Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 8 czerwca 2021

Wystąpienie Prezydenta w fabryce Pronar


Dzień dobry!

 

 

Zakład Pronar sp. z o.o. w Siemiatyczach być może dla kogoś brzmi skromnie, ale jeżeli tak brzmi, to brzmi zarazem myląco, ponieważ Pronar jest absolutnie jedną z największych polskich firm, jest polskim – ale o zasięgu globalnym – producentem właściwie wszelkiego rodzaju maszyn rolniczych, maszyn do świadczenia różnego rodzaju usług i wykonywania rozmaitych zadań o charakterze komunalnym: od odśnieżania, dosłownie przemysłowego, a więc pługami wirnikowymi, które są tu produkowane; poprzez różnego rodzaju zadania związane ze sprzątaniem; aż do recyklingu, sortowania odpadów, tworzenia różnych kruszyw.

 

Zobacz także: Andrzej Duda z wizytą w zakładzie Pronar A więc są to potężne zadania o charakterze przemysłowym, które mogą być realizowane i są realizowane właściwie na całym świecie – proszę popatrzeć na obecne tu, w tym zakładzie, flagi różnych państw z całego świata – przez maszyny wyprodukowane właśnie w tych zakładach, które są prowadzone przez Pronar i które w ciągu tych 33 lat, od 1988 roku, zostały przez Spółkę zbudowane.

 

Gratulowałem przed chwilą Panu Prezesowi Rady Właścicieli, gratulowałem wszystkim przedstawicielom Spółki, gratulowałem także przedstawicielom władz lokalnych – Panu Wojewodzie, Panu Marszałkowi, Panu Staroście. Gratuluję także burmistrzom, bo to jest cały szereg miast tu, na Podlasiu, w których właśnie zlokalizowane są zakłady.

 

To osiem wielkich zakładów – śmiało można powiedzieć: fabryk – w których produkowane są różnego rodzaju urządzenia firmy Pronar. Tu, w Siemiatyczach, mamy także Centrum Wystawiennicze. Właśnie widać dookoła maszyny stojące na zewnątrz. Ale są to także hale, w których wyeksponowano części, choćby felgi czy rozmaite wyroby z tworzyw sztucznych, zbiorniki paliwa, które firma także produkuje, do bardzo różnego rodzaju maszyn, niezwykle wyspecjalizowane.

 

To także Centrum Badawczo-Rozwojowe w Narwi. To zakłady, które są rozrzucone tu, na Podlasiu – w Hajnówce, Białymstoku i innych miastach. I rzeczywiście trzeba powiedzieć, jak wspomniałem, jest to jedna z największych firm w skali kraju, ale z całą pewnością – tu właśnie, na Podlasiu, na Białostocczyźnie.

 

Bo to prawie 3 tys. osób, które znajdują zatrudnienie w tych zakładach, a więc są to rodziny, których ojcowie i matki mają dzięki temu pracę, utrzymują dzięki temu swoje stadła rodzinne, utrzymują swoje gospodarstwa domowe. Śmiało można powiedzieć, że całe miejscowości tu, na Podlasiu, funkcjonują właśnie w oparciu o firmę Pronar.

 

Bardzo się cieszę, że są wielkie plany rozwojowe, cieszę się, że firma podchodzi do tego bardzo ambitnie. Cieszę się, że w ostatnim czasie zaopatrzyła się we własną flotę lotniczą, by móc sprawniej i skuteczniej oferować swoje produkty klientom na całym świecie. Bardzo mocno chcę podkreślić, że od samego początku do samego końca jest to polska firma, do cna – która tu powstała, która tu cały czas się rozwija i która dalej ma ambicje rozwojowe.

 

Dyskutowaliśmy właśnie przed chwilą z Państwem. Powiedziałem: „Chciałbym, żeby teraz do tej niezwykle dynamicznie, galopująco wręcz rozwijającej się na przestrzeni ostatnich 33 lat od – jak powiedziałem – 1988 roku Państwa firmy dołączył się także galopujący rozwój Podlasia, za który odpowiedzialne są przede wszystkim władze centralne”. Bo jest to kwestia odpowiedniej realizacji programów rozwojowych, to kwestia budowania tu, na Podlasiu, odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej.

