Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 26 stycznia 2017

Noworoczne spotkanie międzyreligijne w Pałacu Prezydenckim

  |   Prezydent wyraził satysfakcję, że wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą mogą spotkać się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce. Prezydent wyraził satysfakcję, że wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą mogą spotkać się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce. Prezydent wyraził satysfakcję, że wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą mogą spotkać się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce. Prezydent wyraził satysfakcję, że wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą mogą spotkać się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce. Prezydent wyraził satysfakcję, że wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą mogą spotkać się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce. Prezydent wyraził satysfakcję, że wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą mogą spotkać się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce. Prezydent wyraził satysfakcję, że wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą mogą spotkać się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce. Prezydent wyraził satysfakcję, że wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą mogą spotkać się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce. Prezydent wyraził satysfakcję, że wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą mogą spotkać się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce. Prezydent wyraził satysfakcję, że wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą mogą spotkać się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce. Prezydent wyraził satysfakcję, że wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą mogą spotkać się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce. Prezydent wyraził satysfakcję, że wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą mogą spotkać się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce. Prezydent wyraził satysfakcję, że wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą mogą spotkać się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce. Męski Chór Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka. Męski Chór Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka. Męski Chór Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka. Prezydent wyraził satysfakcję, że wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą mogą spotkać się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce. Prezydent wyraził satysfakcję, że wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą mogą spotkać się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce.

Eminencje,

Ekscelencje,
Wszyscy Czcigodni Dostojni Goście,
Szanowni Państwo,

 

Bardzo się cieszę z tego naszego drugiego spotkania noworocznego, które dla mnie ma zawsze niezwykłą, taką wspólnotową wymowę i jest także bardzo ważnym sygnałem dla całego naszego społeczeństwa, dla wszystkich, którzy żyją w Rzeczypospolitej, mając różne przekonania, mając różną wiarę. Ale to, że wszyscy jesteśmy dziś tutaj razem, to wielki znak wspólnoty ludzi wierzących.

 

Muszę powiedzieć, że styczeń jest zresztą takim miesiącem szczególnym, chyba najbardziej ekumenicznym miesiącem w całym roku. Bo 17 stycznia obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, wczoraj zakończył się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, a dziś mamy Dzień Islamu w polskim Kościele katolickim. A dla mnie i dla mojej żony ten styczeń jest dodatkowo niezwykły z jeszcze jednego powodu: otóż dosłownie kilka dni temu byliśmy w podróży do Ziemi Świętej i jako ludzie wierzący mieliśmy możliwość dotknięcia ‒ dosłownie dotknięcia! ‒ tych najświętszych miejsc dla chrześcijan, dla wyznawców judaizmu, dla wyznawców islamu. To było dla nas ogromne i wielkie przeżycie. Oczywiście realizowaliśmy też misję polityczną i były spotkania polityczne, ale były też te wielkie przeżycia duchowe.

 

Dlatego tym bardziej się cieszę, że dziś możemy się z Państwem spotkać w Pałacu Prezydenckim, pokazując właśnie to, że jesteśmy razem, to, że jesteśmy tymi, którzy w wielu punktach mają wspólne wartości. A przede wszystkim ‒ że dialog między religiami to nie jest w Polsce puste słowo. To jest coś, co trwa, to jest coś, co łączy, to jest coś, co w naszym kraju o tak długiej historii wielu religii istniejących obok siebie jest czymś niezwykle ważnym.

Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za tę obecność. Mamy w Polsce wielką tradycję ekumeniczną, mamy w Polsce setki lat, gdy różne religie wpływały na kształtowanie się tego, co nazywamy polską mentalnością, tego, co nazywamy naszą tożsamością, tego, co nazywamy także naszą kulturą. Bardzo serdecznie chciałem wszystkim podziękować za to właśnie, że służycie ludziom wierzącym w naszym kraju. Wyznającym różne religie, ale wyznającym także wartości. Bo wartości są tutaj rzeczą niezwykle istotną ‒ w świecie trudnym, w świecie, który bardzo często wartości się wyrzeka. Ich niesienie, uczenie o nich, a zarazem bycie duchowymi przewodnikami ludzi jest dziełem niezwykle ważnym.

 

Dlatego cieszę się ogromnie, że możemy się spotkać tu, w Pałacu Prezydenckim, dając wyraz wspólnocie, pokazując ten symbol współistnienia, współdziałania dla dobra Rzeczypospolitej ‒ nawet jeżeli mówimy o Rzeczypospolitej w tych najtrudniejszych momentach jej historii, wtedy, gdy trzeba było o nią walczyć, by ją odzyskać, czy wtedy, gdy trzeba było jej bronić. Na tych grobach, często bardzo starych, są znaki różnych religii – jedni ginęli pod krzyżem, inni ginęli pod półksiężycem, jeszcze inni leżą dzisiaj pod symbolem gwiazdy Dawida. A jednak wszyscy ginęli za Polskę jako ich wspólną ojczyznę, w której chcieli żyć, która chcieli, żeby była wolna, żeby była piękna i jak największa. I to jest nasza wielka wspólna wartość. To jest także i wielka wartość nas wszystkich dla Rzeczypospolitej.

 

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Państwu za obecność, dziękuję za ten zaszczyt, jaki nas spotyka, że możemy Państwa dzisiaj w Pałacu Prezydenckim gościć.

Poleć znajomemu