przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 21 marca 2017

Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy na finałe IX edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom

W oparciu o oceny wystawiane przez pracowników pracodawcy konkurują o tę nagrodę - podkreślał prezydent Andrzej Duda

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Szanowny Panie Przewodniczący,

Wszyscy Drodzy Dostojni Zgromadzeni Państwo,

ale przede wszystkim Wielce Szanowni Laureaci!

 

Chcę z całego serca pogratulować i podziękować, bo tak jak mówiłem wszystkim z Państwa odbierającym z moich rąk tę symboliczną statuetkę ‒ ona jest wyłącznie świadectwem Państwa jakości i Państwa konkurencyjności na nowoczesnym rynku gospodarczym. Ten nowoczesny rynek gospodarczy to nie tylko produkcja w tym czystym pojęciu, to nie tylko dochód, choć oba te elementy są niezwykle ważne, ale to jednak jest i będzie przede wszystkim człowiek – pracownik, współpracownik, ci wszyscy, z którymi mają Państwo na co dzień do czynienia, i ci wszyscy, którzy współtworzą sukces firmy.

 

Pan przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wspominał dzisiaj moment, gdy ta nagroda w 2007 roku została przez NSZZ „Solidarność” wymyślona i jako propozycja honorowania pracodawców przedstawiona ówczesnemu Prezydentowi Rzeczypospolitej, panu profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu. To był rzeczywiście bardzo ważny moment. Moment, który trafił we właściwym czasie także we właściwe ręce, jeżeli chodzi o ten ówczesny honorowy patronat.

 

Po pierwsze, Panie Przewodniczący, chcę podkreślić i podziękować – uważam, że był to doskonały pomysł, aby właśnie do Prezydenta Rzeczypospolitej zwrócić się o objęcie tej nagrody honorowym patronatem. Nabiera ona przez to dodatkowego waloru.

 

Chcę wyrazić także ogromną satysfakcję i podziękowanie dla prezydentów za to, że przez cały ten czas – od 2007 roku, a po raz pierwszy ta nagroda była wręczana w styczniu 2008 roku –nagroda ta objęta jest patronatem prezydenckim.

 

W kontekście tej nagrody mówimy o trzech zasadniczych warunkach: przestrzeganie zasad i przepisów prawa pracy przez pracodawcę, przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz partnerstwo z organizacjami związkowymi – to trzy zasadnicze elementy, które stanowią podbudowę dobrze funkcjonującej społecznej gospodarki rynkowej. Tego, o czym mowa jest w naszej Konstytucji, ale przede wszystkim tego, co zbudowało w ciągu ‒ można powiedzieć ‒ ostatnich dziesięcioleci, po II wojnie światowej, prawdziwą potęgę i ogromną prosperity państw Europy Zachodniej. To jest to, dlaczego PKB na głowę, czyli tzw. per capita, jest tam dzisiaj tak ogromne. I to jest to, dlaczego ludziom żyje się tam w zdecydowanej większości tak dostatnio.

 

Otóż, proszę Państwa, to kwestia budowania wzajemnego szacunku pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. To kwestia należytego traktowania pracowników. To kwestia warunków pracy. To kwestia zrozumienia tego, że dobrze funkcjonująca firma, dobrze funkcjonująca instytucja, dobrze funkcjonujący zakład pracy – to zakład, gdzie pracodawca planuje jego rozwój razem z pracownikami, którzy w tym rozwoju uczestniczą swoją codzienną pracą. Wspólnym wysiłkiem tworzą efekt synergii. To jest warunek sine qua non dobrego i pomyślnego rozwoju.

 

Oczywiście, jest kilka elementów, które się na to składają. Po pierwsze ‒ przestrzeganie zasad i przepisów prawa pracy. Oczywiście, a więc także i kwestia pewności zatrudnienia, także i kwestia pewności tego, w jaki sposób pracownik będzie traktowany, w jaki sposób może być traktowany. Również dla informacji pracownika – tego, jakie zasady muszą być przez niego przestrzegane, aby był dobrym pracownikiem w tym znaczeniu, że nie będzie działał wbrew interesom czy wbrew zasadom ustanawianym również przez pracodawcę. To są te elementy niezwykle istotne.

 

Z drugiej strony pewność tego, że jeżeli tak właśnie będzie działał to jego pozycja, jego miejsce pracy, jego stosunek pracy są niezagrożone – a więc, że będzie mógł dzięki swojej pracy utrzymywać rodzinę, że będzie tę pracę miał. To pozwala mu spokojnie patrzeć w przyszłość, pozwala mu się rozwijać, pozwala mu również snuć plany co do osobistego rozwoju, co do rozwoju rodziny – czyli tego, co w życiu każdego człowieka jest najważniejsze.

