Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 6 września 2017

Wystąpienie Prezydenta RP podczas Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego

Wierzę, że Łódź prawo do organizacji Expo uzyska, bo ta kandydatura została bardzo starannie przemyślana i przygotowana - zapewniał prezydent Andrzej Duda

Ekscelencjo, Szanowny Panie Prezydencie,

Wszyscy Dostojni Goście,

Szanowni Państwo Prezesi,

wszyscy przybyli zgromadzeni na tej sali Uczestnicy Forum Gospodarczego Polska-Kazachstan!

 

Ogromnie się cieszę, że mogę dzisiaj gościć tutaj, w Astanie. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi Kazachstanu za zaproszenie do złożenia tej wizyty, bardzo serdecznie dziękuję, że będę mógł uczestniczyć jutro w polskim dniu na Expo Astana 2017. Bardzo serdecznie dziękuję za zorganizowanie tego dzisiejszego spotkania gospodarczego – spotkania kazachstańskiego i polskiego biznesu.

 

Panie Prezydencie, gdy rok temu był Pan w Warszawie, też byliśmy razem obecni na Forum Gospodarczym w jednym z nowocześniejszych warszawskich hoteli. Sala była wypełniona po brzegi, ale chyba nie było aż tylu uczestników, ilu jest dzisiaj tutaj – bardzo serdecznie jeszcze raz za to dziękuję.

 

Proszę Państwa, mówiłem już dzisiaj kilkakrotnie, że jestem przekonany, że to właśnie zeszłoroczna wizyta Pana Prezydenta w Warszawie i to spotkanie biznesowe, które miało miejsce, przyczyniły się do tego, że wzajemne obroty handlowe Polski i Kazachstanu zaczęły wracać na swój dobry tor, na jakim były przed 2014 rokiem. W 2013 roku bilans wzajemnych obrotów handlowych przekraczał 2 mld dol., potem nastąpił gwałtowny spadek w związku z wydarzeniami politycznymi, w których niekoniecznie Polska i Kazachstan uczestniczyły, ale w jakimś sensie stały się ich ofiarami.

 

Cieszę się, że dzisiaj ‒ dzięki aktywności Pana Prezydenta, dzięki też mojemu zaangażowaniu w to, żeby Państwu ułatwić, żeby Państwa zachęcić do tej wzajemnej kooperacji, do wymiany gospodarczej pomiędzy naszymi krajami ‒ zaczynamy wracać na tę dobrą drogę, na której nasze państwa były 3-4 lata temu. Ta wymiana rzeczywiście wzrosła ‒ w pierwszym półroczu tego roku, jeżeli chodzi o eksport z Polski do Kazachstanu, wzrosła o 50 proc. w stosunku do roku poprzedniego, a jeżeli chodzi o import z Kazachstanu do Polski, wzrosła o 80 proc. Więc to jest postęp bardzo znaczący. Wierzę, że właśnie to polityczne zaangażowanie ze strony najwyższych władz ‒ ze strony Pana Prezydenta, z mojej strony ‒ do tego się przyczynia. Jestem Panu Prezydentowi za to bardzo wdzięczny.

 

Proszę Państwa, ale mam taką ambicję: chciałbym, żeby w ciągu najbliższych 6 lat polsko-kazachstańskie obroty handlowe sięgnęły poziomu 3 mld dol., i proszę, żeby się Państwo o to postarali. A możliwości jest bardzo wiele. Jestem przeświadczony o tym, że to piękne, niesłychanie nowocześnie wyglądające Expo i samo centrum Expo – jutro będę na wystawach, więc nie sądzę, żeby ich nowoczesność odbiegała od tego, co widać z zewnątrz, myślę, że być może są tam jeszcze bardziej nowoczesne rozwiązania ‒ że ta nowoczesność przyczyni się do tego, że obroty handlowe Kazachstanu w najbliższym czasie w ogóle bardzo wzrosną, że stanie się on popularnym krajem wśród biznesmenów, że po prostu zyska na tym wielkim światowym wydarzeniu, jakim jest każde Expo.

