Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 31 stycznia 2017

Wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystości mianowania Szefa Sztabu Generalnego WP

Wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystości mianowania Szefa Sztabu Generalnego WP

Szanowny Panie Marszałku,

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Ekscelencjo, Księże Biskupie Ordynariuszu Polowy Wojska Polskiego,

Czcigodni Księża Kapelani,

Szanowni Panowie Generałowie,

Szanowni Panowie Oficerowie,

Wszyscy Dostojni Zgromadzeni Goście,

Szanowni Państwo!

 

Panie Generale, dotychczasowy szefie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, chcę bardzo serdecznie podziękować. Chcę serdecznie podziękować za wierną służbę dla Rzeczypospolitej na tym stanowisku od 2010 roku – najpierw zastępcy szefa Sztabu Generalnego, potem od 2013 roku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

 

Panie Generale, to były ważne lata, to były trudne lata, zwłaszcza te ostatnie, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim w aspekcie szeroko pojętego bezpieczeństwa naszego regionu – naszego regionu Europy, naszego regionu świata. Bardzo Panu, Panie Generale, dziękuję za tę służbę, ponieważ w jej trakcie w związku z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej doszło do ważnych wydarzeń, które to bezpieczeństwo wzmocniły. A w których Pan Generał, jako szef Sztabu Generalnego, bez wątpienia ‒ z całą pewnością! ‒ miał istotny udział. Myślę tutaj o decyzjach podjętych przez szczyt NATO w Warszawie, który miał miejsce w zeszłym roku, i decyzjach podjętych wcześniej, w trakcie szczytu NATO w Walii, w Newport.

 

Oczywiście, decyzje szczytu NATO w istotnej mierze tam, gdzie zasiadają politycy, są decyzjami politycznymi, ale one zawsze mają swoją absolutnie fundamentalną wojskową podbudowę. I za tę wojskową podbudowę w przeważającej mierze to właśnie Pan Generał jako szef Sztabu Generalnego odpowiadał. Miałem tę możliwość i to wsparcie ze strony Pana Generała, że towarzyszył mi Pan także w trakcie mojej wizyty w kwaterze NATO w Brukseli. Byliśmy tam razem na rozmowach – były to rozmowy i polityczne, ale przede wszystkim wojskowe. Bardzo chciałem Panu Generałowi podziękować także za to wsparcie, które ze strony Pana Generała w tym czasie otrzymałem.

 

Ale przede wszystkim chcę z całą mocą zaznaczyć, że była to sumienna i wzorowa służba dla Rzeczypospolitej. Te decyzje podjęte przez szczyt NATO, to, że wojska amerykańskie, z którymi wczoraj spotkałem się w Żaganiu, są już w Polsce, że bezpieczeństwo naszego regionu, całej Europy Środkowej jest w tej chwili wzmacniane – to w istotnej mierze zasługa Pana Generała i Pańskiej służby na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Bardzo chciałem Panu Generałowi za to w imieniu Rzeczypospolitej podziękować.

 

I chciałem Panu Generałowi złożyć najlepsze życzenia na tej nowej, Panie Generale, dla Pana drodze życia poza czynną służbą, o której sam Pan zdecydował, którą sam Pan wybrał. Życzę, żeby wszystkie sprawy Panu Generałowi dobrze się ułożyły, żeby przyszłość przyniosła Panu Generałowi samo dobro – przede wszystkim, jeżeli chodzi o życie osobiste, jeżeli chodzi o życie rodzinne. Jeszcze raz w imieniu Rzeczypospolitej bardzo Panu Generałowi dziękuję.

 

Panie Generale, od jutra nowy szefie Sztabu Generalnego, to bardzo odpowiedzialna misja kontynuować to dzieło, które prowadził do tej pory pan generał Mieczysław Gocuł. Odpowiedzialna, dlatego że w polskim wojsku dzieje się cały czas wiele zmian, trwa proces modernizacji, jesteśmy w tej chwili w trakcie układania nowej struktury kierowania i dowodzenia. Struktury, w której chciałbym, żeby szef Sztabu Generalnego zajął pozycję silniejszą, niż było to do tej pory. Będzie Pan, Panie Generale, w związku z tym dalej nad tą kwestią pracował, będziemy nad nią wspólnie pracowali, ale będzie Pan na to patrzył od jutra już z innej pozycji – z pozycji właśnie tego, który tym Sztabem Generalnym Wojska Polskiego dowodzi, który na jego czele stoi.

 

To wiele bardzo odpowiedzialnych zadań. To właśnie kontynuacja wzmacniania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. To także to, o czym już wspomniałem, dziękując panu generałowi Gocułowi ‒ to reprezentowanie polskiej armii, polskiego wojska, ale także przede wszystkim interesów Rzeczypospolitej w strukturach międzynarodowych. A więc to wiele odpowiedzialnych zadań. To także elementy pracy dyplomatycznej i kontakty międzynarodowe. Wierzę w to, że Pan Generał dobrze się z tego zadania wywiąże, jako że w tych relacjach międzynarodowych także i Pan Generał ma doświadczenie, między innymi będąc w dowództwie Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku – to Pańskie doświadczenie życiowe, to Pańskie doświadczenie wojskowe, to Pańskie doświadczenie bojowe.

 

Jedno z wielu, dlatego że pełnił Pan cały szereg stanowisk dowódczych ‒ i tych liniowych, i tych sztabowych. Był Pan przecież szefem Zarządu Planowania Operacyjnego Sztabu Generalnego, niedawno jeszcze był Pan inspektorem wojsk lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, pierwszym zastępcą Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a wcześniej miał Pan wiele doświadczeń w dowodzeniu różnego rodzaju jednostkami wojskowymi. W związku z powyższym, z całą powagą mogę powiedzieć, że jest Pan doświadczonym żołnierzem i jest Pan doświadczonym sztabowcem. Przed Panem nowe wyzwania, także jeżeli chodzi o planowanie strategicznego użycia sił zbrojnych i wszystkiego tego, co jest związane z pełnieniem funkcji szefa Sztabu Generalnego.

 

Panie Generale, życzę Panu i Rzeczypospolitej wszelkiego powodzenia wynikającego z pełnionej przez Pana funkcji. Panu osobiście życzę powodzenia na tej funkcji, spełnienia wszystkich zamierzeń, realizacji tego, co dla nas jest najważniejsze – wzmacniania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, jak najlepszej realizacji relacji z naszymi sojusznikami, czyli krótko mówiąc: życzę Panu Generałowi na tej nowej funkcji wszelkich sukcesów.

 

Dziękuję bardzo.

Poleć znajomemu