Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 27 czerwca 2017

Wystąpienie prezydenta na otwarciu Polsko-Azerbejdżańskiego Forum Biznesowego

Liczę, że to dzisiejsze Forum, to dzisiejsze spotkanie przyczyni się do nawiązania wielu korzystnych kontaktów - mówił Prezydent RP

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowni Państwo Prezesi,

wszyscy Dostojni Zgromadzeni Goście,

Szanowni Przedsiębiorcy!

 

Dziękuję za obecność na tym dzisiejszym wydarzeniu i cieszę się, że spotykamy się na przedsięwzięciu promocyjnym wspierającym wzajemne relacje gospodarcze Polski i Azerbejdżanu. Dziękuję również za podjęcie się zorganizowania tego forum Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Bardzo dziękuję azerbejdżańskiemu jej odpowiednikowi ASPROMO-wi, czyli Azerbaijan Export and Investment Promotion Foundation.

 

Cieszy mnie obecność zarówno polskich, jak i azerbejdżańskich przedsiębiorców reprezentujących różne gałęzie i obszary gospodarki. Cieszy mnie to, bo daje nadzieję, że dzisiejsze wydarzenie przyczyni się do nawiązania wielu nowych kontaktów, a przez to stanowić będzie asumpt do intensyfikacji relacji biznesowych, do czego gorąco zachęcam i czego Państwu z całego serca życzę.

 

Szanowni Państwo, Azerbejdżan jest ważnym partnerem Polski w rejonie Kaukazu i basenu Morza Kaspijskiego. Dowodem na to, jak dużą wagę przywiązujemy do zacieśnienia współpracy gospodarczej z Azerbejdżanem jest szereg porozumień dwustronnych, które zostały podpisane w obecności Pana Prezydenta Alijewa dziś w Pałacu Prezydenckim. Wierzę, że przyczynią się one do intensyfikacji relacji handlowych, których podstawę stanowi podpisana w 2005 roku polsko-azerbejdżańska umowa międzyrządowa o współpracy gospodarczej. Na mocy tej umowy powołana została wspólna Komisja Gospodarcza, której posiedzenia odbywają się na przemian w Warszawie i w Baku.

 

Wierzę także, że przyjęta dzisiaj wspólna deklaracja w sprawie mapy drogowej strategicznego partnerstwa i współpracy gospodarczej da asumpt do  jeszcze bliższej współpracy międzyrządowej, zwłaszcza w wyspecjalizowanych grupach roboczych mających powstać na bazie tejże deklaracji.  

 

Potencjał naszych wzajemnych relacji gospodarczych jest bardzo duży i to z wielu powodów. Po pierwsze, współpraca Polski z Azerbejdżanem jest nadzwyczaj perspektywiczna z uwagi na rolę, jakie oba kraje mogą odebrać w procesie rewitalizacji tzw. jedwabnego szlaku.  W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera współpraca transportowa. Dostrzegamy położenie Azerbejdżanu na ważnych szlakach transportowych łączących Europę z Azją. Tym bardziej cieszy fakt niedawnego zawarcia porozumienia w sprawie projektu korytarza Południe- Zachód podpisanego przez przedstawicieli kolei państwowych z Polski, Azerbejdżanu, Gruzji, Ukrainy i Iranu.

 

Niezwykle istotnym ogniwem współpracy transportowej zarówno dla relacji polsko-azerbejdżańskich, jak i z innymi państwami Partnerstwa Wschodniego, jest szerokotorowy terminal przeładunkowy w Sławkowie w Zagłębiu Dąbrowskim, zlokalizowany na styku najdalej na zachód wysuniętego odcinka linii kolejowej o szerokim rozstawie toru oraz linii normalnotorowej. Doskonale wpisuje się on w rozwój transportu kolejowego na trasie Europa – Azja.

 

Po drugie, z uwagi na silną koncentrację polskiego eksportu na rynkach państw Unii Europejskiej, szacowaną na około 80 procent, istotnym celem polskiej dyplomacji ekonomicznej jest pomoc w poszukiwaniu nowych partnerów handlowych dla rodzimych przedsiębiorców. Azerbejdżan jest perspektywicznym rynkiem dla polskich towarów, usług i inwestycji. Zależy nam jednak, żeby inwestycje te odbywały się na zasadach win-win: to znaczy  takich, których końcowy efekt będzie zadawalający dla obydwu stron. W tym kontekście ważnymi obszarami współpracy są między innymi: przemysł maszynowy, w tym urządzenia i usługi dla sektora przetwórstwa ropy i gazu, środki transportu szynowego i kołowego, które poprzez polską myśl technologiczną i inżynieryjną nie tylko konkurują, ale wręcz podbijają rynki zachodnioeuropejskie. Warto wspomnieć, że polskie autobusy jeżdżą po ulicach takich europejskich stolic, jak Sztokholm czy Berlin, a nasze pociągi  można spotkać na torach całej Europy.

 

Perspektywicznym obszarem pozostaje współpraca w sektorze wysokich technologii, innowacyjnych rozwiązań oraz branży IT. Innymi istotnymi obszarami współpracy są: sektor rolno-spożywczy, w tym logistyka i przechowywanie żywności, branża budowlana, czyli rozbudowa infrastruktury drogowej i transportowej oraz przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny.

 

Po trzecie, w naszych relacjach gospodarczych drzemie, co chyba oczywiste dla wszystkich, niewykorzystany potencjał. W 2016 roku zaobserwowaliśmy obroty handlowe na poziomie tylko około 100 milionów dolarów. Jestem głęboko przekonany, że wizyta Pana Prezydenta Alijewa w Warszawie przyczyni się do znacznego wzrostu naszej wymiany towarowej. Wierzę również w to, że mój dobry kontakt z Panem Prezydentem oraz dzisiejsze owocne rozmowy przyczynią się do zacieśnienia naszych relacji gospodarczych. Rozumiemy przecież, że otwarcie gospodarek na zagraniczne rynki przynosi wiele korzyści. To właśnie umiędzynarodowienie polskiej gospodarki spowodowało ponad trzykrotny wzrost obrotów handlowych z zagranicą w ostatnim dziesięcioleciu. Świadczy to o wzrastającej konkurencyjności polskiej gospodarki, która w coraz większym stopniu bazuje na innowacyjnych towarach i usługach.

 

Ponadto najbardziej prestiżowe światowe agencje ratingowe plasują obecnie Polskę w trójce najbardziej atrakcyjnych lokalizacji inwestycyjnych w Europie. Dlatego zachęcam azerbejdżańskich przedsiębiorców do inwestowania w Polsce, jednym z najdynamiczniej rozwijających się państw w Europie i szóstej gospodarce Unii Europejskiej.

 

Szanowni Państwo! Liczę, że to dzisiejsze Forum, to dzisiejsze spotkanie przyczyni się do nawiązania wielu korzystnych kontaktów, które w niedalekiej perspektywie przełożą się na konkretne projekty współpracy i przyniosą wymierne efekty dla Państwa przedsiębiorstw i dla naszych gospodarek. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.  

Poleć znajomemu