 

Dlatego też i my, Polska, ubiegamy się o organizację Expo 2022, chcemy, żeby ono było zorganizowane w Łodzi. Wierzę, że stanie się tak, że Łódź, że Polska, to prawo do organizacji Expo uzyska, bo ta kandydatura została bardzo starannie przemyślana i przygotowana. A zaproponowany przez nas temat „City Re:Invented” dotyczy uniwersalnych wyzwań, z którymi dzisiaj muszą się zmierzyć miasta na całym świecie.

 

Łódź się z tym wyzwaniem zmierzyła, w ogromnym stopniu sobie z nim poradziła i naprawdę ma dzisiaj co pokazać – warto przyjechać do Łodzi, żeby zobaczyć, jak XIX-wieczne miasto przemysłowe z olbrzymią ilością zabytkowych dzisiaj obiektów pofabrycznych dokonało rewitalizacji i stało się niezwykle atrakcyjnym miejscem do mieszkania, do życia ‒ w jaki sposób można było tę starą poprzemysłową tkankę wpleść w nowocześnie rozwijające się miasto. Mam nadzieję, że to właśnie Łódź zostanie wybrana na organizatora Expo i że będziemy Państwa mogli w Łodzi w 2022 roku powitać. Liczymy także, Panie Prezydencie, na wsparcie ze strony Kazachstanu, jeżeli chodzi o naszą kandydaturę.

 

Ale, proszę Państwa, dziękuję, że jest dzisiaj tutaj tak liczna reprezentacja polskiego biznesu, polskich przedsiębiorców – i biznesu prywatnego, i tego, który znajduje się w rękach Skarbu Państwa. Cieszę się, że obie te grupy są dzisiaj tutaj obecne ze zdecydowaną wolą tego, aby wykorzystać szansę, jaką stwarza możliwość tego spotkania, jaką stwarza możliwość współpracy z biznesem z Kazachstanu. Jesteśmy zdecydowanie zainteresowani zwiększeniem obecności polskich firm na tym rynku.

 

Mamy bardzo dobre przykłady polskich inwestorów, choćby wspomnianej przez Pana Prezydenta Polpharmy czy też Seleny, które od lat znajdują się na kazachstańskim rynku. Ale cieszę się, że ich śladem podążają dzisiaj także inne firmy: Grupa Arno i Łęgajny, Pronar czy też Polfa Tarchomin. Bo chcemy, aby polski biznes się rozwijał, aby polskie firmy inwestowały także poza granicami naszego kraju, dając pracę w innych krajach, a więc przyczyniając się do ich rozwoju gospodarczego, a tym samym pogłębiając naszą przyjaźń z innymi krajami i dobre relacje, ale także zarabiając pieniądze i budując swój potencjał oraz dalszy rozwój polskich firm na poziomie światowym.

 

Szanowni Państwo, zachęcamy także kazachstańskich przedsiębiorców do aktywnego podejmowania działalności w naszym kraju. Polska należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się państw w Unii Europejskiej. Agencja ratingowa Moody’s kilka dni temu podniosła spodziewane wyniki, jeżeli chodzi o wzrost Produktu Krajowego Brutto w Polsce – było to poniżej 4 proc. Obecnie Moody’s przewiduje, że ten wzrost będzie powyżej 4 proc. Polska jest jednym z absolutnie najdynamiczniej rozwijających się krajów Unii Europejskiej. Wielu inwestorów przybywa do Polski, zachęcamy także inwestorów z Kazachstanu.

 

Dodatkowo nowe perspektywy stwarza przyjęta przez polski rząd w lutym 2017 roku Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju stworzona przez pana wicepremiera Mateusza Morawieckiego i jego współpracowników, jego zespół, w konsultacji z moimi współpracownikami i w konsultacji z polskimi naukowcami. Wierzę, że ten plan rozwojowy dla Polski na najbliższe 10-lecia przyczyni się do tego, że nasz kraj będzie się rozwijał jeszcze dynamiczniej i stworzy także szansę dla inwestorów spoza granic Polski, bo i oni w tej strategii są uwzględnieni do tego, żeby rozwijali swoje firmy także w oparciu o polski rynek.

