Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 4 kwietnia 2017

Wystąpienie prezydenta podczas uroczystości podpisania ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas uroczystości podpisania ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Szanowni Państwo Ministrowie,

Panie Ministrze,

Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie,

Szanowny Panie Wojewodo,

Panie Marszałku,

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie, Metropolito,

Szanowna Pani Przewodnicząca Związku Metropolitalnego,

Wszyscy Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast,

Szanowni Państwo Radni, Przewodniczący,

Wszyscy Dostojni Zgromadzeni Goście!

 

To bardzo specyficzny moment – specyficzny z wielu powodów, także dlatego że stanowi on pewne odstępstwo od reguły, a więc wyjątek, który ‒ chciałbym mocno podkreślić – regułę potwierdza, bo jest wyjątkowy. A mianowicie to, że jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie podpisuję tej ustawy w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, tylko podpisuję ją właśnie tutaj – w sercu Górnego Śląska, w Katowicach. Dlaczego? Dlatego że jest to ustawa przeznaczona specjalnie dla Górnego Śląska, dla tego regionu, dla tego specyficznego obszaru Polski.

 

I chciałbym, żeby w tym geście, a więc w mojej obecności tutaj i złożeniu tego podpisu właśnie tu, była wyrażona jeszcze pewna idea, którą – mam nadzieję – niesie w sobie także ta ustawa. Chciałbym, żeby ta idea stała się pewnym politycznym przesłaniem: otóż ta ustawa jest podpisywana tutaj, bo ona jest tu skierowana, i to jest decyzja o jej podpisaniu, która jest tutaj podejmowana. To jest dla mnie znak, że ja, jako przedstawiciel Rzeczypospolitej ‒ a więc całej Polski, a więc element władzy centralnej, wykonawczej w naszym kraju ‒ działam w tej specyficznej sprawie tutaj, dlatego że tutaj jest jej miejsce i tutaj są ci, którzy są tą ustawą, tym rozwiązaniem najbardziej zainteresowani: a więc mieszkańcy Śląska, a więc ci, którzy tutaj żyją, którzy tutaj pracują, którzy pełnią tu także służbę dla swoich współobywateli, dla swoich współmieszkańców. Myślę tutaj o włodarzach – o prezydentach, o burmistrzach, o wójtach, o radnych, o tych wszystkich spośród Państwa, którzy są z nami, dla których ta ustawa jako pole do współdziałania i współpracy dla regionu, ale przede wszystkim dla swoich lokalnych społeczności ‒ w efekcie regionalnych, a w efekcie, co chcę mocno podkreślić: dla budowy dalszego potencjału Rzeczypospolitej – ma poprzez pryzmat tej ustawy podstawowe znaczenie.

 

Chciałem bardzo podziękować rządowi za to, że powstał projekt tej ustawy jako ustawy specjalnie skierowanej właśnie do Górnego Śląska. Chciałem podziękować wszystkim państwu posłom i senatorom – podkreślam jeszcze raz: wszystkim, bo to jest niezwykle ważne, z wszystkich stron sceny politycznej – za to, że ta ustawa ‒ oczywiście po dyskusjach, po sporach, które są naturą polityki, bo zdania są często różne – jest pewnym kompromisem, dlatego że wszystkie kluby parlamentarne za nią zagłosowały i absolutnie znakomita większość ‒ poza pojedynczymi wyjątkami, które sądzę, że w wielu przypadkach wynikają z omyłki, a nie z woli ‒ została poparta przez poszczególnych posłów. To bardzo ważne, że można mówić o tym, że poprzez działanie rządu wsparte działaniem parlamentu – a więc Sejmu i Senatu – czynione jest dla Śląska jako dla konurbacji, dla Górnego Śląska coś rzeczywiście wyjątkowego.

 

Przez ostatnie ‒ właściwie można już mówić ‒ kilkadziesiąt lat, patrząc, ile lat minęło od 1989 roku, cały czas słyszeliśmy we wszystkich debatach, podczas wyborów, w wypowiedziach ludzi, polityków, przedsiębiorców, że Śląsk, zwłaszcza Górny Śląsk, jest zaniedbywany. Że jest zapominany, eksploatowany, nie dostaje swojej szansy. Że jest likwidowany, nie jest modernizowany tak jak należy, że nie myśli się o Górnym Śląsku w kategoriach tego, że jest to wielki obszar inwestycyjny, który powinien przynosić profity wynikające z tego, że się w niego wkłada, a nie wyłącznie z tego, że się z niego czerpie.

 

Wierzę w to głęboko, że ta sytuacja właśnie w tej chwili ulega radykalnej zmianie: dlatego że jest ta ustawa, że została przygotowana, uchwalona, że została w tym momencie podpisana, że zostanie natychmiast opublikowana i zaraz wejdzie w życie. A potem będzie realizowana przez Prezydenta Miasta Katowice, następnie przez Radę Ministrów, ale będzie realizowana przede wszystkim tutaj – właśnie przez gminy i miasta, które wejdą w skład tej wielkiej metropolii, która tutaj powstaje. Już 38 gmin na pewno zgłosiło swój akces, a generalnie zgłoszenia pochodzą od 40 gmin. Wielkość tego organizmu, który powstanie tutaj już za kilka miesięcy, to będzie w sensie liczby mieszkańców być może ponad 2 mln 300 tys. ludzi objętych obszarem Metropolii Górnośląskiej, w której skład będzie wchodziła także część Zagłębia.

