Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 7 lipca 2021

Wystąpienie podczas uroczystości przekazania projektu ustawy dot. odbudowy Pałacu Saskiego

 

Szanowna Pani Marszałek Sejmu,

Szanowny Panie Premierze,

Szanowny Panie Marszałku Senatu,

Szanowny Panie Wicepremierze, Ministrze Kultury,

Szanowny Panie Ministrze Obrony Narodowej,

Szanowni Państwo Ministrowie – Panie i Panowie,

Szanowni Panowie Generałowie,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście!

 

Bardzo dziękuję za obecność dzisiaj tu, na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w momencie, który – wierzę w to głęboko – jest doniosły nie tylko dla Warszawy, lecz także dla Rzeczypospolitej. Dziękuję, że są dziś razem w tym miejscu najważniejsze osoby w państwie, od których decyzji w ogromnej mierze zależy także realizacja wielkich i ważnych inwestycji.

Zobacz także: Prezydent: Odbudowa Pałacu Saskiego to wielkie dzieło o charakterze symbolicznym

 

Spotykamy się w sprawie inwestycji bardzo szczególnej z wielu względów. Jak tu już podkreślano także – a może przede wszystkim – historycznych, ale w moim przekonaniu również nie mniej prestiżowych.

 

Jeżeli wspominamy Warszawę z czasów przed II wojną światową, zanim została przez hitlerowskich najeźdźców umęczona i zniszczona, wielu ludzi mówi: „Przed wojną była piękna! Główne ulice Warszawy były pełne niezwykle bogatych, misternie ozdobionych, pięknych kamienic, świadczących o potędze i potencjale miasta, zamożności oraz głębokim poczuciu zmysłu estetycznego architektów, projektantów i mieszkających tu ludzi”.

 

Po wojnie odbudowywano Warszawę przez wiele lat. W czasach biedy, niezwykle skromnego życia Polaków, ciężkim trudem, ludzkim potem i krwią, pracą własną podnoszono stolicę z ruin. Tak się stało także z Zamkiem Królewskim, który dziś jest pięknym symbolem Warszawy.

 

Niestety, w toku tej odbudowy brakło sił i woli wówczas, przed dziesięcioleciami, by odbudować także Pałac Saski, a ściślej mówiąc, całą pierzeję Pałacu Saskiego z pałacem Brühla i kamienicami od strony ul. Królewskiej – także jednego z bardzo ważnych architektonicznych i państwowych symboli Warszawy jako stolicy.

 

Cieszę się ogromnie, że dziś, po dziesięcioleciach, Polska podejmuje to zadanie, kontynuując zarazem to, co rozpoczął w 2004 roku ówczesny Prezydent Warszawy, prof. Lech Kaczyński, później Prezydent Rzeczypospolitej, z którego woli przystąpiono wtedy do prac mających umożliwić odbudowę. Z różnych przyczyn – przede wszystkim politycznych – tak się nie stało.

 

Ale nie tak dawno, trzy lata temu, obchodziliśmy dokładny jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jesteśmy cały czas w trakcie tego okresu, który przyjęliśmy jako czas odzyskania przez Polskę niepodległości – bo także okresu kształtowania się granic II Rzeczypospolitej.

 

W 2018 roku, działając wszyscy razem – ale przede wszystkim, co chcę podkreślić, przy wielkiej woli pana marszałka Stanisława Karczewskiego – podjęliśmy na nowo dzieło odbudowy Pałacu Saskiego. Serdecznie dziękuję Panu Marszałkowi za ogromny wkład pracy w to, by ta realizacja była możliwa; dziękuję panu premierowi Glińskiemu i jego współpracownikom z Biura Programu „Niepodległa”; dziękuję Panu Ministrowi Obrony Narodowej.

 

Dziękuję wreszcie panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że idea odbudowy Pałacu Saskiego, pałacu Brühla i kamienic od ul. Królewskiej stała się częścią wielkiego programu – Polskiego Ładu. To duży wysiłek finansowy, ale to także ogromne dzieło o charakterze symbolicznym, które ma niejako zwieńczyć cały, wielodziesięcioletni proces odbudowy stolicy.

