Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 27 lutego 2017

Wystąpienie podczas uroczystości złożenia ślubowania przez sędziego TK Grzegorza Jędrejka

Wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystości złożenia ślubowania przez sędziego TK Grzegorza Jędrejka

Szanowny Panie Marszałku,

Szanowna Pani Prezes,
Szanowny Panie Prezesie,
Szanowni Państwo Ministrowie,
Szanowny Panie Profesorze, Panie Sędzio!
 

Przede wszystkim z całego serca gratuluję i chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę z kilku przyczyn. Cieszę się dlatego, że upłynął już praktycznie miesiąc od momentu, kiedy to stanowisko sędziowskie w Trybunale Konstytucyjnym się zwolniło. Cieszę się, że przychodzi dziś na to wolne stanowisko sędziowskie, które pozostawił pan sędzia Andrzej Wróbel, wracając do Sądu Najwyższego, człowiek, który również niesie ze sobą doświadczenie pracy w Sądzie Najwyższym. Profesor, naukowiec, ale właśnie nie tylko skupiony na pracy naukowej, nie tylko skupiony na pracy czysto badawczej, związany także z praktyką, bo od 2003 roku Pan Profesor oprócz pracy na uczelni pracował także nieprzerwanie w Sądzie Najwyższym. Cieszę się, że człowiek z doświadczeniem pracy m.in. w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, gdzie bada się orzecznictwo sądów w całej Polsce, bada się je pod względem jednolitości, bada się pod względem zgodności z prawem, gdzie bada się także prawo stosowane przez sądy co do jego spójności i co do jego jednolitości, że naukowiec, ekspert, który przez wiele lat tymi zagadnieniami się zajmował dzisiaj zasili swoją osobą i swoją wiedzą Trybunał Konstytucyjny jako jeden z jego piętnastu sędziów.  To zadanie, które od dzisiaj Pan Profesor będzie wykonywał, zadanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest niezwykle ważne. Niezwykle ważne jest bowiem utrzymanie ładu konstytucyjnego w naszym państwie i ocenianie przede wszystkim aktów prawnych, aktów normatywnych ustaw z punktu widzenia ich zgodności z konstytucją. To wielkie zadanie. Ważne jest niezwykle także rozpatrywanie skarg konstytucyjnych zgłaszanych przez obywateli, a więc załatwianie tych spraw sensu stricto obywatelskich. Chciałbym, aby w tym zakresie Trybunał działał sprawnie. Chciałbym, aby w tym zakresie Trybunał działał sprawniej niż do tej pory, likwidując także wszystkie zaległości, które w Trybunale przez wiele lat zaistniały.

 

Liczę na to, że Pan Profesor, człowiek młody jeszcze, wciąż ma tę siłę, żeby tym zadaniom, które są związane z pracą w Trybunale Konstytucyjnym, i z tym, żeby tę pracę zintensyfikować, że tym zadaniom Pan Profesor podoła. Dziękuję jeszcze Panu Profesorowi za wyrażenie zgody na kandydowanie do Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję za złożenie dzisiaj ślubowania i życzę Panu Profesorowi w dalszej pracy i naukowej, a przede wszystkim w zakresie tego nowego zadania sędziego Trybunału Konstytucyjnego wszelkiej pomyślności. Dziękuję bardzo.

Poleć znajomemu