 

Wreszcie normy bezpieczeństwa i higieny pracy. Mówił o nich ‒ wtedy, 21 stycznia 2008 roku, gdy te statuetki były wręczane po raz pierwszy ‒ w swoim wystąpieniu pan prezydent profesor Lech Kaczyński. Powiedział tak: „To są te normy nudne, to są te normy, których bardzo często nie chce nam się poznawać, których bardzo często na szkoleniach nie chce nam się słuchać”. Ale to one, ich przestrzeganie, traktowanie ich z aptekarską dokładnością, z przestrzeganiem wszystkich najdrobniejszych elementów prowadzi do tego, co w dobrze funkcjonującym zakładzie może jest niezauważalne, ale co – jak pokazywała historia – było straszliwym nieszczęściem: a mianowicie wypadków, tysięcy wypadków – jak wtedy powiedział Pan Prezydent – a nawet setek przypadków śmierci, do jakich dochodziłoby w zakładach w trakcie wykonywania pracy, gdyby nie te normy, które zostały ustanowione, i gdyby nie ich przestrzeganie. Pod tym względem są Państwo wzorcowi.

 

Ale to także jeszcze jeden element, który również jest ogromnie istotny, jeżeli chodzi o relację pracodawca-pracownik, jeżeli chodzi o poszanowanie także przez pracownika pracodawcy i miejsca, w którym pracuje: otóż kwestia poczucia adekwatności wynagrodzenia do wykonywanej pracy. Kwestia poczucia tego, że pracownik jest wynagradzany w taki sposób, który pozwala mu dobrze funkcjonować, który – tak jak wspomniałem – jako jeszcze jeden element pozwala mu na to realizowanie normalnego życia pozazawodowego, czyli przede wszystkim życia rodzinnego. Planowania, działania, utrzymania rodziny na należytym poziomie, jej rozwoju, czyli także kształcenia dzieci – tego, co przecież dla nas wszystkich jest tak ważne.

 

Chciałem Państwu z całego serca podziękować za to, że tak doskonale to rozumiecie. O doskonałości zrozumienia tego świadczą charakter tej nagrody i sposób jej przyznawania. Otóż, ona nie jest przyznawana ani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, ona nie jest przyznawana przez innych pracodawców, ona nie jest przyznawana przez jakieś zewnętrzne gremium – ona przyznawana jest przez pracowników.

 

To pracownicy wskazują swoich pracodawców jako tych, którzy są tej nagrody godni. I właśnie w oparciu o oceny wystawiane przez pracowników pracodawcy konkurują o tę nagrodę. I to jest właśnie najlepsze świadectwo tego, jak te Państwa zakłady pracy, jak Państwa firmy i instytucje funkcjonują. Bardzo za to dziękuję, że funkcjonują one tak wzorcowo.

 

Oczywiście, toczyło się ‒ i cały czas się toczy ‒ wiele dyskusji, zwłaszcza w trakcie kryzysu, który dotknął Europę i świat, poczynając od 2008 roku, o czym wspominał przed momentem pan przewodniczący Piotr Duda. Te dyskusje na temat rozluźnienia okowów prawa pracy trwały. I właśnie wtedy, 21 stycznia, pan prezydent profesor Lech Kaczyński mówił jako specjalista z zakresu prawa pracy, profesor prawa pracy, ale z drugiej strony także praktyk, i to w ujęciu podwójnym – bo wcześniej wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, wcześniej ten, który jeszcze w czasach komunistycznych pomagał robotnikom – właśnie pomagał w tym, aby prawo pracy było przestrzegane, aby ich prawa jako pracowników i jako ludzi były szanowane i przez pracodawców, i przez ówczesne władze. Ale przecież także jako ten, który w gruncie rzeczy był pracodawcą – jako szef Najwyższej Izby Kontroli, jako minister sprawiedliwości, jako Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy czy wreszcie jako Prezydent Rzeczypospolitej. Oczywiście, był pracodawcą w specyficznym sektorze, jakim jest administracja publiczna, ale przecież w sektorze, gdzie zatrudnione są tysiące ludzi.

 

Mówił o kwestii prawa pracy w relacji do sytuacji poszczególnych krajów i podkreślał wtedy, że prawo pracy jest silne i silne są organizacje związkowe, które pilnują – i to w sposób radykalny – praw pracowników w tych właśnie krajach, które są najlepiej rozwinięte, w tych krajach, w których dochód per capita jest kilkakrotnie większy niż w Polsce.

 

Taka była wtedy sytuacja, że on był kilkakrotnie większy, i mogę powiedzieć dzisiaj: no, niestety, ta sytuacja nadal taka jest. Pewnych progów jednym skokiem przeskoczyć się nie da. My, jako państwo się rozwijamy, ten dochód per capita w Polsce wzrasta ale cały czas są jeszcze kraje, w których jest on znacząco wyższy niż w Polsce. Mamy więc do czego dążyć.

