Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 30 października 2017

Wystąpienie Prezydenta RP otwierające posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

- Rada Dialogu Społecznego jest miejscem, gdzie powinny być omawiane tematy niełatwe - mówił prezydent Andrzej Duda

Wielce Szanowna Pani Premier,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowni Państwo Przewodniczący,

Wszyscy Członkowie Rady,

Wszyscy Przybyli Goście!

 

Bardzo się cieszę, że po raz czwarty Radę Dialogu Społecznego w jej pełnym składzie mogę gościć tutaj, w Pałacu Prezydenckim, na spotkaniu ‒ drugim, tym dorocznym, w jakimś sensie podsumowującym, ale przede wszystkim także i na obradach plenarnych ‒ które dla mnie jako prezydenta, swoistego patrona Rady Dialogu Społecznego, i w ogóle dialogu społecznego, jest bardzo ważne. Dlatego że Rada Dialogu Społecznego odgrywa w naszym kraju doniosłą rolę jako instytucja, która ma być katalizatorem z jednej strony, ale przede wszystkim miejscem spokojnej, merytorycznej debaty, dyskusji, dialogu – w dosłownym tego słowa znaczeniu. Taka zresztą też była idea jej powołania.

 

Można przypomnieć, że w 2013 roku, gdy bez wątpienia – co zresztą podkreśla strona związkowa – przede wszystkim ze względu na działania prowadzone przez ówcześnie rządzących formuła Komisji Trójstronnej w zasadzie wyczerpała się i sens zasiadania w niej wygasł, pojawiła się myśl stworzenia nowej formuły współpracy pomiędzy przedstawicielami pracowników, partnerami społecznymi a stroną pracodawców i stroną rządową. I powstała właśnie idea stworzenia czegoś, co będzie zupełnie nową jakością, nową formułą debaty, bazując również na dotychczasowych doświadczeniach – i tych negatywnych, i tych pozytywnych.

 

Zobacz także: Prezydent przedstawił projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego Tak na przestrzeni tych kilku lat, do 2015 roku, powstał projekt Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, który 24 lipca został przyjęty. I mamy, proszę Państwa, dzisiaj tę ustawę, która rzeczywiście została podpisana jeszcze przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, ale de facto zaczęła funkcjonować już w okresie, gdy ja jestem Prezydentem Rzeczypospolitej ‒ to mnie przypadł zaszczyt patronowania Radzie Dialogu Społecznego i uczestniczenia w jej pracach, także w przemianach, które w niej następują. A te przemiany mają charakter planowy, dlatego że są one przewidziane ustawą.

 

Pierwszą z tych zmian planowych jest zmiana w przewodnictwie Rady, która następuje co roku. Mieliśmy rok, gdy przewodniczyli partnerzy ze strony pracowników ‒ wtedy pan przewodniczący Piotr Duda stał na czele Rady. Teraz właśnie mija rok, odkąd strona pracodawców ma przewodnictwo w Radzie. Pani prezydent Henryka Bochniarz przez rok sprawowała tę funkcję. Chciałem bardzo serdecznie Pani Przewodniczącej podziękować – to był ważny rok, ale to był zarazem także i trudny rok w pracach Rady; tak jak zresztą każdy, wtedy gdy w kraju następują reformy, które wiążą się z pewną dyskusją, debatą. I tak, pod Pani auspicjami w ramach Rady toczyły się dyskusje na temat służb mundurowych, na temat transparentności środowiska i warunków pracy, na temat szkolnictwa zawodowego czy wreszcie od pewnego czasu toczy się też mocna dyskusja na temat systemu ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej w naszym kraju.

 

Teraz to przewodnictwo w Radzie – tak jak powiedziałem: zgodnie z harmonogramem ustawy ‒ przejmuje strona rządowa, w sensie bezpośrednim przejmuje je Pani Minister, o czym za moment będzie mówiła Pani Premier. Natomiast to ważne zadanie z całą pewnością będzie kontynuowane jako jedna z największych potrzeb naszego kraju, czyli zmiany w systemie ochrony zdrowia, reforma systemu ochrony zdrowia – to jest na pewno to, co w tym roku będzie dyskutowane i co, jak Państwo wiedzą, nie jest tematem łatwym.

 

Ale Rada Dialogu Społecznego jest właśnie miejscem, gdzie powinny być omawiane tematy niełatwe – powinny być omawiane w atmosferze merytorycznej, powinny stanowić przedmiot właśnie debaty, dialogu. I to jest rzecz najistotniejsza, tak jak powiedziałem na wstępie, i to jest ta niezwykła waga, którą ja, jako prezydent, do Rady przywiązuję – że nawet jeżeli mamy tematy trudne, to chciałbym, żeby nad tymi kwestiami właśnie w ramach Rady Dialogu Społecznego toczył się dialog najwłaściwiej pojęty, czyli spokojna, merytoryczna rozmowa.

 

I w takie prace ja, jako Prezydent Rzeczypospolitej, zawsze jestem gotów się włączyć. I za wszystkie te kwestie, które – choćby projekty ustaw – poddałem przez ten rok pod debatę Rady Dialogu Społecznego, bardzo serdecznie dziękuję; i za wszystkie opinie, które Rada Dialogu Społecznego przedstawiła.

 

Proszę Państwa, dzisiaj do Rady Dialogu Społecznego zostało przyjętych i otrzymało nominacje siedmiu nowych członków Rady Dialogu Społecznego ‒ siedem nowych osób, które zaczną w niej pracę; bardzo dziękuję za przyjęcie tych nominacji. I bardzo też dziękuję wszystkim dotychczasowym członkom Rady ‒ wszystkim, którzy poświęcali swój czas, uczestniczyli w tych pracach. Bo myślę, że jest to wielkie zadanie, które realizowane jest dla Polski ‒ dla celów, które są wskazane w Ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, a które można bardzo krótko streścić określeniem, że jest to praca dla dobra rozwoju Rzeczypospolitej, dla dobra i budowania pomyślności polskiego społeczeństwa we wszystkich jego warstwach.

 

Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu gratuluję, jeszcze raz dziękuję Pani Przewodniczącej za ten rok przewodniczenia i życzę wszystkim pomyślności na następny rok pracy Rady. Wierzę, że wszystkie zadania i egzaminy, które staną przed Radą w tym roku, zostaną zdane znakomicie.

 

Dziękuję.

Poleć znajomemu