Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 25 października 2017

Prezydent na Forum Gospodarczym: Symbioza polityki i innowacyjnej gospodarki jest nieodzowna

Już dziś osiągnięcia i pomysłowość start-upów mają znaczenie dla największych koncernów - przypominał prezydent Andrzej Duda

Ekscelencjo, Szanowny Panie Premierze,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Przedstawiciele Świata Biznesu,

Przedstawiciele Środowisk Start-upowych,

Wszyscy Dostojni Zgromadzeni Goście,

Szanowni Państwo!

 

W pierwszej kolejności chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu za udział, za obecność na tym ważnym dla mnie i dla polskiej delegacji, dla młodych polskich przedsiębiorców wydarzeniu, jakim jest Fińsko-Polskie Forum Gospodarcze tutaj, w Helsinkach.

 

Zobacz także: O gospodarce i bezpieczeństwie – drugi dzień wizyty w Finlandii Głównym tematem naszego spotkania pozostaje innowacyjność – absolutnie kluczowy obecnie czynnik, który decyduje o dynamice, stabilności i długofalowości wzrostu gospodarczego. Jestem przekonany, że poziom innowacyjności gospodarki jest miarą skuteczności działań polityków i przywódców państw. Polityka jest bowiem odpowiedzialna za zbudowanie maksymalnie komfortowego otoczenia prawnego, logistyczno-finansowego, a także badawczego dla przedsiębiorstw ‒ zarówno dla tych technologicznie najbardziej zaawansowanych, jak i dla tych, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, tak jak start-upy.

 

I, prawdę mówiąc, im więcej jest firm, które są innowacyjne produktowo, procesowo, organizacyjnie i marketingowo, tym oczywiście więcej jest nowoczesnych rozwiązań oferowanych i wdrażanych dla pożytku społeczeństw – tym atrakcyjniejszy, tym bardziej ekspansywny i tym bardziej bezpieczny inwestycyjnie jest rynek. Symbioza świata polityki i innowacyjnej gospodarki jest zatem w dzisiejszych czasach wobec globalizacji, wobec wzrastającej konkurencji na świecie czymś – można śmiało powiedzieć – absolutnie nieodzownym.

 

Tę relację w jej najbardziej pozytywnym wymiarze dostrzec możemy tu właśnie, w Finlandii. Obecnie jest to jeden ze światowych liderów we wdrażaniu najbardziej nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla firm i całej gospodarki. Finlandia ‒ obok innych państw nordyckich ‒ zajmuje czołowe miejsca w rankingach innowacyjności, takich jak European Innovation Scoreboard przygotowywany przez Komisję Europejską. Finlandia to absolutna światowa czołówka, która bez kompleksów może konkurować z wszelkimi globalnymi partnerami, nawet tymi największymi i najbardziej znanymi.

 

Ale gdy sięgniemy w głąb historii, to przecież łatwo możemy stwierdzić, że kiedyś tak nie było. Co więcej – fińska innowacyjność wyrosła z próby przezwyciężenia głębokiego kryzysu gospodarczego początku lat 90. To wówczas Finowie zdecydowali się podnieść swoją konkurencyjność poprzez duże inwestycje na rzecz badań i rozwoju. Finlandia wybrała także ścieżkę intensywnego partnerstwa publiczno-prywatnego. Tych zasadniczych zmian dla fińskiej gospodarki nie byłoby bez głębokiego przekonania, że innowacje potrzebują wsparcia ze strony państwa. W przypadku Finlandii przyniosło one wymierne korzyści zarówno całemu społeczeństwu, jak i systemowi instytucji publicznych.

 

Chciałbym podkreślić jeszcze jedną arcyważną cechę fińskiej rewolucji innowacyjności: traktowanie społeczeństwa jako ważnego podmiotu w działaniach naprawczych. Fińskie innowacje napędzała bowiem chęć wyrównania dysproporcji wynikających ze zróżnicowanej lokalizacji ludności i przemysłu na obszarze kraju. Regionalne strategie innowacji okazały się dobrym narzędziem niwelowania tych naturalnych, a powstałych przez dziesięciolecia czy nawet stulecia różnic.