 

Pan Prezydent stawia na innowacyjny rozwój kazachstańskiej gospodarki. Zachęcam naszych partnerów do aktywniejszego wykorzystania doświadczeń polskich firm w zakresie badań i rozwoju oraz nowych technologii. Polskie firmy są w stanie zaoferować swoim kazachstańskim partnerom wysokiej jakości innowacyjne towary, a także technologie, które mogą być wykorzystywane w procesie rozwoju kazachstańskiej gospodarki.

 

Szeroko zaprezentowaliśmy w ramach Expo 2017 tutaj, w Astanie, wielką ofertę innowacyjnych technologii w sektorze energetycznym, ale ogólnie oferta polskich przedsiębiorców i producentów jest znacznie szersza. Rozmawiałem o tym z Panem Prezydentem i będę rozmawiał z innymi przedstawicielami władz Kazachstanu, także jutro na Expo z Panem Premierem.

 

Pozwolę sobie wymienić chociażby przemysł maszynowy, budowlany, sektor rolno-spożywczy ‒ który wiem, że w Kazachstanie, jest bardzo mile widziany i jest tutaj bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu przetwórstwo ‒ przemysł chemiczny, farmaceutyczny, o którym przed momentem rozmawialiśmy z Panem Prezydentem, i przemysł kosmetyczny, nowoczesne technologie służące ochronie środowiska. Jestem przekonany, że te najlepsze polskie oferty sami Państwo dzisiaj przedstawią swoim kazachstańskim kontrahentom i że za chwilę będzie trwała burza mózgów: które z nich są rzeczywiście atrakcyjne i które najlepiej tutaj, w Kazachstanie, mogą zostać wykorzystane. Wierzę w to głęboko, że tak właśnie będzie.

 

Proszę Państwa, to dzisiejsze Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze jest kolejną okazją do nawiązania wielu owocnych kontaktów, a w efekcie wielu owocnych kontraktów, czyli umów. Bo chciałbym, żeby te dzisiejsze Państwa spotkania i rozmowy po negocjacjach przełożyły się na konkretne projekty biznesowe, na konkretne umowy, które będą Państwo zawierali. Naszym zadaniem – zadaniem polityków – jest usuwanie barier i maksymalne ułatwienie Państwu tej współpracy.

 

Cieszę się, że w maju 2017 roku Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły bezpośrednie połączenie pomiędzy Warszawą a Astaną. Stwarza to – co jest chyba dla wszystkich oczywiste – dużo lepsze warunki do bezpośrednich kontaktów biznesowych. A zniesienie przez Kazachstan od 1 stycznia br. obowiązku wizowego, m.in. także dla polskich obywateli, do 30 dni – w związku z tym także dla polskich biznesmenów – w znaczącym stopniu zmniejszając biurokratyczność tych kontaktów, ułatwi polskiemu biznesowi wizyty w Kazachstanie i kontakty z kazachstańskim biznesem.

 

Szanowni Państwo, na zakończenie chciałem jeszcze raz podziękować bardzo serdecznie Panu Prezydentowi za ten wysiłek, który wkłada w rozwój polsko-kazachstańskich relacji gospodarczych. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu Ministrom i wszystkim Państwu Prezesom, przedstawicielom biznesu, za to, że się staracie wykorzystać okazje, które są przez nas ku temu stwarzane. Dziękuję za wszystkie wysiłki na rzecz rozszerzenia polsko-kazachstańskiej współpracy gospodarczej, wzbogacające nie tylko Państwa firmy, ale wzbogacające także nasze państwa – Polskę i Kazachstan – oraz ich obywateli, co dla nas, jako prezydentów państw, jest niezwykle ważne.

 

Życzę Państwu dalszych i nowych sukcesów w tej współpracy gospodarczej, ażeby ona była z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Dziękuję bardzo.

Poleć znajomemu