Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 25 czerwca 2021

Wystąpienie Prezydenta podczas mianowania Szefa SGWP

 

Szanowny Panie Ministrze Obrony Narodowej,
Szanowni Państwo Ministrowie, na czele z przedstawicielami Marszałków Sejmu i Senatu,
Szanowni Panowie Generałowie,
Szanowne Panie i Panowie Oficerowie,
Ekscelencje, Czcigodni Księża Biskupi, Kapelani Wojska Polskiego,
Wszyscy Wielce Szanowni Państwo,
Dostojni Przybyli Goście,

 

Zobacz także: Gen. Rajmund Andrzejczak Szefem SGWP na drugą kadencję [PL/EN] Wręczyłem przed chwilą jedną z najważniejszych nominacji kadrowych, jaką w ogóle może wręczyć Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Nominacji tym ważniejszej, że zależy od niej nie tylko bieżące funkcjonowanie Sił Zbrojnych, ale przede wszystkim nominacji, która w godzinie próby może przesądzić o bezpieczeństwie czy wręcz dalszym istnieniu państwa i o tym, jaki dalej będzie los obywateli.

 

Dziś Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest nie tylko głównodowodzącym Siłami Zbrojnymi w czasie pokoju, ale jest także przewidywany do mianowania na czas wojny na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. W czasie wojny to od decyzji, wiedzy, przygotowania i intuicji Naczelnego Dowódcy zależeć będzie powodzenie operacji obronnej, a także i skuteczne współdziałanie z sojusznikami.

 

Naczelny Dowódca jest także oficerem podlegającym bezpośrednio Prezydentowi, stąd ważne, aby był nim oficer, do którego – jako Prezydent – mam pełne zaufanie. Jestem przekonany, że gdyby sytuacja bezpieczeństwa państwa postawiła Pana generała przed najtrudniejszymi decyzjami i zadaniami, wypełniłby je Pan w najlepszy możliwy sposób. A dzisiejsza nominacja jest także tego dowodem.


Zobacz także: Prezydent mianował Szefa Sztabu Generalnego WP [PL/ENG] Szef BBN: Prezydent chce, aby gen. Andrzejczak kontynuował zmiany Kiedy trzy lata temu wręczałem Panu generałowi akt mianowania na stanowisko Szefa Sztabu, został Pan jednym z najmłodszych, chociaż już doświadczonych, oficerów na tym stanowisku. Czas pokazał, że była to decyzja słuszna. Z Pana młodością przyszło zupełnie nowe spojrzenie na rozwój i funkcjonowanie Sił Zbrojnych. Buduje Pan Siły Zbrojne, które mają być silne kulturą organizacyjną, skuteczne operacyjnie oraz zdolne do podejmowania działań w każdej przestrzeni i każdym czasie.

 

Ale przede wszystkim jest Pan także Szefem Sztabu, Naczelnym Dowódcą, który ściska ręce żołnierzom, który jest z żołnierzem, w którym żołnierz czuje swojego mentora, dowódcę, ale i przyjaciela. Może w jakimś sensie nawet i w tym wojskowym ujęciu – ojca.


Bardzo dobrze oceniam pierwszą kadencję Pana generała oraz dotychczasowe dokonania. Ostatnie trzy lata to duża aktywność Ministerstwa Obrony Narodowej oraz całych Sił Zbrojnych RP – także w trudnych warunkach pandemicznych. 


I w ciągu tych trzech lat wprowadzał Pan w życie nowy system kierowania i dowodzenia, w którym przywróciliśmy Szefowi Sztabu Generalnego dowodzenie Siłami Zbrojnymi. Zaktualizował Pan narodowe plany obronne oraz zsynchronizował je Pan z planami sojuszniczymi.


Zbudował Pan nową filozofię ćwiczeń wojskowych. Po raz pierwszy od wielu lat i na niespotykaną skalę ćwiczyliśmy przemieszczanie wojsk na tak duże odległości w rejony zagrożenia. Takie działania mają fundamentalne znaczenie wobec współczesnych zagrożeń. Niektóre z tych ćwiczeń miałem okazję obserwować osobiście.


Jednocześnie priorytetem objął Pan przedsięwzięcia szkoleniowe mające na celu wzmocnienie ściany wschodniej i powstających tam jednostek. Szczególnie w ramach tworzonej 18 Dywizji Zmechanizowanej, co jest jednocześnie priorytetem moim oraz Pana Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Było to zadanie dla nas bardzo ważne. Dywizja, jej dowództwo uzyskało certyfikację, co jest niewątpliwym sukcesem zarówno tych, którzy byli pomysłodawcami jej stworzenia, jak i tych, którzy to realizowali z Panem generałem na czele.

 

Położył Pan nacisk na wykorzystywanie w Siłach Zbrojnych nowoczesnych technologii związanych z cyberprzestrzenią, systemami bezzałogowymi, systemami rozpoznania, dowodzenia i namierzania celów. 


Wykonał Pan generał dużą pracę u podstaw, która jest może nie zawsze widoczna, ale konieczna dla funkcjonowania Sił Zbrojnych i bardzo dobrze uzupełniał Pan działania Ministra Obrony Narodowej zmierzające do tego, aby Siły Zbrojne były liczniejsze, lepiej wyszkolone oraz jak najintensywniej modernizowane. Tak jak tego wymagają czasy, w których przyszło nam działać.