 

Przybliżanie do siebie obszarów i ludności, które w sensie dosłownym, fizycznym, ale i ekonomicznym były od siebie oddzielone, stanowiło tutaj niezwykle ważny element i w efekcie doprowadziło do tego bezsprzecznie wielkiego sukcesu. Podmiotowość społeczeństwa polegała również na tym, że to poziom jego wykształcenia, wiedza, umiejętności i pracowitość zdecydowały o fundamentalnych zmianach gospodarczych.

 

Ekscelencjo, Panie Premierze, Szanowni Państwo, w tym miejscu chciałbym wskazać trzy nierozłączne elementy innowacji: po pierwsze – wiedzę, po drugie ‒ kreatywność, po trzecie ‒ przedsiębiorczość. Udział każdego z tych elementów jest konieczny, aby dobra, unikalna idea mogła być skomercjalizowana. Wiedza pozostaje fundamentem innowacyjności – bez niej oraz bez doświadczenia i znajomości lokalnych uwarunkowań działalności gospodarczej niemożliwe jest stworzenie idei odpowiadającej na realne potrzeby społeczne, idei, o której można powiedzieć, że ma społeczną wartość.

 

Dlatego ważne wydaje się dziś łączenie i wzmacnianie tzw. złotego trójkąta innowacji, czyli intensyfikacja kooperacji środowisk biznesowych, akademickich i administracyjnych. W Finlandii instytucjami odpowiedzialnymi za pogłębianie tego rodzaju relacji są m.in. Narodowa Agencja Technologiczna, Finnvera, Agencja Promocji Eksportu czy parki technologiczne. Krajowa sieć naukowo-badawcza jest gęsta i dobrze skoordynowana. Dzięki temu nauka stanowi doskonałą bazę dla innowacyjnej działalności firm.

 

W Polsce innowacje wspierają m.in. Narodowe Centra Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Fundacja Start-up Poland, Polska Akademia Nauk, no i oczywiście uniwersytety, politechniki oraz inne szkoły wyższe. Pracujemy nad bardziej spójnym i transparentnym systemem wsparcia innowacji. Pracujemy nad nim cały czas, staramy się czerpać z najlepszych wzorców, m.in. dlatego jesteśmy właśnie tu, w Finlandii.

 

Ważnym krokiem w tej dziedzinie jest przygotowany już rządowy program Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jej filarami są zwiększanie stopnia zaawansowania technologicznego produktów, stymulowanie powstawania nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w oparciu o własne zasoby przedsiębiorstw oraz oparcie przewag konkurencyjnych w handlu zagranicznym w większym stopniu na jakości i innowacyjności proponowanych produktów.

 

Inny przyjęty przez rząd program – Start in Poland – obejmuje szereg inicjatyw adresowanych do start-upów lokalizujących swój biznes w Polsce, tworząc sprzyjające warunki do ich działalności na każdym etapie ich rozwoju ‒ począwszy od fazy inkubacji i akceleracji, poprzez rozwój, po ekspansję międzynarodową ‒ skupiając się na kwestiach zwiększenia dostępności kapitału i potrzebnej do funkcjonowania oraz rozwoju wiedzy. To największy tego typu program w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Ekscelencjo, Panie Premierze, Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że wśród uczestników dzisiejszego Forum znalazło się osiem wybranych w drodze konkursu młodych firm zaczynających działalność w Polsce. Państwa udział w tej wizycie w Finlandii może stanowić impuls do dalszego dynamicznego rozwoju i nawiązania współpracy z fińskimi partnerami – mam nadzieję, że takich w tych dniach spotkaliście albo jeszcze spotkacie. Jestem przekonany, że znaleźli się Państwo tutaj, być może już wykazując się co najmniej dwoma cechami, które są niezbędne do tego, by aktywnie i skutecznie rozwijać się w tym biznesie: kreatywnością i przedsiębiorczością, których – jak sądzę – Państwu nie brakuje.

