Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 27 czerwca 2017

Oświadczenie Prezydenta RP dla mediów podczas wizyty Prezydenta Azerbejdżanu

Oświadczenia dla mediów Prezydenta RP i Prezydenta Azerbejdżanu

Ekscelencjo! Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!

 

 Z wielką radością powitałem w Polsce Pana Prezydenta Ilhama Alijewa - prezydenta Azerbejdżanu. Z wielką radością nie tylko, dlatego że Pan Prezydent jest głową państwa, z którym chciałbym, żeby Rzeczpospolita Polska współpracowała i rozwija współpracę gospodarczą, ale także, dlatego że ostatnia wizyta Pana Prezydenta w naszym kraju miała miejsce 9 lat temu w 2008 roku, kiedy pan prezydent przybył tutaj na zaproszenie pana prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego. Ja wtedy byłem ministrem w Kancelarii Prezydenta i doskonale tamtą wizytę pamiętam. Pamiętam jak witaliśmy Pana Prezydenta razem z małżonką tutaj przed Pałacem Prezydenckim, podobnie jak to miało miejsce dzisiaj. Bardzo się cieszę, Panie Prezydencie, że po latach znowu jest pan w Warszawie. Cieszę się, że w związku z tą Pańską wizytą podpisaliśmy dzisiaj aż tyle wspólnych dokumentów pomiędzy naszymi krajami, które zmierzają do intensyfikacji współpracy przede wszystkim współpracy gospodarczej, ale oczywiście także i naukowej, ale także i współpracy politycznej, bo my dwaj podpisaliśmy dokument, który właśnie także do intensyfikacji współpracy politycznej poprzez zmierzanie ku strategicznemu partnerstwu pomiędzy naszymi krajami ma prowadzić. Bardzo się z tego cieszę, Panie Prezydencie, bo potencjał gospodarczy naszych krajów jest bardzo duży i ta obustronna wymiana handlowa, która dzisiaj jest gdzieś na poziomie 100 mln dolarów rocznie to w stosunku do potencjalnych możliwości jest bardzo skromna. Cieszę się, że podpisaliśmy te dokumenty, cieszę się Panie Prezydencie również, że za chwilę weźmiemy razem udział w otwarciu Polsko-Azerbejdżańskiego Forum Biznesowego, a więc spotkania przedstawicieli biznesu naszych krajów. Mam nadzieję, że to zdecydowane wsparcie z naszej strony jako prezydentów państw dla współpracy, gospodarczej współpracy biznesowej przyniesie dobre rezultaty na przyszłość. Zobacz także: Prezydent Azerbejdżanu z wizytą w Polsce PL/ENG

 

 Bardzo dziękuję, Panie Prezydencie, za zaproszenie do Azerbejdżanu, do Baku. Tak jak Pan Prezydent powiedział w trakcie naszych obrad plenarnych, obydwaj liczymy na to, że przez ten rok, bo pewnie tyle zajmie przygotowanie wizyty, ma nadzieję, że będzie widać pierwsze wymierne efekty tych podpisanych dzisiaj dokumentów i będzie widać rozwijającą się współpracę gospodarczą pomiędzy naszymi krajami.

 

 Panie Prezydencie, bardzo serdecznie dziękuję za poparcie ze strony Pana Prezydenta i Azerbejdżanu dla polskiej kandydatury do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dziękuje za to ogromnie! Dziękuję też za wszystkie pozytywne głosy o naszym kraju, bo to one właśnie doprowadziły do tego że, że osiągnęliśmy znakomity wynik to znaczy poparcie ze strony 190 krajów w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, to jest taki bardzo silny mandat do uczestnictwa przez te dwa lata 2018-2019 w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, to także pokazuje naszą silną pozycję na arenie międzynarodowej. Jestem za to bardzo wdzięczny. Prosiłem dzisiaj pana prezydenta o poparcie także dla Łodzi i dla kół kandydatury Łodzi do organizacji wystawy Expo 2022 roku. Mam nadzieję, że to poparcie ze strony Pana Prezydenta i ze strony Azerbejdżanu dla Łodzi, dla tego pięknego polskiego miasta w organizacji tej wystawy za 5 lat będzie.

 

Szanowni Państwo, mogę powiedzieć, że mieliśmy bardzo dobre rozmowy z panem prezydentem. Rozmawialiśmy o różnych kwestiach, przede wszystkim o rozwoju naszych kontaktów, ale rozmawialiśmy także o sytuacji w przestrzeni międzynarodowej i nasze diagnozy, jeżeli chodzi o to jak wygląda ta sytuacja i jak należy ją oceniać są bardzo podobne. Także cieszę się bardzo, że Pan Prezydent ma w tych najważniejszych kwestiach strategicznych pogląd zbieżny z tym jaki ja mam. Cieszę się i dziękuję Panie Prezydencie bardzo za to za tę wymianę poglądów na temat sytuacji na Ukrainie, w na temat zbliżającej się wizyty w pana prezydenta Donalda Trumpa w Europie, w szczególności tutaj w Polsce na Szczycie Trójmorza, ale także dziękuję za to wspólne spojrzenie na kwestie w relacji pomiędzy Europą a Azją z punktu widzenia gospodarczego, z punktu widzenia rozwoju także i połączeń infrastrukturalnych. Ogromnie mnie to cieszy, że jest szansa na to, abyśmy w zrealizowali w połączenie sprawne bezpośrednie połączenie kolejowe pomiędzy Azerbejdżanem a polską przez Gruzję i Ukrainę. To niezwykle ważne, bo to rzeczywiście daje szanse włączenia się tego korytarza transportowego w Inicjatywę Jednego Pasa - Jednego Szlaku, a więc jeżeli chodzi o rozwój połączenia z Chinami bardzo ważnego Europa - Chiny, ale także, jeżeli chodzi o rozwój połączeń z Indiami i Iranem, co jest co jest niezwykle istotne, co stwarza rzeczywiście niebywałą perspektywę umożliwiającą rozwój kontaktów handlowych. To jest rzeczywiście wielka szansa zarówno dla Polski jak dziś dla Azerbejdżanu, także oprócz tych relacji gospodarczych czysto bilateralnych, cieszę się, że mamy to spojrzenie eurazjatyckie na te relacje gospodarcze.

 

Panie Prezydencie, mam nadzieję, że uda nam się to zamierzenie zrealizować także jeżeli chodzi o współpracę w dziedzinie energetyki. Może wrócimy z powrotem do tak ścisłej współpracy w dziedzinie energetyki, jaka była realizowana za czasów, kiedy prezydentem Rzeczypospolitej był pan prof. Lech Kaczyński. Pan Prezydent dzisiaj tamte czasy wspominał. Mam nadzieję, że damy radę zintensyfikować te relacje, zrealizować także – przynajmniej w części –  tamte zamierzenia, które wtedy były.

 

Panie Prezydencie, jeszcze raz bardzo się cieszę z Pańskiej wizyty w Warszawie i jeszcze raz bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.

Poleć znajomemu