Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 6 listopada 2017

Wystąpienie Prezydenta RP podczas wspólnej konferencji z Prezydentem Iraku

Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta RI z przedstawicielami mediów

Ekscelencjo, Panie Prezydencie,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowni Państwo,

Drodzy Widzowie!

 

Z wielką radością powitałem w Polsce, w Warszawie, Pana Prezydenta Republiki Iraku, państwa zaprzyjaźnionego z Polską, które z naszym krajem łączy wieloletnia tradycja stosunków dyplomatycznych ‒ te relacje trwają od lat 30. XX w. i cieszę się, że dzisiejsza wizyta Pana Prezydenta w naszym kraju buduje i odbudowuje potencjał wzajemnych kontaktów nie tylko politycznych i dyplomatycznych, ale mam nadzieję, że w przyszłości ‒ także intensywnie ‒ również i gospodarczych pomiędzy Republiką Iraku a Polską.

 

Proszę Państwa, akcentuję to bardzo mocno, ponieważ obok długich relacji dyplomatycznych – kilkudziesięcioletnich, bardzo dobrych na przestrzeni tego czasu – mieliśmy również z Irakiem kwitnącą współpracę gospodarczą, zwłaszcza w latach 80., gdy Irak był największym gospodarczym partnerem Polski na Bliskim Wschodzie. Wszyscy wiemy, że późniejsze lata były dla Iraku bardzo trudne, że przez wiele lat w Iraku trwała wojna domowa, wiemy też, że byli tam obecni polscy żołnierze, aby doprowadzić do tego, by na tych ziemiach zaistniał pokój. Wiemy, że nasz naród i polskie rodziny złożyły tam także ofiarę krwi, że polscy żołnierze zginęli w Iraku, właśnie dążąc do tego, by ustabilizować sytuację w tym kraju na Bliskim Wschodzie. Zobacz także: Wizyta prezydenta Iraku PL/ENG

 

I dzisiaj polscy żołnierze także ‒ w innym charakterze – nadal są obecni w Iraku: w ramach polskich kontyngentów wojskowych realizowanych przez Sojusz Północnoatlantycki, w ramach NATO z misjami szkoleniowymi. Od niedawna, od września, są tam obecni również polscy eksperci, którzy zajmują się konserwacją i serwisowaniem sprzętu wojskowego ‒ zwłaszcza wyprodukowanego czy to na licencji, czy jeszcze w czasach Związku Radzieckiego ‒ którego w Iraku jest bardzo dużo, a który chcielibyśmy, aby odzyskał sprawność i mógł jeszcze służyć irackiej armii właśnie dla realizacji działań o charakterze pokojowym – dla przywracania spokoju w Iraku.

 

Bo dzisiaj wszyscy, także i z wielkim uznaniem, obserwujemy te działania, które zarówno władze Iraku, jak i armia iracka prowadzą w celu przywrócenia pokoju – walki z Daesh i z zagrożeniem terrorystycznym ‒ oczywiście wspierane przez koalicję antyterrorystyczną. Jednak pamiętajmy, że ogromny ciężar w tym zakresie właśnie spoczywał na armii irackiej. To, że Daesh udaje się pokonać, że na tak wielkich terenach przywracany jest w tej chwili pokój, że ludzie mogą znowu zacząć żyć normalnie, jest wielką zasługą zarówno władz irackich, jak i wojsk irackich, i tego poświęcenia, które iraccy żołnierze w trudzie bojowym przez ostatnie lata tam realizują.

 

Proszę Państwa, ale ta wizyta Pana Prezydenta to nie tylko możliwość poprawienia i budowania relacji politycznych. Mam nadzieję, że jest to także bardzo dobry krok w kierunku właśnie budowy i wzmocnienia relacji gospodarczych, o czym bardzo wiele dzisiaj mówiliśmy z Panem Prezydentem. Rozmawialiśmy o możliwości zacieśniania współpracy pomiędzy Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem, spółkami z tej grupy kapitałowej a podmiotami irackimi, jeżeli chodzi choćby o wydobycie węglowodorów, gazu. Mówiliśmy o współpracy Lotosu z jego partnerami w Iraku – już dzisiaj ropa naftowa z Iraku jest sprowadzana do Polski.

 

Ale mówiliśmy też bardzo dużo o współpracy w dziedzinie rolnictwa – to wielki sektor i ogromna perspektywa dla Polski właśnie w tym zakresie: z jednej strony, jeżeli chodzi o eksport polskiej żywności do Iraku, choćby wołowiny, ale także jeżeli chodzi o współpracę polskiego przemysłu rolniczego i produkcji rolnej, także przemysłowej, z Irakiem i firmami irackimi. Są tu obecni zresztą ministrowie rolnictwa – pan Krzysztof Jurgiel i Minister Rolnictwa Republiki Iraku ‒ więc mam nadzieję, że rozmowy będą w tych dniach bardzo intensywne i że będziemy mogli liczyć na to, że w najbliższym czasie dojdzie do podpisania także i w tym zakresie umów międzyrządowych.

