Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 23 października 2017

Wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystości podpisania ustawy zwiększającej nakłady obronne

- Musimy mieć jak najsilniejszą, jak najsprawniejszą polską armię -powiedział Prezydent RP.

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowni Panowie Generałowie,

Wszyscy Wielce Szanowni Państwo!

 

Bardzo się cieszę. To dla mnie, jako Prezydenta Rzeczypospolitej, a zarazem najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP, bardzo ważny i radosny moment ‒ dziś, gdy 23 października mogę podpisać tę ustawę.

 

Pamiętam rozmowę, którą odbyliśmy w Belwederze przed szczytem NATO. Był obecny Pan Minister Obrony Narodowej, była obecna oczywiście Pani Premier, był Minister Spraw Zagranicznych, rozmawialiśmy również z Ministrem Finansów i Ministrem Rozwoju – i tam mówiliśmy jednoznacznie: konieczne jest generalnie zwiększenie budżetu na obronność, potrzebujemy więcej pieniędzy na modernizację polskiej armii, na jej przebudowę, zwiększenie liczebności. Ale zarazem potrzebujemy bardzo dobrych uregulowań prawnych po to, byśmy w klarowny sposób na podstawie dobrze sformułowanych przepisów mogli realizować nasze zobowiązanie sojusznicze. Ono jest bardzo proste: min. 2% Produktu Krajowego Brutto rocznie musi być wydatkowane na obronność.

 

Na czym polegał dotychczasowy problem? Między innymi na sposobie liczenia w naszym kraju tych 2% PKB. Albowiem liczyliśmy je w stosunku do budżetu i wyników finansowych roku poprzedniego. W kraju, który się rozwija – a mamy to szczęście, że Polska rozwija się dynamicznie także dzięki temu, że po prostu państwo jest dobrze zarządzane i wzrost Produktu Krajowego Brutto w tym roku będzie większy, niż się spodziewano. Jak Państwo wiedzą, agencje ratingowe podnoszą w tej chwili spodziewany wynik ‒ jeżeli chodzi o przewidywany wzrost PKB Polski ‒ do 4%.

 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę choćby to, że właśnie ten wzrost PKB jest większy z roku na rok i że PKB samo w sobie w związku z tym też rośnie z roku na rok, to jest oczywiste, że zawsze ‒ jeżeli mamy w roku bieżącym większe PKB niż w poprzednim ‒ jeżeli te 2% liczymy do poprzedniego roku, będzie to mniej niż obecne 2% Produktu Krajowego Brutto.

 

Stąd konieczność tej zmiany, aby liczenie 2% odnosić nie do roku poprzedniego, tylko do roku bieżącego – i to jest pierwszy element zmian, które zachodzą w tej ustawie. I to właśnie dla sprawnego realizowania zobowiązania sojuszniczego, abyśmy pod koniec kolejnych lat budżetowych nie mieli tego problemu, że ‒ patrząc na standardy natowskie ‒ troszeńkę mniej niż 2% jest w efekcie wydawanych na obronność.

 

Ale to niejedyne postanowienie. Idziemy znacznie dalej: ta ustawa przewiduje generalny wzrost wydatków na obronność do 2,1% Produktu Krajowego Brutto w roku 2020 i do 2,5% do roku 2030 i później. Proszę Państwa, to duża zmiana, dlatego że 0,5%, o które w ciągu najbliższych 12 lat zostanie stopniowo zwiększony budżet na obronność, to są ogromne kwoty. Jeżeli dodamy do tego element wzrastającego co roku Produktu Krajowego Brutto, jest jasne, że pieniądze, które chcemy wydać na przebudowę i modernizację polskich sił zbrojnych zgodnie z obowiązującymi ustawami, to będą naprawdę ogromne kwoty.

 

A potrzeby są wielkie, bo realizujemy cały szereg programów, które mają rozwinąć i zmodernizować polską armię, także zwiększyć bezpieczeństwo polskich żołnierzy, wreszcie – chcemy zwiększyć liczebność polskiej armii. Ta ustawa zakłada, że zwiększy się ona do 200 tys., przy czym etaty żołnierzy zawodowych, stanowiska służbowe to będzie co najwyżej 150 tys. ‒ po to, by stworzyć jeszcze możliwości rozwojowe, budżetowe także dla nowego rodzaju wojsk, dla Obrony Terytorialnej.

 

Proszę Państwa, nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, że chcemy mieć polską armię silną, sprawną, taką, która w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia dla Rzeczypospolitej będzie mogła adekwatnie zareagować i będzie w stanie bronić polskich granic, bezpieczeństwa obywateli. Oczywiście bierzemy pod uwagę wszystkie zasady współpracy sojuszniczej i jesteśmy przekonani, że Sojusz Północnoatlantycki będzie w razie niebezpieczeństwa realizował słynny art. 5 Traktatu. Ale mimo wszystko stoimy tutaj jednoznacznie na stanowisku, że musimy mieć jak najsilniejszą, jak najsprawniejszą polską armię, tak aby w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom.

 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta ustawa może być dzisiaj podpisana przeze mnie jako Prezydenta RP i wejdzie w życie, stanie się częścią polskiego porządku prawnego. Dziękuję w związku z tym Panu Ministrowi, dziękuję bardzo jego współpracownikom. Dziękuję Panu Ministrowi Finansów, dziękuję Pani Premier.

 

Dziękuję wreszcie posłom i senatorom, bo ta ustawa w zasadzie została przegłosowana w Sejmie jednogłośnie ‒ 434 posłów zdecydowanie poparło ją jednoznacznie. A więc można powiedzieć, że jest to takie przedłożenie, które zostało przegłosowane w polskim parlamencie ponad podziałami politycznymi, nie budziło politycznych kontrowersji ‒ wszyscy rozumieją, że dla dobra Polski, dla bezpieczeństwa Polaków to rozwiązanie jest konieczne. Ogromnie się cieszę, że jest to ważny element realizacji naszego programu budowy bezpiecznej i silnej Polski.

 

Dziękuję.

Poleć znajomemu