniejszość białoruska, gdzie w bardzo wielu domach codziennym językiem, którym posługuje się rodzina – dzieci, młodzież, ich rodzice – jest właśnie język białoruski.

 

Zobacz także: Andrzej Duda z wizytą na Podlasiu na zaproszenie mniejszości białoruskiej Cieszę się, że takie szkoły – zgodnie z zawartymi przez nas umowami międzynarodowymi, zgodnie z istniejącymi w tym zakresie i wiążącymi Polskę przepisami międzynarodowymi – są w naszym kraju prowadzone. To nauczanie – w tym wypadku w języku białoruskim jako języku rodzimym – tutaj jest.

 

Przebywam dziś i jutro na Podlasiu na zaproszenie przedstawicieli mniejszości białoruskiej. Kilka miesięcy temu – dokładnie 26 marca – spotkaliśmy się w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim. Państwo mnie odwiedzili. Długo rozmawialiśmy o relacjach polsko-białoruskich – oczywiście w szerokim aspekcie, nie tylko w aspekcie tego, co dzieje się tu, u nas, na terenie Rzeczypospolitej, lecz także tego, co dzieje się na Białorusi, jaka jest sytuacja również Polaków mieszkających po drugiej stronie granicy.

 

Obiecałem wtedy Państwu, że odwiedzę ich tu, na ich ojcowiźnie, na Podlasiu, że odwiedzę ważne dla nich miejsca. Cieszę się ogromnie, że mogę tego dziś dopełnić.

 

Moja dzisiejsza wizyta ma trzy zasadnicze punkty tego dnia, przy czym ten składa się jakby z dwóch elementów. Po pierwsze – właśnie z wizyty tu, w II Liceum w Bielsku Podlaskim, ze spotkania z Panem Dyrektorem, władzami lokalnymi i młodzieżą, lecz także ze spotkania właśnie z przedstawicielami wspólnoty białoruskiej w Rzeczypospolitej. Tu, w szkole, będziemy mieli za chwilę to spotkanie i bardzo dziękuję, że mam taką sposobność, by porozmawiać.

 

Jest to dla mnie tym bardziej ważne, że – jak Państwo wiedzą – w piątek odbyłem spotkanie zarówno z panią Swiatłaną Cichanouską, jak i z przedstawicielkami polskiej mniejszości na Białorusi, które w tej chwili są w Warszawie. Rozmawialiśmy o sytuacji, w jakiej Polacy są na Białorusi, rozmawialiśmy też o aktualnej sytuacji na samej Białorusi. Także o tym, czego na pewno można się dzisiaj spodziewać także właśnie z tej drugiej, naszej strony granicy.

 

Z przedstawicielami mniejszości białoruskiej będziemy rozmawiali także o tych bardzo ważnych tematach, bo jest – niestety – tak, że wiele działań prowadzonych jest po to, by skłócić nasze społeczeństwa, skłócić nasze narody, a przecież jesteśmy wszyscy razem obywatelami jednej Rzeczypospolitej. I chciałbym bardzo, byśmy do tej sytuacji nie dopuścili. A szuka się różnych możliwości skłócenia nas choćby na tle historycznym.

 

Uważam, że jest wielkim zadaniem Prezydenta Rzeczypospolitej, by przeciwdziałać tego typu próbom, by pewne rzeczy pokazywać i nazywać po imieniu, ale przede wszystkim być, pokazując jedność, wspólnotę, a także szacunek, i oddając ten szacunek. Dlatego moja wizyta dziś na Podlasiu rozpoczęła się od sanktuarium na Świętej Górze Grabarce, gdzie – wiadomo – pielgrzymuje bardzo wielu wyznawców religii prawosławnej w naszym kraju.

 

Jest to dla nich niezwykle ważne miejsce od strony duchowej, ważne także z punktu widzenia czasu, w jakim w tej chwili jesteśmy, bo to tam od wieków ludzie modlą się, by nie doszło do epidemii, by Pan Bóg zapobiegał epidemiom. W tej chwili – w całym okresie pandemii koronawirusa – także o to się tam modlono. Więc to miejsce ma teraz dla ludzi wierzących bardzo szczególny wymiar.

 

Jest więc też dla mnie radością duchową to, że mogłem być dzisiaj w tym miejscu, że mogłem także odwiedzić siostry, które prowadzą tam posługę duchową w monastyrze żeńskim. Jest to bardzo ważne miejsce. Dyskutowaliśmy właśnie na tematy duchowe, tematy ważne, także rozwoju Kościoła prawosławnego w Polsce, problemów, z którymi borykają się na co dzień osoby wyznania prawosławnego.

