Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 8 lipca 2021

Wystąpienie podczas Panelu Prezydentów Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza [PL/EN]

 

ENGLISH VERSION>>

 

Drodzy Przyjaciele,

Dostojni Goście,

Po pierwsze chciałbym bardzo podziękować naszemu Dostojnemu Gospodarzowi, Panu Prezydentowi Radevowi, za zorganizowanie tego spotkania i zaproszenie nas tutaj, ponieważ naprawdę ważne jest, abyśmy mogli się zobaczyć twarzą w twarz, bez ekranów i innych urządzeń elektronicznych. Oczywiście bardzo się cieszę, kiedy mogę spotkać się z moimi przyjaciółmi przez Internet, ponieważ jest to jeden z dowodów rozwoju naszej części Europy, ale naprawdę wolę przyjechać tutaj, zobaczyć się z Państwem i porozmawiać z Państwem osobiście, twarzą w twarz, dlatego bardzo dziękuję, Drogi Rumenie, za to wspaniałe wydarzenie tutaj, w pięknej Sofii, stolicy Bułgarii, gdzie prawdziwy europejski duch miesza się z bałkańską duszą.

Szanowni Państwo Prezydenci, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Szefowie Rządów Państw Członkowskich, Szefowie Delegacji,

Przedstawiciele Społeczności Biznesowej,

Przyjaciele Inicjatywy Trójmorza,

Szanowni Państwo!

 

Cieszę się, że mogę podzielić się z Państwem swoim spostrzeżeniem, że Inicjatywa Trójmorza żyje. Jest ona żywym projektem, który rośnie z roku na rok.

 

Opracowywanych jest coraz więcej narzędzi w celu wzmocnienia naszej integracji, w tym:

o   “Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza”, który inwestuje w  podmioty komercyjne w całym regionie.

o   “Indeks CEEplus” mający na celu integrację naszych giełd papierów wartościowych.

o   “Forum Biznesowe”, które stwarza naszym firmom możliwości zbliżenia i współpracy.

o   “Forum Regionów Trójmorza”, które pozwala na włączenie lokalnych firm i władz do Inicjatywy.

o   Kontynuujemy też aktualizację “Listy Projektów Priorytetowych”.    

 

Zobacz także: Prezydent na szczycie Inicjatywy Trójmorza w Sofii Pochwalam nowe inicjatywy, które pojawiły się w ostatnim czasie, takie jak “Sieć Gospodarcza Regionów Trójmorza” powołana w Lublinie 29 czerwca br., “Parlamentarne Forum Trójmorza”, które odbyło się 3 czerwca czy “Invest in Three Seas” – wydarzenia zorganizowanego w kwietniu przez naszych kolegów z Estonii.

 

Nie mam wątpliwości, że Inicjatywa Trójmorza jest strategiczną odpowiedzią naszego regionu na współczesne wyzwania po pandemii. Jednocześnie wzmacnia spójność UE i wzbogaca więzi transatlantyckie.

 

Fundamenty makroekonomiczne naszych gospodarek są silne, a perspektywy szybkiej odbudowy optymistyczne. Prognozowany wzrost PKB w Europie Środkowej w 2022 roku wyniesie pomiędzy 4,1 a 4,8% według Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dla Polski Komisja Europejska przewiduje wzrost PKB o 5,4% w 2022 roku.

 

W nadchodzącym latach możemy spodziewać się wielu ambitnych projektów w zakresie infrastruktury energetycznej, transportowej i cyfrowej w całym regionie. Zrównoważona odbudowa z pewnością będzie wspierana przez efektywne wykorzystanie funduszy unijnych, w tym “Instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności”.

 

Implementacja inwestycji i reform zapewni zrównoważony rozwój w długim okresie. Nie mam wątpliwości, że Inicjatywa Trójmorza już odegrała kluczową rolę w budowie “Europy jutra”.

Rośnie zainteresowanie Inicjatywą Trójmorza wśród aktorów międzynarodowych. W związku z tym cieszymy się z obecności szanownych przedstawicieli Grecji, Japonii, Francji i Wielkiej Brytanii.

 

Staliśmy się bardzo cenionym modelem współpracy dla innych regionów, które poszukują własnych ścieżek integracji. Dziś Inicjatywa Trójmorza jest wzorem do naśladowania.

My Prezydenci i Szefowie rządów państw Inicjatywy Trójmorza mamy wszelkie powody do dumy z sukcesu 3SI.

 

Drodzy Przyjaciele ze społeczności biznesowej! Inicjatywa Trójmorza kwitnie w ostatnich latach. Jesteśmy otwarci na biznes i współpracę z Państwem, są tutaj Państwo zawsze mile widziani.

 

Dziękuję uprzejmie za Państwa uwagę.

Prezydent Andrzej Duda na szczycie 3SI w Sofii

Poleć znajomemu