Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 17 października 2017

Wystąpienie Prezydenta RP podczas Polsko-Tureckiego Forum Gospodarczego

  |   Wystąpienie Prezydenta RP na Polsko-Tureckim Forum Gospodarczym Udział Prezydenta RP i Prezydenta RT w Polsko-Tureckim Forum Gospodarczym Udział Prezydenta RP i Prezydenta RT w Polsko-Tureckim Forum Gospodarczym Udział Prezydenta RP i Prezydenta RT w Polsko-Tureckim Forum Gospodarczym Udział Prezydenta RP i Prezydenta RT w Polsko-Tureckim Forum Gospodarczym Udział Prezydenta RP i Prezydenta RT w Polsko-Tureckim Forum Gospodarczym Udział Prezydenta RP i Prezydenta RT w Polsko-Tureckim Forum Gospodarczym

Ekscelencjo, Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Państwo, Panie i Panowie Ministrowie,

Szanowne Panie i Panowie Prezesi,

Przedsiębiorcy z Polski i Turcji,

Wszyscy dostojni przybyli Goście!

 

Przede wszystkim bardzo serdecznie chciałem podziękować za zorganizowanie tego Polsko-Tureckiego Forum Gospodarczego, chciałem podziękować Panu Prezydentowi Republiki Turcji, Panu Erdoğanowi za zabranie ze sobą w ramach delegacji tak szerokiej reprezentacji tureckiego biznesu, który sprawdził się w różnych działaniach inwestycyjnych w Polsce i z powodzeniem od wielu lat jest obecny na polskim rynku. Zobacz także: Wizyta Prezydenta Turcji PL/ENG

 

Polsko-turecka współpraca gospodarcza rozwija się bardzo dobrze, co wynika z tradycyjnie przyjaznych wzajemnych stosunków, trwających już ponad 600 lat, dokładnie te 600 lat stosunków dyplomatycznych obchodziliśmy w 2014 roku. Turcja jest najważniejszym partnerem handlowym Polski w regionie Bliskiego Wschodu.

 

Wzajemna wymiana handlowa od lat wykazuje stałą dynamikę wzrostu. W latach 2002-2011 wzrosła ona ponad sześciokrotnie. W latach 2013-2016 rok do roku wykazywała co najmniej 5-procentowy wzrost. W 2016 roku obroty handlowe Polski i Turcji wyniosły 5 mld 628 mln EUR, w tym polski eksport do Turcji wyniósł 2 mld 816 mln EUR, a polski import z Turcji 2 812 mln EUR. Wymiana towarowa pomiędzy obu naszymi krajami jest zatem bardzo wyrównana, co świadczy o dobrym wzajemnym rozpoznaniu rynków.

 

W strukturze wymiany towarowej dominują wyroby przemysłu elektromaszynowego i metalurgicznego, które stanowią około 80% polskiego eksportu do Turcji oraz około 60% tureckiego eksportu do Polski. Struktura przemysłowa wymiany handlowej jest zatem podobna, co świadczy także o dużych zależnościach produkcji w obu krajach od części i podzespołów wykorzystywanych w tych gałęziach przemysłu.

 

Potencjał wzajemnych obrotów jest jednak, co już dzisiaj podkreślaliśmy z panem prezydentem kilkakrotnie, znacznie wyższy i sięga co najmniej 10 mld EUR rocznie, bo zarówno Polska jak i Turcja posiadają w swojej ofercie tzw. przewagi konkurencyjne, których szybkie uruchomienie mogłoby podwoić wzajemne obroty. Po stronie polskiej wśród produktów, które już cieszą się zainteresowaniem strony tureckiej, a mają dużo większy potencjał wzrostu, są maszyny i urządzenia do modernizacji i rozbudowy tureckich kopalń i elektrowni, środki transportu drogowego, szynowego oraz wodnego, a także w branży rolno–spożywczej: mięso wołowe. 

 

Na liście Największych Inwestorów Zagranicznych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w 2015 r. znalazły się 4 firmy tureckie, inwestujące w nieruchomości, w produkcję towarów gumowych oraz artykuły gospodarstwa domowego.

 

Zależy nam na zwiększeniu, i to znaczącym zwiększeniu tureckiego zaangażowania inwestycyjnego w Polsce. Polska jest dobrym partnerem gospodarczym z uwagi na swój duży rynek wewnętrzny, realizowane wielkie inwestycje w infrastrukturze drogowej, a także dobrze rozwinięty, od lat z powodzeniem działający rynek kapitałowy, który oparł się kryzysom.

