Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 22 czerwca 2021

Wystąpienie podczas wizyty w TZF „Polfa” S.A.

Prezydent stoi za mównicą z mikrofonem, gestykuluje

Prezydent RP podczas wizyty w Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa”

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowni Państwo Profesorowie,
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,
Panie Prezesie,
Wszyscy Pracownicy i Przyjaciele tarchomińskiej Polfy!
 

Chcę podkreślić, że bardzo się cieszę. Byłem u Państwa dwukrotnie na przestrzeni ostatnich lat, za każdym razem obserwując stopniowy rozwój zakładu.

 

Zobacz także: Prezydent w Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa” Cieszę się, że dzięki tej inwestycji, dzięki tym działaniom tu, w Warszawie na Tarchominie, te najstarsze w Polsce zakłady farmaceutyczne – które, jak wielokrotnie już tu dziś mówiono, mają prawie 200 lat; 200 lat skończą dokładnie za dwa lata, w 2023 roku – wracają do swojej wielkiej tradycji zakładów pionierskich, świetnie rozwijających się, przyciągających nowoczesne kadry naukowe, przyciągających ludzi zarówno o osobistych ambicjach rozwojowych, jak i ambicjach, by w rozwój kraju, polskiej nauki, polskiej farmacji włożyć osobistą, własną cegiełkę.

 

Cieszę się bardzo, że tu właśnie, w tych zakładach, na powrót to się dzieje. Z całego serca chciałem za to podziękować zarówno Panu Prezesowi, jak i całemu Zarządowi, ale także Ministerstwu Aktywów Państwowych. Chciałem podziękować także Ministerstwu Zdrowia.

 

Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych, a także leków immunosupresyjnych to inwestycja w skali naszego kraju absolutnie przełomowa. Śmiało można powiedzieć: dawno już w Polsce – zwłaszcza jeśli chodzi o substancję państwową, a w niej, o ile dobrze pamiętam, został w ogóle chyba tylko ten jeden zakład spośród zakładów farmaceutycznych będących de facto własnością Skarbu Państwa, bo jest tu ponad 93 proc. własności Skarbu Państwa, reszta to własność pracowników – nie realizowano tak ambitnej inwestycji, o tak dalekosiężnych celach rozwojowych i również o tak wysokich kosztach.

 

400 mln zł, które zostają przeznaczone na wykonanie tego wielkiego zadania, to pieniądze – z jednej strony – ogromne, ale – z drugiej – jeżeli weźmiemy cele, dla których ta inwestycja jest realizowana, to śmiało można powiedzieć – jakkolwiek by to zabrzmiało – że są to żadne pieniądze, bo nie da się wycenić ludzkiego życia. Leki, które będą tu produkowane, które – wierzę w to – będą tu także opracowywane, odkrywane, wymyślane, które wejdą na nasz rynek i będą ratowały życie, będą leczyły choroby, przede wszystkim właśnie te onkologiczne.

 

Ale nie da się też tak łatwo wycenić skali wpływu tego typu inwestycji, a w efekcie – tego, co ona będzie realizowała – na ogólny rozwój kraju, na pozycję międzynarodową Rzeczypospolitej Polskiej na rynku gospodarczym, w świecie naukowym czy w świecie w ogóle.

 

Dlatego tym bardziej cieszę się, że to niezwykle ambitne zadanie jest tu podejmowane i zgodnie ze wszelkimi przewidywaniami powinno zostać zrealizowane w ciągu tych dwóch lat – do czasu, gdy zakłady będą obchodziły swoje 200-lecie, a więc do 2023 roku. To plan niezwykle ambitny, ale patrząc na to, co dzieje się tu na przestrzeni ostatnich lat, wierzę, że uda się go zrealizować. Cieszę się, że właśnie w tym zakresie – walki z chorobami onkologicznymi – realizowana jest ta inwestycja.

Część z Państwa być może wie, że walka z chorobami onkologicznymi zajmuje bardzo istotne miejsce w mojej działalności jako Prezydenta Rzeczypospolitej, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia w Polsce. Zajmowaliśmy się tym w ramach Narodowej Rady Rozwoju jeszcze w poprzedniej kadencji prezydenckiej w sekcji ds. ochrony zdrowia, teraz Rady Ochrony Zdrowia.

 

Wsparliśmy Ministerstwo, rząd w zakresie przygotowania Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie utworzenia Funduszu Medycznego, także mającego na celu właśnie walkę z chorobami onkologicznymi i leczenie najtrudniejszych przypadków, jak również wspieranie różnego rodzaju badań w tej materii.

Dlaczego? Dlatego że jest to jedno z największych wyzwań przyszłości. Zgodnie ze wszystkimi wskazaniami ekspertów liczba przypadków zachorowań na choroby onkologiczne będzie w najbliższych dziesięcioleciach stale wzrastała, właściwie nie ma co do tego żadnych wątpliwości.

