Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 6 września 2017

Wystąpienie Prezydenta RP w czasie spotkania z mediami w Kazachstanie

  |   Kazachstan realizuje w tej chwili niezwykle ważną misję budowania architektury pokoju w Syrii - zwracał uwagę prezydent Andrzej Duda Kazachstan realizuje w tej chwili niezwykle ważną misję budowania architektury pokoju w Syrii - zwracał uwagę prezydent Andrzej Duda

Ekscelencjo, Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Wszyscy Zebrani Goście,

Szanowni Państwo!

 

Przede wszystkim bardzo serdecznie chciałem podziękować Panu Prezydentowi Nursułtanowi Nazarbajewowi za zaproszenie do Kazachstanu, do Astany, za możliwość bycia tutaj, spotkania się także z Państwem i za możliwość obecności jutro na wielkiej wystawie światowej Expo, gdzie – jutro właśnie – będzie polski dzień. Jako Prezydent Rzeczypospolitej odwiedzę nie tylko polski pawilon, nie tylko polską wystawę na Expo, ale będę miał także możliwość spotkania się tam z Panem Premierem Kazachstanu i wraz z nim odwiedzę również stoiska Republiki Kazachstanu.

 

Proszę Państwa, muszę powiedzieć, że jest to dla mnie ważna wizyta, ponieważ rzeczywiście z Panem Prezydentem Kazachstanu realizujemy bardzo poważne zadania zmierzające do pobudzenia wymiany gospodarczej pomiędzy Polską a Kazachstanem. Z tego punktu widzenia jeszcze raz bardzo chcę podkreślić moją wdzięczność dla Pana Prezydenta za zeszłoroczną wizytę w Warszawie, za bardzo wyraźny impuls dany przedsiębiorcom – zarówno z Kazachstanu, jak i naszym – poprzez pokazanie otwarcia na współpracę z polskim biznesem, co zaowocowało ogromnym wzrostem wzajemnej wymiany handlowej już w pierwszej połowie 2017 roku.

 

Dość powiedzieć, że polski eksport do Kazachstanu wzrósł o 50 proc., a import z Kazachstanu do Polski wzrósł o 80 proc. Proszę Państwa, to naprawdę spektakularny wynik jak na pół roku i wierzę w to głęboko, że tak działając, wyprowadzimy z Panem Prezydentem wzajemną wymianę gospodarczą z kryzysu, w jaki wpadła w roku 2014, że ta tendencja właśnie została odwrócona – bo była to tendencja spadkowa związana oczywiście z tym, co dzieje się w przestrzeni politycznej, co w oczywisty sposób wpływa na gospodarkę.

 

Myślę tutaj przede wszystkim o konflikcie na Ukrainie, o sankcjach, które się z tym wiążą. Ale – tak jak mówię – tę sytuację udaje się odwrócić i głęboko w to wierzę, że działając razem z Panem Prezydentem, pobudzając relacje biznesowe, nie tylko wrócimy do poprzedniego poziomu, który wynosił ponad 2,2 mld dol. w roku 2013, ale że to przekroczymy – że przekroczymy też granicę 3 mld dol. Bardzo wiele na to wskazuje, bo zainteresowanie przedsiębiorców jest rzeczywiście duże.

 

Dzisiaj ze mną do Astany przybyła nie tylko wielka grupa przedstawicieli polskiego rządu – dwóch Panów Ministrów – ale przyjechały też polskie firmy, które są zainteresowane czy to rozpoczęciem współpracy z partnerami z Kazachstanu, czy też pogłębieniem tej współpracy. Bo na tym rynku są już polskie firmy, niektóre od kilku lat. To, proszę Państwa, jest ten niezwykle ważny element gospodarczy.

 

Wierzę, że do tego przyczyniają się też działania, o których Pan Prezydent przed momentem już mówił: zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli polskich, którzy chcą przebywać na terenie Kazachstanu do 30 dni, co w oczywisty sposób ułatwia prowadzenie biznesu, ale ułatwia także i te relacje turystyczne. Uruchomienie bezpośredniego połączenia lotniczego, które realizują Polskie Linie Lotnicze LOT pomiędzy Warszawą a Astaną, co w oczywisty sposób ułatwia komunikację pomiędzy Polską a Kazachstanem i ją przyspiesza.

 

Wierzę, że te wszystkie działania przyczynią się do pogłębienia relacji gospodarczych i międzyludzkich. Za chwileczkę udamy się z Panem Prezydentem na Forum Gospodarcze Polsko-Kazachstańskie po to, żeby pokazać właśnie przedstawicielom biznesu nasze zainteresowanie i zachęcić ich do tego, by te wzajemne inwestycje były czynione.

