Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 11 października 2017

Wystąpienie Prezydenta RP z okazji 75. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota”

  |   Wystąpienie Prezydenta RP z okazji 75. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota” Wystąpienie Prezydenta RP z okazji 75. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota” Wystąpienie Prezydenta RP z okazji 75. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota” Wystąpienie Prezydenta RP z okazji 75. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota” Wystąpienie Prezydenta RP z okazji 75. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota”

Czcigodni Odznaczeni – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata,

Ich Najbliżsi,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie,

Ekscelencjo, Panie Rabinie,

Szanowni Państwo Prezesi, Przewodniczący,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście!

 

Bardzo dziękuję za obecność dzisiaj tu, w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim, w tym tak doniosłym dniu, w którym upamiętniamy, wspominamy kilka wydarzeń.

 

Pierwszym z nich, na pewno najważniejszym w sensie instytucjonalnym, jest wspomniana 75. rocznica powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota” ‒ pierwszej i jedynej instytucjonalnej, państwowej formy pomocy Żydom, na których dokonywano zagłady w okresie II wojny światowej. Pierwszą i jedyną państwową ‒ dlatego że nie kto inny, tylko właśnie rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie poprzez działalność Delegatury tego rządu na kraj, który oczywiście był wówczas okupowany, tę właśnie Radę utworzył. Zobacz także: Prezydent: Chciałbym, abyśmy obchodzili narodowy dzień pamięci Polaków ratujących Żydów PL/ENG

 

Ale w jej kontekście nie sposób pominąć dwóch niezwykle ważnych nazwisk kobiet, które były inicjatorkami powstania tej niezwykle ważnej instytucji, a właściwie nawet należałoby powiedzieć: niezwykle ważnego dzieła. Dzieła miłosierdzia, pomocy, braterstwa – bo tak trzeba je nazwać. Ale też dzieła bohaterstwa. Myślę tutaj o pani Zofii Kossak-Szczuckiej i o pani Wandzie Krahelskiej-Filipowiczowej. To właśnie one ‒ będąc świadkami zagłady, jakiej podlegała społeczność żydowska mieszkająca w Rzeczypospolitej, współobywatele polscy pochodzenia żydowskiego w gettach, przede wszystkim tutaj, w getcie warszawskim ‒ zdecydowały się 27 września 1942 roku na utworzenie Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom, który później w efekcie stał się 4 grudnia tego samego roku Radą Pomocy Żydom „Żegota”. To właśnie one wyszły z tą ideą i to właśnie one tę ideę zrealizowały. Dwa wielkie nazwiska polskiej historii, dwa wielkie nazwiska w relacjach polsko-żydowskich ‒ i tamtych, i tych wszystkich przez dziesięciolecia, przez te 75 lat, aż do dzisiaj.

 

Szanowni Państwo, co było wielkiego w Radzie Pomocy Żydom „Żegota”? Otóż wielkie było to, że zrzeszała ona w swojej działalności ludzi bardzo różnych poglądów, którzy przynależeli do bardzo różnych ugrupowań i ich światopogląd często był brzegowo odmienny. Ale jedną rzecz razem wszyscy rozumieli: że nie może być zgody i nie może być przejścia obojętnie obok tego, gdy część społeczności naszego państwa, część polskich obywateli, którzy przecież są sąsiadami, jest mordowana, niszczona, podlega całkowitej zagładzie.

 

Oni właśnie wtedy powiedzieli: „Nie!”. Te formy działalności były bardzo różne – od wydawania dokumentów, organizowania miejsc, w których osoby mogły się ukrywać, poprzez organizowanie żywności, pomocy medycznej – właściwie każdej formy bieżącego wsparcia. To była wspaniała działalność, która objęła tysiące osób pochodzenia żydowskiego na terenie Rzeczypospolitej. Wystarczy powiedzieć, że samych dokumentów – oczywiście fałszywych, które umożliwiały przetrwanie ‒ „Żegota” wydała ponad 50 tys. Żadna inna organizacja w skali świata wówczas nie może się poszczycić takimi zasługami w dziedzinie ratowania ludzkiego życia jak wtedy właśnie „Żegota”.

 

Ale, proszę Państwa, drugim elementem, który niejako nakłada nam się na tę 75. rocznicę, jest 10. rocznica tamtego spotkania z prezydentem prof. Lechem Kaczyńskim, którego fragment widzieliśmy przed chwilą. Wówczas po raz pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej odznaczył 53 Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, tak mocno podkreślając tę niezwykłą rolę, jaką tysiące Polaków odegrały w tamtym dziele braterstwa, w dziele ratowania – tak, można powiedzieć: ratowania – czegoś, co ja nazywam Rzecząpospolitą Przyjaciół; Polski, która istniała przed II wojną światową, Polski, w której obok siebie mieszkały różne narodowości, ale przede wszystkim Polacy i Żydzi. Bo tak jak powiedział przed momentem na filmie pan prezydent prof. Lech Kaczyński, Polska była tym miejscem na świecie, gdzie przed II wojną światową Żydów mieszkało najwięcej.

