Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 19 maja 2017

Wystąpienie Prezydenta RP na VIII Warszawskich Targach Książki

Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy na VIII Warszawskich Targach Książki

Ekscelencjo, Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowna Pierwsza Damo Republiki Federalnej Niemiec,
Szanowni Państwo Ministrowie,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście!
 

Ogromnie się cieszę, że pierwsza wizyta w Rzeczypospolitej nowo wybranego prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, pana Franka-Waltera Steinmeiera, przypada właśnie teraz ‒ w momencie, gdy w Warszawie są także VIII Targi Książki, na których będę miał tę przyjemność, że będziemy mogli otworzyć z Panem Prezydentem pawilon honorowego gościa tych Targów, jakim w tym roku jest właśnie Republika Federalna Niemiec.

 

To jest taka szczególna rola prezydentów państw, że dbają nie tylko o kwestie polityczne czy też nie tylko o kwestie, które są związane z tzw. twardą polityką. Dbają też o kwestie międzyludzkie, o to, co często nazywane jest polityką miękką ‒ w tę politykę włącza się też przede wszystkim właśnie kultura. I dla mnie, jako Prezydenta Rzeczypospolitej, takim szczególnym zbiegiem okoliczności, wydarzeń jest fakt, że moje ostatnie spotkanie z panem prezydentem Joachimem Gauckiem, było spotkaniem, na którym także tak mocno dotknęliśmy kultury ‒ bo spotkaliśmy się w Berlinie i uczestniczyliśmy razem w uroczystym koncercie, który kończył 25-lecie polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

 

I dziś te nowe kontakty z nowo wybranym prezydentem Republiki Federalnej Niemiec, z panem Frankiem-Walterem Steinmeierem, także rozpoczynają się od wydarzenia, które w gruncie rzeczy ma charakter kulturalny i które w związku z tym jest elementem budowania właśnie tej miękkiej więzi pomiędzy naszymi krajami – więzi, która przekłada się na wiedzę o kulturze, o charakterach ludzkich, o specyfice życia, na wiedzę o państwach, o ich historii, o odczuciach ludzi ‒ podczas wydarzenia takiego jak Targi Książki, gdzie literatura polska spotyka się m.in. właśnie z literaturą niemiecką, która ma na tych Targach wymiar honorowy.

 

Cieszę się z tego ogromnie, bo znów po 11 latach prezydenci Niemiec i Polski spotykają się tu, w Warszawie, gdzie właśnie niemiecka literatura, niemiecka książka mają tę honorową pozycję w czasie Warszawskich Targów Książki. Ale to oczywiście kolejne spotkanie, bo przecież były też pamiętne Targi Książki we Frankfurcie, na których z kolei to Polska, nasza literatura i nasza książka były honorowym gościem Targów. Gdzie byli wybitni polscy pisarze, poeci, gdzie z kolei niemieckiej publiczności i przybyłym gościom zaprezentowali się nasi nobliści – Czesław Miłosz, Wisława Szymborska – czy nasz wielki poeta Tadeusz Różewicz.

 

W tym roku także Warszawa z kolei gości znamienitych autorów z Republiki Federalnej Niemiec. Wczoraj była tutaj Herta Müller, dzisiaj jest pani Charlotte Link ‒ zresztą ulubiona pisarka mojej żony, która przed chwilą mi powiedziała: „Chyba przeczytałam wszystkie książki Charlotte Link”. Tak więc również jest dla nas wielką radością i zaszczytem, że za moment będziemy się mogli zobaczyć z panią Charlotte Link, wspaniałą niemiecką pisarką.

 

Panie Prezydencie, cieszę się ogromnie, że możemy w naszych krajach popularyzować naszą literaturę. Cieszę się z tego, że także i książki współczesnych polskich autorów, ogromnie popularnych w Polsce, takich jak pan Marek Krajewski czy pan Andrzej Sapkowski, są tłumaczone na język niemiecki. Czy choćby książki pani Cherezińskiej, które przybliżają także tę naszą wspólną historię polsko-niemiecką z czasów piastowskich ‒ że one są tłumaczone na język niemiecki i że szeroka publiczność, szerokie grono czytelników w Niemczech może się z nimi zapoznawać. Tak jak powiedziałem: jest to element budowania więzi pomiędzy społeczeństwami, pomiędzy ludźmi, jest to niezwykle ważny element wzajemnego poznawania się ‒ tego wszystkiego, co buduje dobre relacje między państwami, ale przede wszystkim tego, co buduje dobre relacje pomiędzy społeczeństwami, pomiędzy ludźmi.

 

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Pierwszej Damie Republiki Federalnej Niemiec za to, że są Państwo tutaj z nami, że przyjęliście to zaproszenie i że zaszczycacie nas swoją obecnością.

 
Dziękuję bardzo.
Poleć znajomemu