Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 6 lipca 2017

Wystąpienia Prezydentów Polski i USA podczas konferencji prasowej

  |   Prezydenci Polski Andrzej Duda i USA Donald Trump spotkali się na Zamku Królewskim w Warszawie Prezydenci Polski Andrzej Duda i USA Donald Trump spotkali się na Zamku Królewskim w Warszawie Konferencja Prezydentów PL i USA Konferencja Prezydentów PL i USA Konferencja Prezydentów PL i USA Konferencja Prezydentów PL i USA Konferencja Prezydentów PL i USA Konferencja Prezydentów PL i USA Konferencja Prezydentów PL i USA Konferencja Prezydentów PL i USA Konferencja Prezydentów PL i USA
  • WYSTĄPIENIE PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY

Wielce Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,


z wielką radością witam w  Warszawie, witam w Polsce pana prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki,  Pana Donalda Trumpa. Ogromnie się cieszę z tej wizyty w Warszawie, która jest jedną z pierwszych wizyt międzynarodowych Pana Prezydenta, bo ona podkreśla naszą więź i wysoką jakość sojuszu Polski i Stanów Zjednoczonych. Pokazuje też, że jesteśmy i wzajemnie oceniamy  się jako lojalni partnerzy, jakości, którzy współdziałają na wielu płaszczyznach, m.in. na płaszczyźnie bezpieczeństwa w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

 

ENGLISH VERSION>>

 

I dzisiaj właśnie na ten temat przed momentem  z Panem Prezydentem rozmawialiśmy w cztery oczy, a następnie w trakcie spotkania plenarnego naszych delegacji. Mówiliśmy o obecności amerykańskich żołnierzy  w Polsce, mówiliśmy o wzmacnianiu bezpieczeństwa naszej części Europy, a zarazem wschodniej flanki NATO, mówiliśmy w ogóle o bezpieczeństwie w tej części Europy, rozmawialiśmy również o sytuacji na Ukrainie, rozmawialiśmy o zbliżających się ćwiczeniach Zapad ‘17, które będą się odbywały na Białorusi.

 

Rozmawialiśmy, proszę Państwa, również  na temat kontraktów związanych z modernizacją polskiej armii, o zawartym porozumieniu pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczącym  zakupu rakiet Patriot, a więc realizacji programu „Wisła”, rozmawialiśmy również o realizacji programu „Homar”, o tym wszystkim, co będzie w najbliższych latach realizowane w przestrzeni wzmacniania bezpieczeństwa Polski.

 

 

 

Proszę Państwa,
mogę powiedzieć, że ogromnie się cieszę po tych rozmowach, bo mam poczucie, że Stany Zjednoczone myślą bardzo poważnie i pan prezydent Donald Trump myśli bardzo poważnie o bezpieczeństwie Polski. Myśli bardzo poważnie także o Stanach Zjednoczonych właśnie jako lojalnym naszym sojuszniku. Pan Prezydent bardzo mocno podkreślał też siłę Polaków w Stanach Zjednoczonych, naszej Polonii, z którą spotkał się jeszcze przed wyborami. I ogromnie Panu Prezydentowi jeszcze raz za to dziękuję. Że dostrzega także wkład Amerykanów polskiego pochodzenia i Polaków w rozwój, w budowę pomyślności Stanów Zjednoczonych. Ale rozmawialiśmy też, proszę Państwa, o kontraktach gospodarczych innych niż tylko militarne, ale też dotyczących bezpieczeństwa, mówiliśmy dużo o dostawach gazu do Polski. Cieszę się bardzo, że pierwszy transport gazu skroplonego, gazu NLG dotarł do Polski 8 czerwca ze Stanów Zjednoczonych.


Okazało się to sukcesem, nie było żadnych problemów, nie było żadnych przeszkód w tym, aby ten gaz znalazł się w naszym gazoporcie poprzez terminal NLG w Świnoujściu. I to otwiera drogę do kolejnych kontraktów. Mam nadzieję, że zostanie w niedługim czasie zawarty kontrakt długoterminowy na dostawy gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych i że w ten sposób będzie postępowała dywersyfikacja źródeł dostaw tego niezwykle ważnego surowca do Polski.