 

Z czym to jest związane? Z kilkoma zupełnie oczywistymi elementami. Na pewno z wydłużeniem się życia ludzkiego. Żyjemy coraz dłużej, w związku z powyższym również wzrasta prawdopodobieństwo zapadnięcia w końcu na chorobę onkologiczną. Niestety, w istocie są to także choroby o charakterze cywilizacyjnym.

Otaczające nas różnego rodzaju czynniki wpływające na nasz rozwój, na nasze zdrowie – czynniki, oczywiście, szkodliwe, które, wiemy dokładnie, są naszą codziennością, jesteśmy nimi otoczeni ze wszystkich stron – prędzej czy później, w zestawieniu z długością życia, można niestety szacować, że spowodują to zachorowanie pewnie u większości z nas.

 

Ale z drugiej strony są dobrze funkcjonujące programy, przede wszystkim profilaktyczne. Po pierwsze: uczące, w jaki sposób w jak największym stopniu zapobiegać zapadnięciu na choroby onkologiczne. Po drugie: badania diagnostyczne, które mają działać – z jednej strony – prewencyjnie, ale przede wszystkim powodować to, że choroba onkologiczna, gdy już rzeczywiście zaistnieje, zostaje wykryta w tak wczesnej fazie, że całkowite pokonanie tej choroby jest nie tylko możliwe, ale – mam nadzieję – stanie się regułą.

 

Tak się już dziś powoli dzieje. W wielu przypadkach zauważamy, że rak – coś, co dawniej właściwie zawsze oznaczało wyrok śmierci – dziś już wcale tego wyroku nie oznacza. Dzisiaj w bardzo wielu przypadkach następuje wyleczenie, oczywiście często po bardzo ciężkiej terapii, często po ingerencjach chirurgicznych, ale jednak mimo wszystko dalsze życie jest możliwe, realne – i dzieje się. Na całe szczęście.

 

Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych ma się do tego właśnie przyczynić – że będziemy mieli jeszcze lepsze, jeszcze mniej ingerujące technologie i możliwości walki z chorobami onkologicznymi.

 

Ogromnie cieszę się, że jest to realizowane u nas, że nie będziemy musieli poszukiwać tych technologii i leków tylko za granicą, że jest realizowane w zakładach, które mają swoją wielką – jak mówiłem – pionierską tradycję: pionierską w produkcji antybiotyków w Polsce, pionierską w produkcji insuliny w Polsce, dziś będą miały swoją nową, rozpoczynającą się – mam nadzieję – na długie dziesięciolecia czy może nawet kolejne stulecia tradycję produkcji leków onkologicznych w absolutnej awangardzie nie tylko europejskiej, lecz także światowej.

 

Tego z całego serca życzę Rzeczypospolitej Polskiej i nam wszystkim. Tego z całego serca życzę Zarządowi. Tego z całego serca życzę załodze i wszystkim, którzy w kraju na co dzień, dbając o nasze zdrowie, zmagają się z chorobami onkologicznymi – lekarzom, pielęgniarkom, diagnostom laboratoryjnym, ekspertom, profesorom, wszystkim, którzy walkę o nasze życie i zdrowie na co dzień prowadzą.

 

Na zakończenie, podkreślając ten wielce radosny moment, chcę z całego serca podziękować tarchomińskiej Polfie za wielki wkład w walkę z koronawirusem; za to, że i załoga, i zakłady były tak elastyczne, że bardzo szybko rozpoczęły w ogromnej ilości produkcję środków dezynfekujących i odkażających. Ogromnie za to dziękuję. Dziękuję, że produkujecie maseczki.

 

Dziękuję, że bardzo szybko rozpoczęliście także produkcję tlenu, tak bardzo potrzebnego w najtrudniejszym dla nas momencie, gdy pandemia koronawirusa rzeczywiście szalała w Polsce. Także dzięki Państwa wysiłkowi udało się nad nią zapanować i nigdy nie doszło do tego, by sytuacja wymknęła się nam spod kontroli. Bardzo za to dziękuję. Nie zabrakło tlenu i łóżek w szpitalach, nie zabrakło środków dezynfekujących i maseczek w tych momentach, gdy było najtrudniej, najgorzej.

Z całego serca dziękuję za ten ogromny wkład pracy i wysiłku intelektualnego w tym bardzo trudnym czasie. Dziękuję za elastyczność. Dziękuję za ogromne wsparcie dla wszystkich służb polskiego państwa w tym zakresie. Dziękuję także, że dzięki Waszemu wysiłkowi mogliśmy również realizować pomoc zagraniczną i pokazaliśmy solidarność wobec innych krajów i narodów w tym bardzo trudnym momencie.

 

Jeszcze raz z całego serca gratuluję tej inwestycji i życzę dalszego dynamicznego rozwoju.

Poleć znajomemu