 

Mówiliśmy o współpracy militarnej. Dzisiaj – tak jak powiedziałem – polscy eksperci ds. modernizacji infrastruktury sprzętu wojskowego są w Iraku, ale również i specjaliści iraccy przyjadą do Polski i będą tutaj w tym zakresie szkoleni. Prosiłem Pana Prezydenta, aby do Ambasady Iraku w Warszawie został skierowany attaché wojskowy – to bardzo ważne – proszą o to polskie firmy, m.in. Polska Grupa Zbrojeniowa, żeby właśnie taka osoba, która będzie odpowiedzialna bezpośrednio za relacje współpracy wojskowej tutaj, w Ambasadzie, się znalazła.

 

Mówiłem także Panu Prezydentowi, że jesteśmy gotowi istniejącą dzisiaj w Irbilu agencję konsularną podnieść do rangi konsulatu generalnego. Mam nadzieję, że działania, które będą prowadzone, usprawnią także proces wydawania wiz dla obywateli Iraku, żeby także komunikacja osobowa między Polską a Irakiem mogła się toczyć w sposób sprawny.

 

Proszę Państwa, rozmawialiśmy na temat sytuacji wewnętrznej w Iraku, na temat kwestii bezpieczeństwa, jak również na temat współpracy z Polską jako państwem Unii Europejskiej. My ‒ co chcę bardzo mocno podkreślić ‒ wspieramy wszelkie działania, które dla wsparcia Iraku realizowane są również przez Unię Europejską. Wspieramy w związku z tym przygotowanie planu strategicznego dla Iraku, nad którym prace rozpoczęły się na forum Unii Europejskiej ‒ dosłownie w ostatnich dniach decyzję w tej sprawie podjęła Rada ds. Zagranicznych Unii Europejskiej i Polska tutaj, w tym zakresie, działa aktywnie.

 

Pytałem Pana Prezydenta także o sytuację chrześcijan w Iraku. Rozmawialiśmy na temat kwestii związanych z referendum, które miało miejsce w Irbilu i w tym regionie. Dyskutowaliśmy, jaki to ma wpływ na kwestię bezpieczeństwa i stabilności w regionie. Pytałem Pana Prezydenta o kwestię wojny w Syrii i perspektyw jej zakończenia ‒ jak Pan Prezydent postrzega tę sytuację. To oczywiście ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o możliwość właśnie rozwoju współpracy gospodarczej, bo ‒ jak wiemy ‒ stabilność i przede wszystkim bezpieczeństwo: a więc stabilność i bezpieczeństwo inwestycji dla rozwoju gospodarczego i dla współpracy gospodarczej mają fundamentalne znaczenie. Cieszę się, że Pan Prezydent patrzy na to z optymizmem i że perspektywa, którą Pan Prezydent rysuje na najbliższy czas, wygląda optymistycznie.

 

Wierzę, że wizyta Pana Prezydenta u nas przyczyni się właśnie do zacieśnienia kontaktów, do budowy relacji politycznych, które są coraz bardziej ścisłe pomiędzy Polską a Irakiem ‒ dzisiaj w perspektywie współpracy naszej, prezydenckiej, ale także międzyrządowej i międzyparlamentarnej. Powstały grupy parlamentarne – iracko-polska i polsko-iracka – także i w naszym parlamencie, co mnie bardzo cieszy. Chciałbym, aby ta współpraca mogła się w najbliższych latach zacieśniać.

 

Tym bardziej że – jak Pan Prezydent podkreślał – wśród inteligencji irackiej, także w sferach rządowych, a więc w sferach władz irackich, jest bardzo wielu ludzi, którzy kształcili się w Polsce, prowadzili działalność badawczą we współpracy z polskimi placówkami badawczymi – są to ludzie, którzy często władają językiem polskim i z tą częścią swojego życia zawodowego, która z Polską była związana, mają bardzo dobre wspomnienia. Chciałbym, abyśmy mogli na tej bazie budować dobre relacje polsko-irackie w najbliższych latach – stąd z tak wielką radością przyjmuję wizytę Pana Prezydenta dzisiaj w Polsce.

 

Dziękowałem Panu Prezydentowi również za poparcie naszej kandydatury do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ‒ dostaliśmy to poparcie ze strony irackiej, co pomogło nam uzyskać tak znakomity wynik w głosowaniu. Zadeklarowałem Panu Prezydentowi, że przez ten okres, gdy Polska będzie w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ‒ a więc przez dwa najbliższe lata 2018-2019, kiedy będę miał zaszczyt Polskę tam reprezentować – Pan Prezydent i władze irackie mogą na nas liczyć jako na tych, dla których także interesy Iraku są ważne. Będziemy m.in. przewodniczyli komitetom ds. sankcji – także ds. Iraku – i z całą pewnością kwestie związane z budową i odbudową Iraku jako państwa spokojnego, bezpiecznego, wolnego od wojny będą miały dla nas tutaj istotne znaczenie.

 

Panie Prezydencie, jeszcze raz bardzo serdecznie witam w Polsce, dziękuję za bardzo dobre rozmowy do tej pory i mam nadzieję, że będziemy dzisiaj kontynuowali te nasze spotkania w tak dobrej atmosferze jak do tej pory. Że jutro Pan Prezydent także będzie miał bardzo dobre rozmowy z Panią Premier i z przedstawicielami polskich władz.

Poleć znajomemu