 

Naturalnymi nośnikami tych dwóch składników innowacji są właśnie start-upy – nowoczesne, pomysłowe, prowadzone najczęściej przez młodych i kreatywnych ludzi. I może właśnie dlatego, że młodzi, że Państwo są mi tak bliscy ‒ może właśnie dlatego, że tak wielu młodych ludzi na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w Polsce chwilowo, mam nadzieję, straciliśmy, bo wyjechali za granicę, bardzo często po uzyskaniu w Polsce doskonałego wykształcenia ‒ właśnie dlatego od początku mojej prezydentury tak bardzo zależy mi na tym, by Państwa wspierać, wspierać wasze ambicje, dążenia i stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju, do tego, abyście to w Polsce mogli zrealizować swoje ambicje, marzenia, aspiracje życiowe.

 

Dlatego właśnie regularnie staram się organizować w Warszawie spotkania, które nazwaliśmy Start-upy w Pałacu. Trzecia edycja tego programu odbyła się nie tak dawno, 4 października, i była również bardzo ciekawa. Wydarzenia te mają charakter konkursu, w którym jedną z głównych nagród jest przyznanie tzw. paszportów prezydenckich czy też ‒ jak kto woli – biletów prezydenckich, dzięki którym najbardziej obiecujące polskie start-upy stają się częścią prezydenckich delegacji zagranicznych, tak jak właśnie Państwo, którzy są obecni na tym Forum i którzy przybyli ze mną do Finlandii na spotkanie, także na tym Forum Biznesowym.

 

Szanowni Państwo, nie mam żadnych wątpliwości, że to właśnie ci młodzi przedsiębiorcy ‒ zarówno nasi, polscy, jak i fińscy ‒ są przyszłością globalnej gospodarki. Już dziś osiągnięcia i pomysłowość start-upów mają znaczenie dla największych koncernów, także dla największych polskich koncernów, o czym mogłem się przekonać nawet osobiście, bo niektóre ze start-upów, które były w Pałacu Prezydenckim i prezentowały swoje pomysły, innowacyjne rozwiązania, już znalazły w Polsce partnerów wśród największych polskich firm, takich jak KGHM czy Grupa Azoty, jedna z największych firm chemicznych na świecie.

 

Zachęcam Państwa do owocnej debaty podczas Forum oraz kontynuacji współpracy na różnych poziomach ‒ nie tylko administracji rządowej, ale bezpośrednio instytucji nauki, instytutów badawczych, przedsiębiorstw, a także instytucji finansujących rozwój innowacji.

 

Na zakończenie chcę podziękować Panu Premierowi za obecność, podziękować gospodarzom dzisiejszego Forum – Federacji Fińskich Przedsiębiorstw, Fińskiej Izbie Handlowej, organizacji Finpro oraz Ministerstwu Rozwoju Rzeczypospolitej. Te podziękowania składam na ręce pani minister Jadwigi Emilewicz. Dziękuję także wszystkim uczestnikom tego spotkania za aktywność w promowaniu i nawiązywaniu wzajemnych kontaktów gospodarczych.

 

Mam nadzieję, że te dwa dni naszej obecności w Finlandii, że te spotkania, które Państwo odbyliście i odbywacie, że także to spotkanie tutaj, na Forum Gospodarczym, przyniosą Państwu wymierne efekty w przyszłości w postaci współpracy, nowych kontraktów, w postaci wzajemnego otwarcia się ‒ fińskich przedsiębiorców na rynek polski, a polskich przedsiębiorców na rynek fiński ‒ w jeszcze większym stopniu, niż to miało miejsce do tej pory.

 

Mamy – powiedziałbym – dobrą współpracę gospodarczą. To jest 3 miliardy wzajemnego ogólnego obrotu, ale jestem przekonany, że zarówno w Finlandii, jak i w Polsce jest potencjał i intelektualny, i finansowy do tego, by te wzajemne relacje i obroty znacznie zwiększyć. Liczę, że będzie to miało miejsce w najbliższych latach. Chcę mocno powiedzieć, że mogą Państwo liczyć na wsparcie ze strony Prezydenta Rzeczypospolitej.

 

Dziękuję bardzo.


Wystąpienie Prezydenta RP na Fińsko-Polskim Forum Gospodarczym w Helsinkach

 

Poleć znajomemu