 

Bardzo się cieszę, że był także obecny metropolita Sawa, zwierzchnik Kościoła prawosławnego w naszym kraju. Cieszę się, że to spotkanie mogło się odbyć, cieszę się, że właśnie miało ono ten bardzo ważny – także dla mnie osobiście – duchowy wymiar.

 

I stamtąd przemieściliśmy się w miejsce, które ma także niezwykle doniosłe znaczenie dla mieszkających w Rzeczypospolitej Białorusinów; miejsce naznaczone kiedyś cierpieniem, naznaczone śmiercią Białorusinów mieszkających w Rzeczypospolitej; gdzie zginęli kiedyś ludzie, gdzie zginęły niewinne kobiety, dzieci – Zaleszany. Modliłem się tam dziś za tych, którzy zginęli. Złożyłem wieniec jako Prezydent Rzeczypospolitej pod krzyżem, który upamiętnia tam ofiary sprzed dziesięcioleci.

 

To ważne jako element oddania szacunku, to ważne jako element oddania pamięci, to ważne także w tym właśnie może najistotniejszym, duchowym aspekcie, byśmy umieli wspólnie – my, Polacy, Białorusini, ale przede wszystkim my, jako wspólnota mieszkańców Rzeczypospolitej, obywateli Rzeczypospolitej różnych narodowości – oddać hołd tym aspektom, które są istotne w sensie duchowym dla nas, jako wspólnoty, choć oczywiście w ramach tej wspólnoty także różnimy się między sobą.

 

Ale mimo tych wszystkich różnic nie mam żadnych wątpliwości, że tę wspólnotę stanowimy. I temu właśnie chciałem dać tu wyraz również moją obecnością dzisiaj na Podlasiu. Jest to taki szczególny rejon naszej Rzeczypospolitej, w którym – także historycznie – mieszały się kultury, żyli ludzie różnych wyznań. Do dzisiaj tutaj tak jest.

 

Jest to więc miejsce szczególne, które w jakimś aspekcie przypomina dawną Rzeczpospolitą wielu narodów. Bardzo bym chciał, by wszyscy właśnie ten aspekt wielonarodowy, aspekt wspólnego sąsiedztwa tutaj umieli doceniać i szanować.

 

Cieszę się, że z tą właśnie wspólnotą – szeroko pojętą wspólnotą Podlasia – mogę być dzisiaj tutaj w tych dniach, pochylać głowę w tych miejscach, które są dla nich ważne, które mają dla nich znaczenie zarówno historyczne, jak i duchowe, zarówno dla mieszkających tu Białorusinów, jak i dla mieszkających na tej ziemi Polaków. Temu służy moja wizyta, która odbywa się tu dzisiaj i która będzie się odbywała także jeszcze jutro.

 

Dziękuję wszystkim, którzy na trasie tej wizyty spotykają się ze mną, którzy mnie podejmują i przyjmują. Jutro będzie ona miała wymiar trochę gospodarczy, ale również będzie to trochę pochylenie się nad pamięcią historyczną. Trochę gospodarczy, bo m.in. – mogę uchylić rąbka tajemnicy – będzie to wizyta w jednej z wielkich polskich firm tu, na Podlasiu. Myślę, że te wątki mają także ogromne znaczenie, bo chciałbym, aby Podlasie było tym rejonem, który w kolejnych latach będzie się dynamicznie rozwijał, jeszcze bardziej również pod względem gospodarczym.

 

Inwestycje, które tu są i będą realizowane – przede wszystkim budowa trasy Via Carpatia – mam nadzieję, że przyczynią się do pewnego skoku gospodarczego, którego dokona także ten region kraju. Ogromnie mi na tym zależy, by Podlasie odczuło impuls gospodarczy, który będzie wynikał także z Polskiego Ładu i z tych wszystkich inwestycji, które w związku z nim będą planowane. Liczę na to, że posłużą one także tej ziemi – także Podlasiu.

 

Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy się ze mną spotykają. Jeszcze raz dziękuję przedstawicielom społeczności białoruskiej za zaproszenie na wszystkie dzisiejsze spotkania, za to, że są ze mną, że mi towarzyszą dzisiaj przez cały dzień. Z góry dziękuję również za spotkania, które odbędą się jutro, a które w tej chwili są przygotowywane.

 

Dziękuję bardzo.

Prezydent stoi, mówi do mikrofonu, przed nim dziennikarze
Poleć znajomemu