Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 21 czerwca 2021

Wypowiedź Prezydenta RP dla mediów po spotkaniu z Prezydent Mołdawii

 

Wielce Szanowna Pani Prezydent,

Szanowni Państwo!

 

Z wielką radością powitałem Panią Prezydent Mołdawii, Maię Sandu, w Warszawie, w czasie państwowej wizyty. Bardzo się cieszę, że Pani Prezydent przybyła do nas i że ta wizyta dochodzi do skutku.

 

Zobacz także: Prezydent Mołdawii z wizytą w Warszawie Zwłaszcza że – jak wszyscy wiedzą – za 20 dni w Mołdawii odbędą się wybory parlamentarne, co jest bardzo ważne i ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju kraju. W związku z czym ten czas jest też dla Pani Prezydent czasem szczególnym, gdy jest rzeczywiście bardzo dużo pracy i bardzo dużo dzieje się w kraju.

 

Więc tym bardziej jestem wdzięczny za to, że Pani Prezydent nas odwiedza i w naszym kraju realizuje swoją pierwszą oficjalną wizytę jako Prezydent Mołdawii.

 

Rozmawialiśmy dziś o najważniejszych dla Mołdawii i naszej współpracy tematach. Oczywiście trzymamy kciuki, by wybory, które nadchodzą, wyłoniły stabilną większość parlamentarną, by w związku z tym umożliwiły także na przyszłość stabilizację kraju i pozwoliły na realizację reform, które są Mołdawii potrzebne dla dalszych zmian ustrojowych, gospodarczych, dla osiągania standardów demokratycznych, ich pogłębiania, dla budowy w kraju praworządności.

 

Bo są to kwestie niezwykle ważne. Jak wszyscy wiedzą, mają one ogromne znaczenie dla umożliwiania państwu przede wszystkim w przyszłości rozwoju gospodarczego, czego z całą pewnością Mołdawia ogromnie potrzebuje.

 

Te wybory będą już w pierwszej połowie lipca, a więc wkrótce, i mam nadzieję, że także po wyborach będziemy mogli liczyć na kolejne etapy współpracy z Panią Prezydent. Z naszej – polskiej – strony zaoferowałem dziś wsparcie. Oczywiście nie tylko polegające na tym, że trzymamy kciuki, by wybory przebiegły jak najlepiej i by udało się wyłonić stabilną większość parlamentarną, z którą Pani Prezydent będzie mogła wspólnie realizować państwowe zadania.

 

Ale także zaoferowałem przede wszystkim polską pomoc na zasadzie podzielenia się naszymi doświadczeniami, które mamy właśnie w różnego rodzaju demokratycznych przemianach, budowaniu choćby samorządu terytorialnego czy walce z korupcją. Mamy tu duże doświadczenie. Zmiany, które nastąpiły w Polsce w tym zakresie na przestrzeni ostatnich 30 lat, przynoszą dziś bardzo wiele pozytywnych efektów.

 

Powiedziałem więc Pani Prezydent, że z całą pewnością będziemy gotowi podzielić się naszymi doświadczeniami, przede wszystkim – oczywiście – pokazując to, co dobre w tym okresie i co przyniosło pozytywne rezultaty, ale również pokazując to, co się nie udało, by Mołdawia mogła uniknąć być może także niektórych niepotrzebnych działań, co jest bardzo ważne i – miejmy nadzieję – umożliwi w przyszłości przyspieszony rozwój kraju.

 

Ale powiedziałem też, że – jako prawie że sąsiad Mołdawii, jako kraj, któremu sprawy mołdawskie leżą na sercu – zawsze będziemy stali razem ze wspólnotą międzynarodową za Mołdawią w tym znaczeniu, że absolutnie uważamy, że konieczne jest zachowanie integralności terytorialnej Mołdawii w międzynarodowo uznanych granicach.

 

To sprawa fundamentalna i zawsze będziemy wspierali Mołdawię we wszystkich jej działaniach, które do tej integralności będą zmierzały; które będą powodowały, że sytuacja w kraju będzie stabilniejsza, a Mołdawia przez to będzie stawała się krajem mocniejszym i bardziej zintegrowanym. To ma – oczywiście – fundamentalne znaczenie.

 

Podziękowałem też Pani Prezydent za opiekę nad Polakami – mniejszością polską mieszkającą w Mołdawii. Mamy tam cały szereg polskich organizacji, ponad tysiąc osób na co dzień uczy się języka polskiego, są tam polscy księża i polskie siostry zakonne. Niedawno w Kiszyniowie stanął pomnik Adama Mickiewicza, naszego narodowego wieszcza, za co ogromnie też Pani Prezydent dziękowałem. Tak że mamy tych wspólnych obszarów cały szereg.

 

Mówiłem też Pani Prezydent, że może liczyć na nasze, moje wsparcie w różnych międzynarodowych instytucjach, w których Polska jest. W przyszłym roku obejmujemy przewodnictwo w OBWE. Jesteśmy na co dzień związani współpracą w ramach Grupy Wyszehradzkiej, która dotyczy naszej części Europy, a więc przede wszystkim Europy Centralnej.

 

Mówiłem o współpracy w ramach Trójmorza. Mołdawia nie jest wprawdzie jeszcze częścią Unii Europejskiej, ale jest z nią stowarzyszona, jest częścią Partnerstwa Wschodniego – a więc ścisłej współpracy z Unią Europejską. Na pewno jakaś formuła współdziałania między krajami Trójmorza a Mołdawią jest możliwa. I do tego także Panią Prezydent na przyszłość zachęcałem.

 

Ale oczywiście zapewniłem również, że Mołdawia może liczyć na nasze wsparcie na wszystkich forach międzynarodowych, gdziekolwiek tylko mam możliwość bywać i jestem przez ostatnie lata – czyli w Organizacji Narodów Zjednoczonych i właśnie różnego rodzaju instytucjach Unii Europejskiej, w których mamy przecież swoich przedstawicieli.

 

W związku z powyższym chciałbym, by Pani Prezydent wyjechała z naszego kraju z takim przekonaniem, że Polska jest krajem przyjaznym, jest partnerem, który z całą pewnością będzie wspierał wszystkie demokratyczne procesy, które dzieją się w Mołdawii; będzie wspierał polityków, którzy dążą do tego, by Mołdawia była krajem otwartym, współdziałającym z innymi państwami, by w Mołdawii pogłębiały się procesy demokratyczne i by obywatele Mołdawii mieli poczucie, że rzeczywiście decydują o losach swojego kraju i naprawdę wybierają tych, których chcą mieć jako rządzących.

 

Mam nadzieję, że Pani Prezydent – opuszczając Polskę – po tej wizycie będzie miała takie poczucie, że są tu przyjaciele, że jest to przyjazny kraj, że Polska jest tym miejscem, gdzie Mołdawia zawsze znajdzie wsparcie.

 

Jeszcze raz bardzo dziękuję Pani Prezydent za wizytę u nas. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana dzięki Pani Prezydent, dzięki tej wizycie, która ma dla mnie przełomowy charakter, bo dawno nie było prezydenta Mołdawii w naszym kraju. Jest to bardzo ważny moment – wierzę w to głęboko – pokazujący właśnie nowe otwarcie w naszej współpracy, pokazujący uśmiechniętą i radosną Mołdawię, co mnie ogromnie cieszy. Pani Prezydent na pewno może liczyć również na moje wsparcie – o tym zapewniam.

Pałac Prezydencki | Wypowiedzi Prezydentów Polski i Mołdawii dla mediów

Poleć znajomemu