 

Z całą mocą chcę podkreślić jedno: wierzę, że dzisiejsza Rzeczpospolita, znów suwerenna, znów w pełni niepodległa, która wybiła się nie tylko na pełną suwerenność, ale która dzisiaj także wybija się wreszcie na zamożność – bo wierzę, że w ciągu najbliższych lat zamożność stanie się udziałem polskiego społeczeństwa w pełnym tego słowa znaczeniu, tak jak to widzimy na Zachodzie – dokończy dziś tego dzieła właśnie poprzez odbudowę tych budynków z Pałacem Saskim na czele, tak by nikt nie powiedział, że nie są one tak piękne, jak były w II Rzeczypospolitej, i nie są takim symbolem potencjału, zamożności miasta i Rzeczypospolitej.

 

Nie tylko wierzę, ale jestem przekonany, że dzisiejszą Polskę stać na to – że zrealizujemy to dzieło. Ogromnie cieszę się, że możemy kontynuować ideę Prezydenta, prof. Lecha Kaczyńskiego; że patrząc z góry, zobaczy odbudowane Pałac Saski, pałac Brühla, kamienice od Królewskiej; że zobaczy Warszawę taką, o jakiej marzył – w pełnym tego słowa znaczeniu.

 

Cieszę się ogromnie, że dziś, w ten symboliczny sposób będę mógł za moment przekazać na ręce Pani Marszałek Sejmu właśnie projekt Ustawy o realizacji inwestycji odbudowy Pałacu Saskiego, pałacu Brühla i kamienic od strony ul. Królewskiej. To ustawa specjalna, która pozwoli zrealizować tę wielką inwestycję w sposób sprawny, z zapewnionym finansowaniem, która – wierzę w to – w zakresie tej inwestycji ma charakter przełomowy i jest jej faktycznym pełnym początkiem.

 

Dziękuję wszystkim, którzy nad tym wielkim zamierzeniem inwestycyjnym pracowali. Nie tylko tym, którzy uczestniczyli w przygotowaniu ustawy, czyli przede wszystkim współpracownikom pana premiera Piotra Glińskiego, przedstawicielom Biura Programu „Niepodległa”, moim współpracownikom z Kancelarii Prezydenta z panią minister Małgorzatą Znojek na czele, ale przede wszystkim dziękuję tym, którzy przez całe lata nie pozwalali zapomnieć o tym wielkim projekcie.

 

Wspominałem już tu dziś o wielkiej zasłudze Pana Marszałka, ale ona trwa. Dziękuję Panu Ministrowi Obrony Narodowej, że współuczestniczy w tym dziele. Dziękuję Panu Premierowi.

 

To ważny dzień. Wierzę, że to także dzień, który rozpoczyna inwestycję ponad wszelkimi podziałami politycznymi. Jest dziś powszechna zgoda na tę odbudowę: nie tylko społeczna, ale – z czego ogromnie się cieszę – także polityczna. Są wstępne pozytywne opinie konserwatorskie różnego rodzaju gremiów, gdzie z przychylnością patrzy się na to, by Warszawa – także dzięki tej inwestycji – odzyskała swój dawny, a jednocześnie nowy blask. Bardzo serdecznie za to dziękuję.

 

Ogromnie się cieszę, że ten pałac, który wyznaczał historię Warszawy, który wyznaczał w Warszawie jedno z najważniejszych dla niej miejsc – Grób Nieznanego Żołnierza, który dziś w swojej pozostałości po pałacu stanowi zarazem straszliwą pamiątkę zniszczeń II wojny światowej – że jego otoczenie odzyska swój godny i wielki blask.

 

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nad tym dziełem pracują. Z góry dziękuję wszystkim, którzy dalej będą nam nim pracowali. Wierzę, że zrealizujemy je w terminie ku dumie i radości całego polskiego społeczeństwa, ku wzrastającemu pięknu naszej stolicy i całej Rzeczypospolitej.

 

Jeszcze raz wszystkim Państwu bardzo dziękuję.

prezydent mówi do mikrofonu przy mównicy, w tle makiety z pałacem saskim

Uroczystość przekazania projektu Ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Poleć znajomemu