Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 23 maja 2017

Prezydent: Powstanie zespół ds. przeglądu prawa samorządowego

  |   Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami samorządowców Andrzej Duda zapowiedział, że zostanie powołany zespół z udziałem przedstawicieli organizacji samorządowych. Zadaniem tego gremium będzie przegląd regulacji dotyczących działalności samorządu terytorialnego Podczas spotkania zostały zgłoszone postulaty, jeśli chodzi o kwestie legislacyjne i finansowe związane z działalnością samorządów Prezydent przyznał, że był przeciwnikiem wprowadzania dwukadencyjności w tych wyborach samorządowych "Bardzo się cieszę, że rezygnacja z takiej propozycji została zasygnalizowana" - powiedział Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami samorządowców Briefing prasowy po spotkaniu z samorządowcami Briefing prasowy po spotkaniu z samorządowcami Briefing prasowy po spotkaniu z samorządowcami Briefing prasowy po spotkaniu z samorządowcami

Szanowni Państwo,

 

ze spraw bieżących ‒ naszych, krajowych ‒ związanych z wykonywaniem przeze mnie urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej: przed chwilą zakończyło się moje spotkanie z przedstawicielami ogólnopolskich organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego.

 

Wszystkie największe i najbardziej reprezentatywne organizacje były reprezentowane, byli ich przedstawiciele, był przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego w Sejmie Rzeczypospolitej. Dyskutowaliśmy na temat sytuacji samorządu terytorialnego, dyskutowaliśmy o wyzwaniach, jakie stoją przed samorządem terytorialnym, ale też o potrzebach i o zbliżających się wyborach samorządowych.

 

 

Zobacz także: Prezydent złożył kwiaty przed ambasadą Wielkiej Brytanii Z satysfakcją odnotowałem podziękowania ze strony przedstawicieli samorządu za moją, jako Prezydenta, zdecydowaną postawę w kwestii możliwości kandydowania w tych wyborach przez osoby, które zgodnie z prawem do tej pory sprawowały swój mandat przez co najmniej dwie kadencje jako wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Że partia, która dzisiaj ma większość w parlamencie, która stworzyła rząd ‒ mówię tutaj o Prawie i Sprawiedliwości ‒ poprzez wypowiedź pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego zdecydowanie stwierdziła, iż nie będzie projektu ustawy, która ograniczałaby możliwość kandydowania w najbliższych wyborach samorządowych osobom, które takie stanowiska w tej chwili sprawują i jest to co najmniej ich druga kadencja.

 

Byłem zdecydowanym przeciwnikiem wprowadzania takiego ograniczenia w tych wyborach i także się cieszę, że to rozwiązanie w postaci rezygnacji z takiej propozycji zostało zasygnalizowane. Mam nadzieję, że to kończy dyskusję na ten temat.

 

Natomiast przede wszystkim dyskutowaliśmy na temat wyzwań, które stoją dzisiaj przed samorządem i które stoją przed nami wszystkimi. Rozmawialiśmy także o potrzebach, jakie ma samorząd.

 

I tutaj zostały zgłoszone do mnie postulaty, jeżeli chodzi o kwestie legislacyjne. Przedstawiono mi pakiet zmian, jeżeli chodzi o kwestie finansowe związane z działalnością samorządów, dotyczące także możliwości zaciągania kredytów przez samorządy ‒ a więc gospodarki finansowej samorządów.

 

Rozmawialiśmy na temat różnego rodzaju uproszczeń i zmian, które mogłyby być wprowadzone. Generalny postulat, który zgłaszali do mnie przedstawiciele właściwie wszystkich organizacji, był taki, iż jest potrzeba dokonania dużego, globalnego przeglądu wszystkich obowiązujących w Polsce przepisów, które dotyczą działalności samorządu terytorialnego i ją regulują.

 

Był postulat – jak mówili panowie – stworzenia jakiejś komisji kodyfikacyjnej. Powiedziałem, że jako Prezydent jestem gotów taką inicjatywę podjąć, aby tutaj, przy urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej, został powołany taki zespół ds. przeglądu prawa konstytucyjnego. Zapytałem, czy przedstawiciele organizacji byliby gotowi w takim zespole wziąć udział ‒ powiedzieli, że oczywiście, że są na to otwarci.