 

Zdaniem inwestorów największymi atutami Polski jako rynku do inwestowania są korzystne wskaźniki makroekonomiczne. Polska może pochwalić się bardzo wysoką dynamiką wzrostu gospodarczego w ciągu ostatnich 28 lat. Ostatnio agencja ratingowa Fitch podwyższyła prognozę tempa wzrostu gospodarczego w Polsce w 2017 r. do 4% z prognozowanych w lipcu 3,3%.

 

Polski rząd od samego początku pracuje nad ciągłą poprawą jakości instytucji, co widać w rankingach, chociażby takich jak Doing Business Banku Światowego. Stała poprawa warunków otoczenia gospodarczego w Polsce sprzyja napływowi kapitału zagranicznego. Inwestorzy cenią sobie bowiem szybsze procedury, niższe koszty czy wyeliminowanie ryzyka związanego z wchodzeniem na nowy rynek.

 

Zależy nam również na tym, aby tureccy biznesmeni, którzy poszukują partnerów gospodarczych do inwestowania na rynkach trzecich, do realizacji kontraktów infrastrukturalnych w krajach sąsiednich np. w Iraku czy w Iranie wybierali partnerów polskich. Tureckie podmioty mają doskonałe kontakty na tych rynkach i dają gwarancje wypłacalności za zrealizowane kontrakty np. budowy centrów handlowych, osiedli mieszkaniowych itp.

Dobre kontakty Turcji w krajach Kaukazu i Azji Centralnej są szansą dla wybranych polskich firm zainteresowanych zaistnieniem na tych rynkach czy też współpracą z firmami tureckimi. Kluczowym obszarem, w którym polskie firmy mogłyby zaoferować swoje dostawy jest sektor energetyczny.

Turcja i wiele krajów regionu mają programy modernizacji i rozbudowy energetyki konwencjonalnej. W tym obszarze firmy polskie mają bardzo dobre doświadczenie i od lat doskonałe referencje. W Polsce jest grupa bardzo dobrych technicznie firm gotowych do współpracy z firmami tureckimi w zakresie rewitalizacji istniejących bloków energetycznych, projektowania i realizacji nowych bloków produkujących energię elektryczną z węgla, a także bloków parowo-gazowych, dostaw maszyn i urządzeń do elektrowni i rozwoju energetyki wiatrowej oraz energetyki solarnej.

 

W 2016 i 2017 r. nie było w Turcji znaczących polskich inwestycji, choć polskie firmy działające już wcześniej na rynku tureckim rozwijały w tym okresie intensywnie swoją działalność.

 

Bieżąca wartość polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Turcji na koniec 2016 r. wyniosła 271,6 mln EUR. W 2015 r. było to 241,3 mln EUR. Polskie firmy aktywnie działają na tureckim rynku w sektorze farmaceutycznym (Polpharma), spożywczym (Maspex Wadowice), budowlanym (Selena i Rafako), informatycznym (Asseco South Eastern Europe, MCI Management, Comarch) oraz finansowym (X-Trade Brokers). Kopex, Famur i URSUS są z kolei aktywnymi graczami w branży maszynowej, a po ulicach tureckich miast jeżdżą autobusy polskiego Solarisa.

 

Jestem przekonany, że dzisiejsze spotkanie, podczas którego reprezentowane są zarówno duże spółki jak i rodzinne przedsiębiorstwa, zarówno z Polski, jaki z Turcji da możliwość nawiązania, odnowienia oraz utrzymania silnych gospodarczych powiązań między spotykającymi się tu firmami.

 

Na koniec pragnę jeszcze raz podziękować gospodarzom dzisiejszego Forum – Ministerstwu Rozwoju, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i Krajowej Izbie Gospodarczej, które we współpracy z Gospodarczą Radą Handlu Zagranicznego Republiki Turcji (Foreign Economic Relations Board – DEIK) przygotowały Forum, a także wszystkim uczestnikom tego spotkania za aktywność w promowaniu i nawiązywaniu wzajemnych kontaktów gospodarczych.

 

Na zakończenie, jeszcze raz z całego serca chciałem podziękować zarówno Ekscelencji Panu Prezydentowi, jak i Państwu Ministrom za zaszczycenie tego forum swoją obecnością, za to spotkanie i za wsparcie dla polskiego i tureckiego biznesu, a tym samym za wsparcie dla naszej wzajemnej wymiany gospodarczej, która mam nadzieję, a wręcz powiem, że jestem przekonany, przyniesie powodzenie naszym krajom i naszym nardom. Jeszcze raz z całego serca dziękuję.

Poleć znajomemu