 

Bardzo się cieszę, że tak wielka firma jak Pronar ma swoje lotnisko, ma swoją flotę lotniczą, a więc może się stąd poruszać na cały świat i dzięki temu sprawniej się spotykać z klientami, sprawniej zapraszać klientów do siebie. Ale chciałbym, by także inne firmy tu, na Podlasiu, miały zapewnione możliwości transportowe poprzez dobrze funkcjonującą nowoczesną sieć drogową, poprzez nowoczesną sieć kolejową.

 

Liczę na to, że w najbliższych latach to właśnie wielkie zadanie przede wszystkim spoczywające na władzach centralnych – a więc na polskim rządzie, na Ministerstwie Infrastruktury, na Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – zostanie tu zrealizowane choćby poprzez budowę Via Carpatii, a więc drogi z północy na południe Europy, która ma ogromne znaczenie dla naszego regionu, dla budowania wspólnoty państw Trójmorza, ale przede wszystkim dla rozwoju gospodarczego tej części naszego kraju, właśnie Polski Wschodniej, tych województw, czyli podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego.

 

Bo ta arteria będzie tędy przebiegała i połączy państwa bałtyckie z południem Europy. Wierzę, że przyniesie wielką perspektywę rozwojową w znaczeniu międzynarodowym nam i naszej części Europy.

 

Ale przede wszystkim bardzo liczę na to, że będzie stanowiła impuls dla tej części Polski – że wokół niej obudują się także inne rozwiązania infrastrukturalne, komunikacyjne, drogi niższego rzędu, drogi lokalne, a także nowoczesne rozwiązania kolejowe i cała infrastruktura, która jest potrzebna do tego funkcjonowania, co bez wątpienia także takim wielkim firmom jak Pronar tutaj, w tej części Polski, ale też firmom mniejszym, pomoże w rozwijaniu się.

 

Mam nadzieję, że będzie to stanowiło również zachętę, impuls do tego, by zakładać nową działalność gospodarczą, by młodym ludziom, którzy tutaj się urodzili, którzy wychowują się na tej ziemi, w tej części Polski, dać argument za tym, by tu pozostać, rozwijać się, by się realizować zawodowo i tu budować swoje rodziny.

 

Ogromnie się cieszę, jeszcze raz bardzo dziękuję za te ponad 30 lat działalności firmy Pronar dla Podlasia, dla Polski – a więc dla tej małej ojczyzny i dla naszej wielkiej ojczyzny. Z dumą odwiedzam takie firmy jak ta, bo jest to właśnie przykład tego, że – po pierwsze – Polak potrafi, a po drugie – że polski przemysł, rzeczywiście absolutnie rodzimy, może być na absolutnie najwyższym światowym poziomie; bo to nie jest tylko europejski, to jest absolutnie światowy poziom. To jest top of the top. I jest to dla mnie wielka radość.

 

Chciałbym, aby tak wysoko wyspecjalizowana produkcja była w naszym kraju realizowana w wielu miejscach; aby firmy miały ambicję, by tworzyć własne centra badawczo-rozwojowe – tak jak Pronar ma swoje Centrum Badawczo-Rozwojowe właśnie po to, by być jak najbardziej konkurencyjnym w przestrzeni światowej z największymi światowymi gigantami, być cały czas pośród nich, być cały czas na najwyższym poziomie, dając zarazem szansę młodym ludziom, dając szansę naukowcom, by tu się rozwijali, budując także pomyślność naszego kraju.

 

Ogromnie za to dziękuję, gratuluję i życzę firmie oraz wszystkim, którzy ją tworzą i którzy tu pracują, wszelkiego powodzenia, a przede wszystkim jak najlepszego rozwoju.

 

Dziękuję.

prezydent mówi do mikrofonu na tle maszyn

Siemiatycze | Prezydent Andrzej Duda odwiedza zakład Pronar w Siemiatyczach na Podlasiu

Poleć znajomemu