Za chwilę z Panem Prezydentem udamy się na spotkanie szczytu państw Trójmorza, i także o tych kwestiach właśnie związanych z bezpieczeństwem energetycznym i związanych z rozwojem więzi transatlantyckich pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi będziemy rozmawiali.

 

Będziemy rozmawiali o rozwoju infrastruktury w naszej części Europy, w Europie Środkowej. Ale będziemy rozmawiali też o rozwoju Unii Europejskiej, bo wszystkie kraje inicjatywy Trójmorza są zarazem krajami Unii Europejskiej. I jeżeli mówimy o realizacji polityki spójności, to właśnie w tym aspekcie unijnym na nią patrzymy i chcemy ją realizować także poprzez właśnie rozwijanie infrastruktury  na osi Północ – Południe dla wzmacniania konkurencyjności naszych krajów, a tym samym  wzmacniania konkurencyjności Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że będziemy to mogli robić także we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi na zasadzie win-win, że będzie to korzystne i dla Stanów Zjednoczonych, i dla naszych krajów.


Panie Prezydencie, jeszcze raz witam z wielką radością w Warszawie i jako prezydent Rzeczypospolitej serdecznie dziękuję w imieniu całego polskiego społeczeństwa za przybycie do Polski.

 

 

 

  • WYSTĄPIENIE PREZYDENTA DONALDA TRUMPA

 

Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie,


naprawdę dziękuję za bardzo uprzejmą gościnę, której zaznaliśmy.  Naprawdę gościnność była wspaniała. Jesteśmy tu krótko, ale naród polski jest absolutnie fantastyczny. I jak wiecie, Amerykanie polskiego pochodzenia bardzo licznie popierali mnie podczas ostatnich wyborów i bardzo byłem z tego zadowolony. I chciałem podziękować. Dla mnie jest to prawdziwy zaszczyt, że mogę być tutaj w Polsce.  To wspaniały naród, wspaniały kraj, naprawdę. Absolutnie spektakularne miejsce. Naprawdę bardzo inspirujące.


Jesteście bogaci historią i macie absolutnie niezłomnego ducha. Jest to coś, o czym przekonaliśmy się na przestrzeni wielu lat.


Pan prezydent i ja właśnie zakończyliśmy bardzo owocne spotkanie, podczas  którego potwierdziliśmy trwałe więzi przyjaźni, które od wieków łączą naszych obywateli. Nigdy chyba z Polską bliżej nie byliśmy związani. Polska to nie tylko wielki przyjaciel Stanów Zjednoczonych, ale też naprawdę ważny sojusznik oraz partner. Jeśli chodzi o współpracę wojskową, umocniła ona nasze kraje, a świat uczyniła bezpiecznym. Szczególnie  jesteśmy zadowoleni z roli, jaką Polska odegrała w pokonaniu tzw. Państwa Islamskiego i innych organizacji terrorystycznych, o czym Państwo niedługo usłyszą.

 


Polska wraz z nami walczy, prowadząc misje rozpoznawcze i szkoląc żołnierzy w Iraku i w Afganistanie. W imieniu wszystkich Amerykanów chciałem tym żołnierzom i ich rodzinom wyrazić uznanie za ich służbę. Chciałem również podziękować narodowi polskiemu za życzliwość dla ponad 5000 amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonują w Waszym kraju. Nasz silny sojusz z Polską i NATO pozostaje nadal kluczowym elementem niedopuszczania do konfliktów i do zapewnienia, że wojna pomiędzy supermocarstwami już nigdy nie spustoszy Europy i świata, tak jak to miało miejsce w poprzednim stuleciu. Ameryka jest oddana sprawie utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Wraz z Polską wypracowujemy reakcje na agresywne działania i destabilizujące zachowania Rosji.