 

Mam także nadzieję i popieramy to, aby także biznesmeni z Kazachstanu – i w ogóle obywatele Kazachstanu – mogli do Polski, jako państwa Unii Europejskiej, przyjeżdżać bez wiz. My ‒ jako Polska ‒ na forum Unii Europejskiej już tę inicjatywę zgłaszaliśmy i cały czas ją popieramy. Tak więc, Panie Prezydencie, absolutnie może Pan liczyć na wsparcie ze strony przedstawicieli polskiego państwa w tej właśnie sprawie. Nasze stanowisko jest absolutnie jednoznaczne.

 

Cieszy mnie ogromnie ożywienie relacji politycznych pomiędzy Polską a Kazachstanem: to wizyta Pana Prezydenta w Polsce w zeszłym roku, to wizyta Marszałka Senatu, Pana Stanisława Karczewskiego tutaj, w Astanie, także w zeszłym roku, i to moja wizyta dzisiaj jako Prezydenta Rzeczypospolitej. Tak jak powiedziałem, wizyta też dla mnie osobiście niezwykle poruszająca, bo ‒ poza kwestiami politycznymi i gospodarczymi ‒ tak jak Pan Prezydent wspominał, 10 lat temu gościł tutaj Pana Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego. I to jest po 10 latach kolejna wizyta polskiego prezydenta tutaj, w Astanie, w Kazachstanie.

 

Mam nadzieję, że tak działając, zmierzamy z Panem Prezydentem w kierunku tak dobrych relacji pomiędzy Polską a Kazachstanem, jak były wówczas. I wierzę, że takie właśnie bardzo dobre relacje będziemy realizować z pożytkiem dla naszych państw, z pożytkiem dla naszych gospodarek – a w efekcie z pożytkiem dla naszych obywateli.

 

Proszę Państwa, dziękowałem Panu Prezydentowi za poparcie polskiej kandydatury jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo Kazachstan Polskę w tym dążeniu do Rady Bezpieczeństwa ONZ w sposób zdecydowany popierał. Zostaliśmy wybrani ze spektakularnym wynikiem 190 głosów, bez żadnych głosów przeciwnych – jeszcze raz bardzo serdecznie za to wsparcie, Panie Prezydencie, dziękujemy.

 

Kazachstan jest dzisiaj członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na lata 2017-2018, a więc w przyszłym roku będziemy razem tymi członkami. I tutaj ze swojej strony deklarujemy współpracę i liczymy też na to, że będziemy mogli z tych doświadczeń, które Kazachstan zdobył przez okres sprawowania niestałego członkostwa, także skorzystać. Że kontakt pomiędzy naszymi przedstawicielami w tym zakresie będzie stały.

 

A Kazachstan rzeczywiście realizuje w tej chwili niezwykle ważną misję budowania architektury pokoju w Syrii. To tutaj właśnie, w Kazachstanie, odbywają się spotkania, które zmierzają do zakończenia tego konfliktu zbrojnego. A więc rola, którą Kazachstan odgrywa dzisiaj w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest niebagatelna. I będziemy wdzięczni, Panie Prezydencie, za te informacje, za podzielenie się doświadczeniami i specyfiką działania w ramach tej światowej struktury.

 

Panie Prezydencie, cieszę się również z obecności młodzieży z Kazachstanu w Polsce – myślę tutaj o studentach, którzy w Polsce uczą się na studiach stacjonarnych, na pobytach stypendialnych i na studiach doktoranckich. Mówiliśmy dzisiaj o 700 studentach. Bardzo liczę na to, że będzie ich więcej.

 

Panie Prezydencie, to wielka przyjemność, gdy spotyka się w Polsce przedstawicieli Kazachstanu, obywateli Kazachstanu, którzy mówią po polsku bardzo dobrze czy wręcz doskonale ‒ a wielu takich jest, właśnie dlatego, że byli w Polsce, że spędzili tam kilka lat, że studiowali u nas, że doskonalili się w Polsce także zawodowo. Chciałbym, żebyśmy to działanie pogłębiali, chciałbym także, żeby była realizowana wymiana młodzieży pomiędzy nami. Liczę na to, że ta współpraca będzie zawiązywana na poziomie pomiędzy uczelniami. Że będzie to nie tylko wymiana studentów, ale także w ogóle wymiana naukowa i wymiana doświadczeń, zwłaszcza w dziedzinie nowych technologii. Mam nadzieję, że Expo wraz ze swoją tematyką – czystej energii, zielonej energii, ale energii odnawialnej i również energii pozyskiwanej w sposób jak najbardziej pozytywny dla ochrony środowiska ‒ właśnie pobudzi także wymianę naukową pomiędzy naszymi uczelniami.

 

Panie Prezydencie, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za niezwykle gościnne przyjęcie i za wszystkie działania, które Pan Prezydent do tej pory podejmował z wielką determinacją, aby stosunki Polski i Kazachstanu odnowić, aby te relacje poprawić, przede wszystkim relacje gospodarcze. Ma Pan Prezydent we mnie partnera, który na pewno będzie chciał zmierzać w tym samym kierunku. Cieszę się, że możemy działać razem, jestem tym zaszczycony.

 

Dziękuję bardzo.

Poleć znajomemu