przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 22 lutego 2017

Wystąpienie podczas uroczystości podpisania ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Wystąpienie Prezydenta RP w Raszynie podczas uroczystości podpisania ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowny Panie Burmistrzu,
Szanowny Panie Starosto,
Szanowny Panie Przewodniczący,
Szanowni Państwo Radni,
Szanowni Państwo,
Szanowny Panie Prezesie, Panie Władysławie,
Droga Rodzino właścicieli tego pięknego polskiego przedsiębiorstwa
i Drodzy Pracownicy firmy Walform!
 

Bardzo się cieszę, że mogłem odpowiedzieć na tę inicjatywę Związku Przedsiębiorców i Pracodawców i wystąpić z prezydencką inicjatywą ustawodawczą w tej ważnej sprawie. Rozmawialiśmy w połowie zeszłego roku o tym, że taka inicjatywa jest potrzebna, rozmawiałem na ten temat z Panem Prezesem. Inicjatywa ‒ wydawałoby się ‒ drobna, ale niezwykle ważna i można powiedzieć, że aż dziw bierze, że do tej pory jej nie zrealizowano. Że przecież ona powinna się znaleźć w polskim systemie prawnym już bardzo dawno temu, a jej nie było.

 

Ona się zmaterializowała w postaci pisemnego wniosku złożonego do mnie, jako Prezydenta Rzeczypospolitej, w czasie Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pałacu Prezydenckim w czerwcu zeszłego roku. Po krótkiej analizie zdecydowałem, że rzeczywiście absolutnie jest uzasadnione to, aby taki prezydencki projekt został w Sejmie złożony. On się spotkał z akceptacją także ze strony Ministerstwa Rozwoju, za co bardzo dziękuję, bo to rozwiązanie jest potrzebne. Czemu? Otóż bardzo często przedsiębiorcy mówili z żalem, właśnie przede wszystkim ci mali i średni przedsiębiorcy, których absolutnie w Polsce jest zdecydowanie najwięcej – jak podaje GUS, w 2015 roku to było 99,8 proc. ogółu wszystkich przedsiębiorców w Polsce, a więc praktycznie prawie że wszyscy przedsiębiorcy to właśnie mikro, mali i średni przedsiębiorcy, dla ochrony interesów których została przygotowana ta ustawa.

 

Otóż na co często słyszeliśmy, na co często słyszymy narzekania? A mianowicie, że gdy są wprowadzane nowe rozwiązania prawne, to są one wprowadzane bezrefleksyjnie, bez zastanowienia się nad tym, jaki wpływ wywierają one właśnie na sytuację, właśnie na możliwości rozwoju, na bieżące funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Że te obciążenia dla wielkich przedsiębiorców, wielkich przedsiębiorstw – biorąc pod uwagę ich rozmiary, biorąc pod uwagę wielkość ich obrotu, liczbę osób zatrudnionych ‒ nie są wielkim obciążeniem. I także możliwości korzystania z obsługi prawnej, obsługi podatkowej i innych nie są dla nich wielkim obciążeniem. Ale dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców stanowią obciążenie ogromne.

 

Stąd decyzja o tym, aby właśnie przygotować ten projekt, który nakazuje w przypadku każdego proponowanego rozwiązania prawnego, które mogłoby wpływać na sferę praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców albo mogłoby wpływać na kwestię praw i obowiązków przedsiębiorców wobec administracji publicznej – nakazuje przeprowadzenie badania skutków, jakie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców ta regulacja wywoła, i umieszczenie wyniku tego badania w uzasadnieniu ustawy. W istocie zatem każda ustawa, która mogłaby dotykać takich kwestii od momentu wejścia w życie tych przyjętych i podpisanych dziś przeze mnie przepisów, tego aktu prawnego, będzie musiała w swoim uzasadnieniu taką ocenę zawierać. I każdy, kto będzie dokonywał analizy aktu prawnego, jego projektu, będzie mógł na to spojrzeć i będzie mógł to odnieść do tego, jak rzeczywiście te proponowane rozwiązania prawne wpłyną na sytuację mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

 

Wierzę, że przyczyni się to do lepszego funkcjonowania, przyczyni się to do tego, że system prawny w Polsce będzie teraz budowany w każdym przypadku z uwzględnieniem tych właśnie tak niezwykle ważnych interesów. Bo ‒ tak jak powiedziałem – to nie tylko absolutna, zdecydowana większość wszystkich przedsiębiorców, przedsiębiorstw, jakie funkcjonują w Polsce. Ale to 50 proc. produktu krajowego brutto, który właśnie przez tych mikro, małych i średnich przedsiębiorców jest wytwarzany co roku. To 70 proc. osób zatrudnionych w naszym kraju, które właśnie pracują w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. To wreszcie utrzymanie dla ogromnej liczby polskich rodzin. Wierzę, że przyczyni się to wszystko do poprawienia jakości życia poprzez poprawienie możliwości funkcjonowania także i polskiej gospodarki.

 

Na zakończenie tego mojego wystąpienia chcę jeszcze raz podziękować Ministerstwu Rozwoju, chcę podziękować polskiemu rządowi za te wszystkie działania dla polskich przedsiębiorców, dla ułatwienia funkcjonowania na rynku, dla deregulacji ‒ tej dobrze rozumianej deregulacji, która ma zmniejszać biurokrację, pomagać w bieżącym funkcjonowaniu, uchylać, usuwać przeszkody, zmniejszać ciężary, która jest teraz wprowadzana choćby poprzez pakiet „100 zmian dla firm”. Dziękuję za to, wiem, że mają być następne działania. I tutaj mogę jednoznacznie zadeklarować, że wszystkie takie inicjatywy sprzyjające przedsiębiorcom ‒ zwłaszcza mikro, małym i średnim ‒ podejmowane przez rząd, podejmowane przez parlament będą się zawsze spotykały z przychylnością z mojej strony jako głowy państwa. I tutaj w tym zakresie rząd i inne podmioty, które z takimi inicjatywami będą chciały występować, będą miały moje wsparcie.

 
Dziękuję bardzo.
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.