 

Zawsze byłem pod wrażeniem opinii, jaką cieszy się Pan generał wśród naszych sojuszników. Wielokrotnie spotykałem się ze słowami uznania kierowanymi pod Pana adresem. Co najważniejsze, doskonałe relacje z sojusznikami potrafił Pan przełożyć na zacieśnianie międzynarodowej współpracy wojskowej. 


Wniósł Pan znaczący wkład w budowę mechanizmów współpracy Sił Zbrojnych ze znajdującymi się na polskim terytorium siłami sojuszniczymi – zarówno w ramach NATO, jak i w ramach obecności armii Stanów Zjednoczonych.


Zacieśniał Pan współpracę także w wymiarze regionalnym, intensyfikując współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Dziewiątki Bukaresztańskiej czy też grup bojowych UE.


Szanowny Panie Generale, Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo,


Zobacz także: Prezydent: Z końcem czerwca zostanie zakończona polska misja wojskowa w Afganistanie Dziś – kiedy po dwudziestu latach kończymy wojskowe zaangażowanie w Afganistanie – nie sposób nie wspomnieć o udziale Pana generała w tej operacji. Jako dowódca dwóch zmian Polskich Kontyngentów Wojskowych był Pan generał najdłużej dowodzącym ze wszystkich polskich dowódców w Afganistanie. I to w okresie szczególnie intensywnego zaangażowania polskich  Sił Zbrojnych.


Został Pan za to odznaczony przez Pana Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego najwyższym odznaczeniem wojskowym – Orderem Krzyża Wojskowego.


Panie generale,


Siły Zbrojne są dziś na dobrej drodze. Nie potrzebujemy w nich rewolucyjnych zmian. Potrzebujemy silnego, konsekwentnego i stabilnego ich rozwoju. Nominacja Pana generała na drugą kadencję ma służyć zapewnieniu tej właśnie stabilności.


Oczekuję jednak, że jak dotychczas będzie Pan z determinacją realizował założenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.


Oczekuję, że będzie Pan wdrażał nowoczesny sprzęt i uzbrojenie, które – dzięki decyzjom Pana Ministra Mariusza Błaszczaka – w najbliższych latach będą zasilać polskie Siły Zbrojne. Liczę też na to, że w tym zakresie współpraca pomiędzy Panem a Ministrem będzie się dobrze układała. Albowiem nadal jest to niezwykle potrzebne dla modernizacji Rzeczypospolitej, którą zaczęliśmy, ale która cały czas jest w toku i będzie wymagała jeszcze bardzo wielu decyzji, także odważnych, zdecydowanych decyzji.

 

Oczekuję, że wniesie Pan ważny wkład w sojusznicze dyskusje dotyczące zwiększania sojuszniczych zdolności do odstraszania i obrony w wymiarze wojskowym.


Panie Generale,

 

wierzę, że zadania wynikające z bycia „pierwszym żołnierzem” Rzeczypospolitej będzie Pan nadal wypełniał z energią, zaangażowaniem i polotem, który Pana cechuje. Bardzo dziękuję za dotychczasową służbę zarówno Panu, jak i całemu zespołowi ludzi, który Pan wokół siebie zbudował i serdecznie gratuluję mianowania na kolejną kadencję Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

 

Panie Generale,

 

Gratuluję Panu Generałowi awansu. Ten awans cieszy mnie tym bardziej, że jest związany z objęciem przez Pana generała stanowiska zastępcy szefa sztabu w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE).


Stanowisko to jest szczególnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, ale też państw wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, ponieważ SHAPE odpowiada za koordynację wszystkich operacji podejmowanych przez siły Sojuszu, zarówno na terytorium traktatowym, jak i poza nim.


Odpowiedzialnością Pana generała będzie planowanie operacji obronnych w naszym regionie. Będzie Pan zajmował się przygotowaniem struktur oraz sił NATO do obecnych i przyszłych operacji wojskowych prowadzonych przez Sojusz. Jest to dla nas i dla naszych sojuszników, zwłaszcza tutaj, w Europie Środkowej dzisiaj sprawa absolutnie kluczowa. Ogromnie liczę tutaj na zdolności, umiejętności i sprawność Pana generała. Liczę ja, liczy Rzeczpospolita, liczy nasze wojsko, liczy także cała grupa naszych sojuszników, na których – tak jak powiedziałem – to zagadnienie ma znaczenie kluczowe, ze względów bezpieczeństwa.


Panie Generale,


dziękuję za dotychczasową służbę w Ministerstwie Obrony Narodowej na stanowisku dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej. Wierzę, że nowe zadania będzie Pan wypełniał z równie wielkim profesjonalizmem i oddaniem.


Jeszcze raz serdecznie gratuluję i trzymamy kciuki za powodzenie Panów misji.

 

Dziękuję.

 

 

 

Pałac Prezydencki | Prezydent mianował gen. Rajmunda Andrzejczaka na drugą kadencję na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Poleć znajomemu