przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 28 czerwca 2017

„Proces interpretowania konstytucji wywiera ogromny wpływ na życie obywateli”

Wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystości zaprzysiężenia sędziego TK

Szanowny Panie Marszałku,

Szanowna Pani Prezes Trybunału Konstytucyjnego,

Szanowna Pani  pierwsza Prezes Sądu Najwyższego,

Szanowni Państwo,

Wszyscy Drodzy przybyli Goście,

Wielce Szanowny Panie Sędzio!

 

Przede wszystkim gratuluję wyboru na ten niezwykle zaszczytny urząd, gratuluję także dopełnienia procedury wyboru na sędziego Trybunału Konstytucyjnego poprzez złożenie ślubowania przed Prezydentem Rzeczypospolitej.

 

Panie Sędzio, to misja niezwykle odpowiedzialna, misja sprawowania swoistej pieczy nad polskim systemem prawnym. Nie waham się tego powiedzieć. Badanie zgodności z konstytucją ustaw, badanie zgodności z konstytucją  innych aktów normatywnych wydawanych chociażby przez centralne organy, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy najwyższymi organami państwa – to niezwykła odpowiedzialność. Dziękuję za złożenie tego ślubowania, dziękuję za wypowiedzenie tych ważnych słów, bo ta odpowiedzialność właśnie w nich jest zawarta i poczucie tej odpowiedzialności.

 

W ogóle sam proces interpretowania konstytucji, który znajduje się w rękach Trybunału Konstytucyjnego,  w rękach sędziów Trybunału, związany jest z niezwykłą wartością kształtowania systemu prawnego, ale także wywiera ogromny wpływ na codzienne życie obywateli. Prosiłbym o jak największe wyczucie w tym zakresie.

 

Cieszę się  ogromnie, że Pan Sędzia jest człowiekiem i prawnikiem tak niezwykle doświadczonym, doświadczonym z jednej strony życiowo, ale z drugiej strony również bardzo doświadczony zawodowo. I to na różnych polach, bo i w działalności naukowej – doktorat kiedyś napisany pod kierunkiem profesora Zbigniewa Radwańskiego z zakresu prawa rodzinnego; ale również praktyka radcy prawnego przez wiele lat; wcześniej aplikacja sędziowska i zdany egzamin sędziowski; później praktyka adwokacka przez 25 lat w Poznaniu; ale również  i funkcja arbitra w Sądzie Arbitrażowym gospodarczym w Poznaniu.

 

To pokazuje szerokie spektrum z jednej strony działania Pana Sędziego w jego dotychczasowej działalności, w jego dotychczasowej karierze prawniczej, ale z drugiej strony pokazuje również, jak ta działalność była wszechstronna i w związku z tym z jak wielu punktów widzenia Pan Sędzia patrzył do tej pory na człowieka i na jego sprawy,  a także na polski system prawny.

 

Cieszę się ogromnie, że osoba z takim doświadczeniem wchodzi do Trybunału Konstytucyjnego i teraz właśnie będzie badała kwestie zgodności aktów prawnych, aktów normatywnych, przede wszystkim ustaw, z polską konstytucją, że będzie także rozstrzygała spory kompetencyjne, co z punktu widzenia doświadczeń arbitra ma także niezwykle istotne znaczenie. 

 

Uważam, że ten wybór jest bardzo dobry i z całego serca Panu Sędziemu tego wyboru jeszcze raz gratuluję. Życzę wszelkiego powodzenia i jestem przekonany, że ta wielka misja, służba na urzędzie sędziego Trybunału Konstytucyjnego będzie przez Pana Sędziego wykonana znakomicie. Dziękuję bardzo. 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.