Jesteśmy wdzięczni za przykład, jaki Polska  daje wszystkim  członkom Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska jest jednym z niewielu krajów, które wypełniają  swoje zobowiązania finansowe.  Jak Państwo wiecie, bardzo mocno krytykowałem niektórych członków NATO, że nie uiszczają tych składek. Byłem krytykowany za swoje wystąpienia, ale na szczęście w NATO już  mnie nie krytykują, bo pieniądze naprawdę zaczęły spływać, większe niż kiedykolwiek to było możliwe. Już najwyższy czas, aby wszystkie kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego ponosiły koszty, wypełniały swoje zobowiązania. Polska tym swoim zobowiązaniom sprostała, a nawet je przekracza.


Raz jeszcze pogratulowałem panu prezydentowi Dudzie niedawnego wyboru Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Również omówiliśmy nasze wzajemne  oddanie takim wartościom, jak wolność, suwerenność i rządy prawa.
Polska została członkiem Rady Bezpieczeństwa w naprawdę kluczowym momencie. Jest to kluczowy moment dla całego świata, bo wiecie, co się dzieje.


Nie tylko musimy  zagwarantować bezpieczeństwo naszym narodom  zagrożonym  terroryzmem, ale również stawić czoła zagrożeniu ze strony Korei Północnej. Jest to zagrożenie. I my stawimy  mu czoła w sposób naprawdę bardzo stanowczy. Pan Prezydent  Duda i ja wzywamy wszystkie narody do przeciwstawienia się temu globalnemu zagrożeniu i do publicznego zademonstrowania Korei Północnej, że poniesie konsekwencje dążenia do uzyskania broni jądrowej.
Omówiliśmy również katastrofę humanitarną w Syrii oraz konieczność pokonania tzw. Państwa Islamskiego  oraz innych grup terrorystycznych kontrolujących terytoria i ludność tam żyjącą. Walczymy bardzo mocno przeciwko Państwu Islamskiemu, odkąd objąłem urząd, i muszę przyznać, że zrobiliśmy ogromne postępy, jak nigdy wcześniej. Rakka i Mosul wkrótce zostaną wyzwolone z rąk tych morderczych przestępców i rzeźników.

 


Zdajemy sobie sprawę, że Syria wymaga  rozwiązania politycznego, które nie będzie wspierać  niszczycielskich zamiarów Iranu i nie pozwoli na powrót organizacji terrorystycznych. Potwierdziliśmy, że żaden kraj, który ceni sobie życie ludzkie, nie będzie tolerować użycia broni chemicznej, i my też nie będziemy tego tolerować.


No i na koniec zgodziliśmy się, że będziemy współpracować na rzecz rozszerzenia wymiany handlowej pomiędzy naszymi krajami. Mocno popieramy inicjatywę Trójmorza. Ameryka gotowa jest pomagać Polsce oraz innym narodom europejskim dywersyfikować dostawców energii, abyście nigdy już nie byli zakładnikami jednego tylko dostawcy , który był monopolistą.


Cieszę się, że pierwsza dostawa amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego dotarła w zeszłym miesiącu do Polski. Być może trochę podniesiemy cenę, ale jesteście trudnym negocjatorem.


Już cieszymy się na zacieśnienie więzi gospodarczych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską, związki handlowe, które są zrównoważone i wzajemne.


Stany Zjednoczone wcześniej zawierały niekorzystne umowy handlowe. Teraz to się zmieni.


Przyjaźń pomiędzy naszymi narodami sięga czasów wojny o niepodległość. Cieszę się, że dzisiaj będę mógł jeszcze więcej powiedzieć o tych trwałych więziach wiary i wolności podczas mojego przemówienia do całego narodu polskiego. Już niedługo. Zdaje się, że będzie  naprawdę spory tłum, myślę, żeby wysłuchać Pana, a nie mnie.


Panie Prezydencie, raz jeszcze dziękuję za powitanie Melanii i mnie w swoim ukochanym kraju. Razem będziemy mogli  uczynić partnerstwo między naszymi krajami mocniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jest to specjalny kraj, specjalny naród. To prawdziwy zaszczyt, że tu jestem. Dziękuję.

 

 

Poleć znajomemu