 

Więc zapowiadam, że taki zespół w najbliższym czasie – z udziałem przedstawicieli tych organizacji – zostanie powołany po to, by dokonać właśnie całościowego przeglądu dotychczasowych regulacji dotyczących działalności samorządu terytorialnego. I oczywiście być może jego efektem będą konkretne propozycje legislacyjne, które zostaną przez ten zespół wypracowane. I jeżeli zostaną mi przedstawione, to ja, jako Prezydent, będę je rozważał w kontekście ewentualnej prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej. To była ta zasadnicza kwestia, którą omawialiśmy, jeżeli chodzi o wspólne działania w przyszłości.

 

Natomiast ja pytałem jeszcze o kwestię dla mnie bardzo ważną, zapowiadaną przeze mnie wielokrotnie – a mianowicie kwestię przyszłego referendum konsultacyjnego, jeżeli chodzi o zmiany Konstytucji. Zapytałem, czy w kwestiach związanych z funkcjonowaniem i ustrojem samorządu terytorialnego organizacje samorządowe dziś reprezentowane tu, w Pałacu Prezydenckim, byłyby gotowe do dyskusji na ten temat, do konsultacji dotyczących treści ewentualnych pytań, które dotyczyłyby samorządu terytorialnego i gospodarki finansowej samorządu terytorialnego ‒ a więc jego ustroju i gospodarki finansowej – i mogłyby być w takim referendum zadane. I to moje pytanie spotkało się z przychylną odpowiedzią ‒ że tak, że organizacje są zainteresowane tym, aby w takich konsultacjach wziąć udział. Więc z góry zapowiadam, że takie konsultacje w tej kwestii będą się odbywały ‒ ja będę je prowadził.

 

Szanowni Państwo, w najbliższym czasie, dosłownie w najbliższych dniach zostanie przeze mnie powołany pełnomocnik ds. właśnie tego referendum konsultacyjnego, dotyczącego przyszłości, jeżeli chodzi o zapisy Konstytucji. I mogę już dzisiaj zapowiedzieć, że po rozważaniach stwierdziłem, że moim pełnomocnikiem powinien być jeden z najbliższych współpracowników, a zarazem doświadczony prawnik, posiadający także i doświadczenie w pracy praktycznej, prawniczej, w zawodzie adwokata – pan Paweł Mucha.

 

I w związku z tym zapowiadam, że w najbliższym czasie pan Paweł Mucha zostanie powołany na mojego pełnomocnika, który będzie się zajmował właśnie koordynacją wszystkich tych działań konsultacyjnych związanych z przyszłym referendum.

 

Pan Minister stwierdził, że tego zadania się podejmuje, bo rozmawialiśmy już na ten temat, tak więc dzisiaj mogę z satysfakcją powiedzieć, że takie powołanie ‒ które tutaj traktuję technicznie, jako kwestię wewnętrzną w Pałacu Prezydenckim, bo Pan Minister i tak mnie reprezentuje jako zastępca szefa Kancelarii Prezydenta ‒ ale ten dodatkowy obowiązek na siebie przyjmie i to właśnie Pan Minister będzie osobą, która na bieżąco będzie realizowała ten proces konsultacji, oczywiście w porozumieniu ze mną.

 

Coraz więcej podmiotów zgłasza się jako zainteresowane tymi konsultacjami. Już mówiłem, że rozmawiałem na ten temat z panem przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, z panem Piotrem Dudą. Z jego strony jest zainteresowanie konsultacjami z Solidarnością. Jaką one będą miały formułę, to dopiero ustalimy, ale zgłaszają się także organizacje pozarządowe, które również chcą w tych konsultacjach w kwestii referendum konsultacyjnego brać udział.

 

I jestem przekonany, że w takiej właśnie formule ‒ z szerokim zainteresowaniem organizacji pozarządowych, ważnych organizacji, które funkcjonują w polskiej przestrzeni państwowej, w polskiej przestrzeni społecznej ‒ do tych pytań referendalnych, ich ostatecznej listy i ostatecznego brzmienia dojdziemy. Tak więc ten wniosek zostanie sformułowany i będzie mógł zostać złożony.

 

Szanowni Państwo, to tyle. Podkreślam: bardzo dobre było dzisiaj spotkanie z przedstawicielami organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego, organizacjami o charakterze ogólnopolskim. Bardzo jestem z niego zadowolony. Podjęliśmy konkretne decyzje, które w najbliższym czasie będą realizowane.

 

Dziękuję bardzo.

Poleć znajomemu