 

Szanowni Państwo, co można jeszcze powiedzieć po tych przypomnianych słowach pana prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego? Właściwie one zawierały wszystko, co najważniejsze. Chciałbym w tym kontekście i w kontekście „ Żegoty” podkreślić jedno: to bardzo ważne, że „Żegota” była organizacją, która została stworzona przez polski rząd na uchodźstwie, że była oparta na Delegaturze tego rządu na kraj. Ale zawsze trzeba pamiętać o tym, że „Żegota” to byli ludzie – to były setki, tysiące ludzi w całym kraju, którzy nieśli pomoc, a Sprawiedliwi wśród Narodów Świata ‒ i ci, którzy zostali tak instytucjonalnie nazwani, i ci, którzy zasługują na to miano, choć nigdy go nie otrzymali i bardzo wielu z nich nigdy go nie otrzyma, bo są nieznani ‒ to były dziesiątki, może setki tysięcy Polaków, którzy kierowani współczuciem, obowiązkiem obywatelskim, obowiązkiem chrześcijańskim – bo przecież motywacje na pewno były bardzo różne – nieśli pomoc swoim sąsiadom.

 

Cieszę się ogromnie, że mogę kontynuować to dzieło rozpoczęte przez pana prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego – dzieło pokazywania tych właśnie bohaterów. Bo jak Pan Prezydent pięknie ujął, było to bohaterstwo nie mniejsze, a może nawet większe niż stawanie z bronią w ręku. Bo gdy żołnierz czy partyzant stawał z bronią w ręku, to przede wszystkim ryzykował własne życie – i oczywiście wieczna chwała za to wszystkim tym, którzy walczyli, wieczna pamięć i chwała tym, którzy polegli.

 

Ale Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, ci, którzy ukrywali Żydów, ci, którzy pomagali swoim współobywatelom żydowskiego pochodzenia – zgodnie z prawem okupanta niemieckiego ryzykowali nie tylko własne życie, ryzykowali także życie całej swojej rodziny. A więc to ryzyko i odpowiedzialność były dalece bardziej poważne. I za to przede wszystkim należy się ogromny szacunek i ogromny pokłon wszystkim Sprawiedliwym wśród Narodów Świata. Przede wszystkim dziś odznaczonym i ich najbliższym, także tym, których nie ma już z nami, bo odeszli. Ale należy się także wszystkim – również bezimiennym, którzy w tym wielkim dziele pomocy, braterstwa, miłosierdzia wtedy brali udział w Rzeczypospolitej i – tak jak powiedziałem – starali się utrzymać ten wielki etos Rzeczypospolitej Przyjaciół.

 

Polacy współdziałali razem z Żydami, bo przecież także i żydowskie organizacje włączały się w działalność „Żegoty” ‒ choćby poprzez współdziałanie z żydowskim Bundem. To była działalność faktyczna. Ale to także wpływy finansowe, które były konieczne do dobrego realizowania tej działalności. To było także wsparcie ze strony osób duchownych w Polsce. To były dzieci, którym przede wszystkim pomagała niezapomniana pani Irena Sendlerowa. Ale dzieci były także ukrywane w polskich zakonach, w polskich domach dziecka. Polscy księża wystawiali dzieciom metryki chrztu po to, aby zbudować im fałszywą tożsamość, aby mogły przetrwać, aby polskie rodziny mogły je u siebie przechować, aby stworzyć im warunki do tego, by mogły przeżyć. W to wielkie dzieło zaangażowanych było wielu ludzi, których dzisiaj wspominamy i przed którymi ja, jako Prezydent Rzeczypospolitej, po prezydencie Lechu Kaczyńskim chylę także czoła w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Chciałbym, proszę Państwa, abyśmy o nich zawsze pamiętali. Wielkim symbolem tego właśnie braterstwa, tego miłosierdzia, a zarazem niezwykłego oddania i poświęcenia jest dzisiaj w Polsce rodzina Ulmów, której imieniem nazwano Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej otwarte dwa lata temu w Markowej. Otwarliśmy to muzeum, proszę Państwa, 17 marca. Chciałbym, żebyśmy o tych ludziach, o tym dniu i o tamtych wydarzeniach zawsze pamiętali jako Polacy, pokazując także światu – bo dziś, w dobie, gdy historię w różny sposób próbuje się kształtować, często fałszując jej rzeczywisty obraz – abyśmy wyraźnie mówili, kto był zbrodniarzem, a kto bohaterem, kto wykazał się miłosierdziem, a kto był draniem zasługującym na potępienie.

 

Dlatego chciałbym, byśmy co roku właśnie 17 marca obchodzili Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów w Czasie II Wojny Światowej ‒ to wymaga przyjęcia przez polski parlament, przez Sejm i Senat. Dlatego przygotowałem projekt ustawy w tej sprawie, który dosłownie w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach trafi do Sejmu ‒ i mam nadzieję, że zostanie tam przyjęty bez zbędnej zwłoki.

 

Proszę Państwa, jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować za udział w dzisiejszej uroczystości. Chciałem podziękować Sprawiedliwym wśród Narodów Świata, wszystkim Państwu, ich najbliższym. Chciałem podziękować Ekscelencji Rabinowi, Państwu Ministrom, wszystkim Dostojnym Gościom. Dziękuję w imieniu swoim, jako Prezydenta, ale dziękuję także w imieniu Rzeczypospolitej, że jesteśmy tutaj razem po to, aby upamiętniać te ważne wydarzenia i aby nazywać sprawy po imieniu.

 

Dziękuję bardzo.

Poleć znajomemu