 

I tak jak wtedy powiedział Pan Prezydent – nie jest absolutnie żadną metodą na podniesienie poziomu życia, na podniesienie dochodu przeciętnego mieszkańca kraju rozluźnianie norm prawa pracy. Bo to właśnie m.in. one poprzez pracę wysokojakościową, poprzez pracę solidnie wykonywaną przez pracownika, poprzez pozytywną konkurencję pomiędzy pracownikami przyniosły tym krajom, dzisiaj najwyżej rozwiniętym, tak wysoki pułap i tak świetny dochód, który w efekcie przekłada się na życie przeciętnego pracownika, przeciętnego obywatela. To jest, proszę Państwa, to, do czego dążymy.

 

Dzisiaj bezrobocie – co jest dla mnie ogromną satysfakcją – w Polsce bardzo znacząco spada i trzeba się z tego cieszyć. Ale ‒ co zresztą podkreślają niektórzy pracodawcy – spadek bezrobocia, niskie bezrobocie oznaczają zarazem zwiększającą się konkurencję o pracownika. I tym bardziej się cieszę, wręczając Państwu te statuetki, bo one ‒ tak jak zresztą też wszystkim Państwu mówiłem, tę nagrodę przekazując – pokazują dzisiaj Państwa konkurencyjność na rynku pracy. Konkurencyjność w znaczeniu najbardziej pozytywnym: warto przyjść do takiego pracodawcy, który przestrzega praw pracowniczych, warto przyjść do takiego pracodawcy, gdzie praca jest bezpieczna – i to nie tylko w poczuciu bezpieczeństwa pracownika, ona jest realnie bezpieczna przez to, że normy bezpieczeństwa i higieny pracy są w sposób absolutnie radykalny przestrzegany. I wreszcie trzecia sprawa – gdzie funkcjonują, gdzie mogą swobodnie działać, gdzie w sposób partnerski traktowane są te organizacje, które stoją na straży praw i interesów pracowniczych, czyli organizacje związkowe.

 

Jestem przekonany, że w rozwijającym się kraju, że w kraju, w którym się buduje, że w kraju, w którym – wierzę w to – właśnie dochód przeciętnego obywatela będzie coraz wyższy, a zatem coraz lepsze warunki życia, gdzie bezrobocie nadal będzie spadało, gdzie w związku z tym będzie konkurencja o pracownika, to Państwo - otrzymując te nagrody jako sygnał, jako symbol tego, jakimi pracodawcami jesteście - będziecie jeszcze bardziej atrakcyjni dla tych, którzy są najlepsi, dla tych, którzy mając świadomość własnego potencjału, mając świadomość tego, jakimi są pracownikami, poszukują również takiego pracodawcy, który będzie ich szanował.

 

Jeden z Panów Prezesów, otrzymując tę nagrodę, mnie i panu przewodniczącemu Piotrowi Dudzie życzył, żeby za kilka lat w Polsce nie było już sensu przyznawania tej nagrody, ponieważ wszyscy będą przestrzegali norm i zasad, za których wzorcowe traktowanie ta nagroda jest wręczana.

 

Otóż, szanowni Państwo, oczywiście to być może jakaś sytuacja absolutnie idealna, ale jak Państwo wiedzą, takich bytów superidealnych nigdy nie ma. Życzyłbym sobie i Państwu czego innego: żeby konkurencja, jeżeli chodzi o zdobycie tej nagrody, z roku na rok rosła, żebyśmy mieli coraz więcej firm zgłaszanych w tym konkursie, żeby coraz więcej pracowników w Polsce mówiło: „Tak, mój pracodawca to pracodawca wzorcowy, godny wszystkich nagród”.

 

A dzisiaj mogę Państwu tylko polecić: warto się reklamować tym, że tę nagrodę właśnie się otrzymało. Warto to napisać na głównym wejściu do Państwa zakładów pracy – że są Państwo pracodawcą przyjaznym pracownikom, są Państwo tym pracodawcą, który szanuje pracownika, który szanuje człowieka, który go rozumie i którego w związku z tym warto brać jako swojego pracodawcę, jako swojego partnera, z którym warto wiązać swoją przyszłość.

 

Życzę Państwu jak najbardziej pomyślnego rozwoju, coraz doskonalszych pracowników i coraz lepszych wyników. Gratuluję białostocczanom, którzy dzisiaj odebrali większość z tych nagród. Bardzo serdecznie chciałem Państwu podziękować za obecność w Pałacu Prezydenckim, za to, że miałem zaszczyt Państwu te nagrody wręczyć, podkreślając zarazem poprzez charakter urzędu Prezydenta, jedyny taki w Polsce, jak bardzo ważna jest ta nagroda dla Rzeczypospolitej.

 

Dziękuję serdecznie.

 
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.