Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 11 czerwca 2021

Wystąpienie Prezydenta z okazji Święta Służby Ochrony Państwa

 

Szanowny Panie Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Czcigodni Drodzy Najbliżsi Funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa poległych w czasie pełnienia obowiązków służbowych,

Szanowni Państwo Ministrowie – Panie i Panowie,

Szanowni Panowie Komendanci,

Szanowni Panowie Generałowie,

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Oficerowie,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,

Funkcjonariusze i – oczywiście – Najbliżsi Szanownych Państwa Funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa,

Wszyscy Szanowni Uczestnicy dzisiejszej uroczystości!

 

Panie Komendancie, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość i bardzo dziękuję, że odbywa się ona właśnie tu, w Belwederze – jak zawsze podkreślam, ale w tym wypadku szczególnie mocno – historycznej siedzibie głowy polskiego państwa.

 

Zobacz także: Święto SOP z udziałem Prezydenta RP Medale dla funkcjonariuszy SOP Podkreślam to szczególnie mocno, dlatego że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest jedną z tych osób w naszym kraju, które znajdują się właśnie pod szczególną opieką Służby. Zarówno on, jak i jego najbliżsi, jak również – jeśli trzeba – także niektórzy jego współpracownicy, ale przede wszystkim wszelkie obiekty będące w gestii Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, znajdują się na co dzień pod opieką Służby Ochrony Państwa.

 

Dlatego jest szczególnie ważne właśnie dla głowy państwa, by móc w Święto Służby Ochrony Państwa – święto funkcjonariuszy tej Służby – być i powiedzieć „dziękuję”. Za kolejny rok wykonywania obowiązków dla Rzeczypospolitej Polskiej, co bardzo mocno podkreślam i co powiedziałem każdemu z Panów, wręczając dziś odznaczenia: dziękuję za wieloletnią wzorową służbę dla Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Chcę, by te słowa wybrzmiały, chciałbym, by przyjęli je i wzięli sobie do serca jako rzeczywiście głębokie i składane z wielkim szacunkiem podziękowanie wszyscy funkcjonariusze – Panie i Panowie – Służby Ochrony Państwa, ale także Państwa najbliżsi.

 

Już za trzy lata będziemy obchodzili stulecie powstania w naszym kraju – wtedy, w II Rzeczypospolitej, w 1924 roku – pierwszej formacji, której specjalnym zadaniem była ochrona właśnie najważniejszych osób w państwie, głowy polskiego państwa. Stało się to – niestety – po zamachu, w którym zginął pierwszy prezydent II Rzeczypospolitej, Gabriel Narutowicz.

 

Od tamtego czasu Służba istniała nieprzerwanie, będąc ważnym elementem funkcjonowania polskiego państwa. Nie tylko tego realnie istniejącego, lecz także tego, które walczyło o swój byt – państwa podziemnego. To dziś wielka tradycja – odziedziczona przez Służbę Ochrony Państwa – Oddziału Dyspozycyjnego Kedywu Armii Krajowej, który wsławił się walkami w Powstaniu Warszawskim o Pastę, o kościół św. Krzyża, znacząc szlak powstańczy walki o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę bohaterstwem i krwią swoich żołnierzy.

 

Dlatego także z wielkim wzruszeniem uczestniczę dziś w tej uroczystości, której ważnym – jeśli nie najważniejszym – punktem jest nadanie nazw ulicom i obiektom na terenie zajmowanym dziś przez Służbę Ochrony Państwa: nazwisk funkcjonariuszy Służby, którzy polegli, zginęli, wykonując swoje służbowe zadania.

 

Wielu z nich – czy może nawet większość – miałem zaszczyt i przyjemność znać osobiście. Służyli przy boku Prezydenta, prof. Lecha Kaczyńskiego, i razem z nim, będąc przy nim do końca, odeszli na wieczną służbę. Nie mam wątpliwości, że – znając etos tych ludzi, tych funkcjonariuszy – stoją przy nim i jego małżonce do dziś. Bardzo dziękuję wszystkim Paniom i najbliższym za obecność dzisiaj tu, z nami, na tej uroczystości.