 

I na czym polega ta szansa? Na dobrym współdziałaniu, o którym można mówić z uśmiechem, że ono przełamie może nawet te tradycyjne zagłębiowsko-śląskie podziały. Mówię o nich z uśmiechem, bo one oczywiście mają pewien symbol w tradycji, ale przede wszystkim to jest to, aby budować razem pewne struktury dla dobra całego regionu i Państwo przede wszystkim, jako przedstawiciele tych samorządów, tu właśnie, z tej ziemi, z tego regionu, jesteście na to gotowi i tego oczekiwaliście. I to mnie ogromnie cieszy, bo to rzeczywiście daje szansę na lepszą komunikację, ale przede wszystkim na lepszy rozwój, na strategiczne planowanie, na dobry rozkład tego, co najpotrzebniejsze ‒ gdzie produkcja, gdzie przemysł, a gdzie miejsca do wypoczynku. Gdzie rekreacja, a gdzie szanse rozwojowe. Gdzie obszary mieszkalne, a gdzie ciężka, trudna produkcja. Aby te wielkie obszary, które są tak niezwykle zurbanizowane, a taka jest specyfika Górnego Śląska, miały nie tylko ten element rozwoju cywilizacyjnego tak po prostu, ale przede wszystkim żeby to był rozwój nowoczesny. A nowoczesny oznacza zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Oznacza właśnie to, że są miejsca pracy i są miejsca wypoczynku. Oznacza dbałość o środowisko naturalne, dbałość o mądry rozwój sieci transportowej i sieci drogowej.

 

Wierzę, że Państwo tu właśnie, na miejscu, jako mieszkańcy tej ziemi, znający ją, żyjący tutaj, będziecie umieli te kwestie razem zaplanować jak najlepiej. Jestem przekonany, że te rozwiązania prawne, które dzisiaj wprowadzamy, na to pozwolą i że one tak naprawdę wyznaczają początek nowej drogi dla Górnego Śląska, dla części Zagłębia, dla tej ziemi. Nowej drogi rozwoju, nowej drogi atrakcyjności, zakończenia tego czasu, gdy mówiono, że Rzeczpospolita tylko czerpie – chciałbym, żeby Rzeczpospolita teraz także dawała.

 

Ale… Zawsze jest jakieś „ale”. Chciałbym, żebyśmy wszyscy pamiętali, tak jak tutaj jesteśmy na tej sali – zarówno przedstawiciele rządu, jak i Państwo posłowie, senatorowie, przedstawiciele parlamentu, jak i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jak i obecni tutaj włodarze miast i gmin, i przede wszystkim władze województwa, że województwo nie będzie się składało wyłącznie z metropolii, że oprócz metropolii w województwie będą także inne miasta, które pozostaną poza metropolią z takich czy innych przyczyn: czy z przyczyn decyzyjnych, czy z przyczyn geograficznych – to zupełnie inna kwestia. Natomiast całemu województwu potrzebny jest dobry rozwój, a zatem nie może być takiej sytuacji, że metropolia będzie się rozwijała kosztem innych dużych miast województwa, takich jak Częstochowa, która pozostaje poza metropolią, czy takich jak Bielsko, które również pozostaje poza metropolią, a jest tutaj, w województwie, niezwykle ważnym ośrodkiem – i gospodarczym, i życia społecznego, i wielu aspektów funkcjonowania województwa.

 

Chciałbym, żebyśmy ten rozwój zapewniali, żebyśmy wśród szans dawanych wielkiej Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej stwarzali także szanse rozwojowe dla pozostałych miast. Chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali, bo to jest bardzo ważne. I to jest obawa wielu ludzi w Polsce, także i polityków – że jeżeli postawimy absolutnie na metropolie, to one zassą wszystko, nie pozostawiając nic wokół. I że wokół metropolii stworzy się pustynia ‒ będzie tylko to, co metropolię zasila, i dalej już nic nie będzie potrzebne, i nic nie będzie w stanie się utrzymać.

 

Otóż metropolia ma działać razem po to, żeby stwarzać dla siebie większe szanse rozwojowe, po to, żeby stwarzać lepsze warunki dla życia ludzi w metropolii, ale poza metropoliami również muszą być centra życia społecznego, politycznego, gospodarczego. Niezwykle potrzebne choćby po to, żeby z tą metropolią konkurować. Bo pamiętajmy, że gdy zbierzemy je wszystkie razem, to na pewno będą stanowiły dla metropolii konkurencję. Może nie każde z nich z osobna, ale wszystkie razem na pewno – i one właśnie w tym aspekcie zasługują na wsparcie, aby ta konkurencyjność i także zrównoważenie rozwoju – w tym tego słowa znaczeniu – nadal były co najmniej zapewnione.

 

Szanowni Państwo, jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować za obecność, za współuczestnictwo w tej ważnej dla tworzącej się metropolii chwili. Bardzo dziękuję Księdzu Arcybiskupowi, Ekscelencji Metropolicie, który wraz z Panią Przewodniczącą Związku Metropolitalnego są jedynymi osobami metropolitalnie doświadczonymi w naszym gronie, i chciałem Państwu życzyć wszelkiego powodzenia.

 
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
Poleć znajomemu