 

Bardzo dziękuję Panu Komendantowi i Panu Ministrowi za tę inicjatywę. Jest ona ważna nie tylko dla najbliższych, nie tylko dla mnie, lecz przede wszystkim dla etosu służby, który musi być budowany także w świadomości wszystkich obecnych, ale w szczególności przyszłych funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa – tych młodych, którzy przyjdą i którzy powinni wiedzieć, że Służba pamięta o tych, którzy wiernie służyli do samego końca i poświęcili najwyższe dobro, realizując bez wytchnienia i bez zawahania swoje zadania służbowe wobec Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Bo wielkim i pięknym znakiem tej Służby jest to, że wykonuje ona swoje zadania niezależnie od tego, jakie są wybory, które zapadają w naszej demokracji, kto w danym momencie rządzi w naszym kraju i kto stanowi korpus najważniejszych osób w państwie sprawujących najważniejsze stanowiska wymagające właśnie ochrony dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Służba wykonuje swoje zadania dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej! Dziękuję za to wszystkim Państwu z całego serca.

 

Dziękuję funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom. Dziękuję Waszym najbliższym. Podkreślam tych najbliższych z całą mocą, ponieważ jest to służba specyficzna, bardzo często związana z długimi nieobecnościami wśród najbliższych, z wyjazdami. Nie wspomnę już o delegacjach zagranicznych, gdy trzeba ochraniać polskie placówki w różnych miejscach na świecie; gdy trzeba wykonywać zadania w różnych miejscach na świecie.

 

Ale mówię także o służbie w kraju, gdy towarzyszą Państwo najważniejszym osobom niezależnie od tego, gdzie w danym momencie wykonują one z kolei swoje zadania służbowe czy może także sprawy prywatne, podczas których również konieczne jest zapewnienie im ochrony.

 

Wiem doskonale, że Państwo są zawsze na stanowisku, że są Państwo zawsze czujni i gotowi. Dziękuję za to z całego serca i dziękuję najbliższym, że wytrzymują te trudy służby. Śmiało można powiedzieć, że w Służbie Ochrony Państwa służy nie tylko funkcjonariusz czy funkcjonariuszka, lecz także służą ich najbliżsi. Jestem za to ogromnie wdzięczny.

 

Chcę z tego miejsca – mając na uwadze tę specyficzną także dla mnie okazję – podziękować publicznie wszystkim funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom, którzy chronili mnie i pomagali mi w czasie zeszłorocznej prezydenckiej kampanii wyborczej. Nie było jeszcze takiej sposobności, by uczynić to na forum Służby i publicznie. Bardzo za to dziękuję. Wiem, jak bardzo trudne było to zadanie. Dziękuję wszystkim: funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom, dziękuję ich najbliższym, dziękuję tym, których znam osobiście i cały czas widziałem wokół siebie.

 

Ale dziękuję także wszystkim tym, którzy – wiem – wykonywali zadania bardzo często przez wiele dni, a nie miałem z nimi bezpośredniej styczności. Jestem Państwu za to ogromnie wdzięczny. To nie był łatwy czas, wiem – wymagał bardzo wzmożonego i specyficznego wysiłku. Dziękuję za to z całego serca. Osobiście dziękuję za to także w imieniu moich najbliższych. Proszę, by przyjęli Państwo nasze głębokie wyrazy szacunku, również w znaczeniu prywatnym – po prostu jako ludzi.

 

Święto Służby to także okazja do złożenia życzeń. Chcę więc życzyć Służbie, by znakomicie się rozwijała. Chcę życzyć wszystkim Państwu satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Chcę życzyć, by tyle, ile było wyjść na służbę z domu, tyle samo zawsze było powrotów, tyle samo było radości najbliższych, gdy Was witają.

 

Wierzę, że także my, którzy decydujemy o sprawach dotyczących rozwoju państwa polskiego i funkcjonujących w naszym kraju służb, zajmujący się legislacją – w zakresie władzy ustawodawczej, ale także i wykonawczej, choćby poprzez przysługującą inicjatywę ustawodawczą – również zrealizujemy swoje obowiązki wobec Służby. To znaczy będziemy umieli zapewnić jej jak najlepsze warunki do realizacji powierzonych jej zadań. I umieli formułować te zadania tak, by były możliwe do wykonania w sposób właściwy, sprawny, z jak największym pożytkiem dla Rzeczypospolitej Polskiej. Bo to ona zawsze – wierzę w to głęboko – dla nas wszystkich jest absolutnie na pierwszym miejscu.

 

Niech Pan Bóg ma w swojej opiece wszystkie funkcjonariuszki i wszystkich funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa! Niech Pan Bóg ma w swojej opiece Rzeczpospolitą Polską i Służbę jako całość!

 

Dziękuję bardzo.

Belweder | Święto SOP z udziałem Prezydenta RP

Poleć znajomemu