Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 24 stycznia 2018

Wystąpienie Prezydenta RP na spotkaniu z liderami światowego biznesu PL/ENG

  |   Prezydent RP Andrzej Duda na spotkaniu z liderami światowego biznesu Prezydent RP Andrzej Duda na spotkaniu z liderami światowego biznesu Wystąpienie Prezydenta RP Andrzej Duda na spotkaniu z liderami światowego biznesu Prezydent RP Andrzej Duda na spotkaniu z liderami światowego biznesu Prezydent RP Andrzej Duda na spotkaniu z liderami światowego biznesu Prezydent RP Andrzej Duda na spotkaniu z liderami światowego biznesu Prezydent RP Andrzej Duda na spotkaniu z liderami światowego biznesu

Szanowni Państwo,


Od momentu, kiedy objąłem urząd Prezydenta, promowanie stałego potencjału wzrostu gospodarki polskiej jest jednym z moich priorytetów. Dlatego też dziękuję za zaproszenie mnie na obecne spotkanie, na którym gości tak wielu ważnych przedstawicieli świata finansów.

 

ENGLISH VERSION>>
 

Większość ekspertów jest zgodna co do tego, że przyszłość gospodarki polskiej rysuje się w jasnych barwach. Wszystkie wskaźniki makroekonomiczne są bardzo pozytywne. Dzięki stabilności swojej gospodarki, wykazującej stałe tempo wzrostu, Polska nieprzerwanie przyciąga inwestorów. Watro zauważyć, że wzrost ten wyniósł ponad 30 procent na przestrzeni lat 2010-2017.

 

Wiele czynników składa się na sukces Polski. Obok tych najbardziej oczywistych, takich jak tradycyjna przedsiębiorczość Polaków i wysoki poziom etyki pracy, jest także proinwestycyjna i proinnowacyjna polityka rządu polskiego.

Będąc największą gospodarką Europy Środkowej, Polska jest jednocześnie „hubem” usług finansowych w tym regionie.

Bardzo cieszy mnie, że gospodarzem obecnego spotkania jest jeden z najstarszych i największych banków polskich, nie tylko w skali Polski, lecz także w skali całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Bank Pekao S.A. jest prawdziwym liderem w swojej branży i jest jedną z najzdrowszych pod względem finansowym instytucji w całej Europie. Łącząc swe siły z Grupą PZU, największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej, bank ten otwiera przed sobą zupełnie nowy rozdział w historii rozwoju: rozdział rokujący bardzo dobrze już na początku tej drogi.

W trakcie moich wizyt zagranicznych wiele wysiłku wkładałem we wspomaganie rozwoju polskich firm na rynkach zagranicznych. Dla mnie, jako Prezydenta Rzeczypospolitej, szczególnie ważne jest wspieranie budowy rozpoznawalnych polskich marek, które będą w stanie z powodzeniem konkurować w warunkach gospodarki globalnej. Cieszę się niezmiernie, że Bank Pekao S.A. wspiera tę samą ideę udzielając polskim firmom potwierdzenia dla akredytyw eksportowych.

Jak wiadomo Państwu, Polska jest wielkim zwolennikiem Inicjatywy Trójmorza, której celem jest zapewnienie lepszego rozwoju infrastruktury transportowej i energetycznej w tej części Unii Europejskiej, która rozciąga się od Bałtyku na północy aż po Adriatyk i Morze Czarne na południu.

W miarę jak Inicjatywa nabiera rozpędu, zwłaszcza po niezwykle udanym Szczycie Warszawskim, który odbył się latem ubiegłego roku, rośnie także liczba powiązań biznesowych, które korzystają z tej zintensyfikowanej współpracy regionalnej. Perspektywy nowych możliwości dla biznesu w związku z Inicjatywą Trójmorza są bardzo obiecujące. Niedawno wydany raport PWC wskazywał na istnienie 157 projektów infrastrukturalnych na obszarze Trójmorza, których realizacja albo już jest w toku, albo ma szanse zostać podjęta w niedalekiej przyszłości.

I wreszcie na koniec, co równie ważne, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na wysiłki, które Polska podejmuje z myślą o utworzeniu prawdziwie innowacyjnej gospodarki. W tym obszarze zwłaszcza małe przedsiębiorstwa i start-upy mają szczególne znaczenie, same w sobie będąc inkubatorami innowacyjności. Jestem osobiście żywo zainteresowany start-upami, patronując im w specjalnym programie Prezydenta RP. Z najbardziej obiecującymi z nich odbywamy regularne spotkania w Pałacu Prezydenckim i bardzo często ich przedstawiciele towarzyszą mi jako członkowie delegacji w trakcie moich wizyt zagranicznych. Cieszę się bardzo, że Bank Pekao S.A. wykazuje równie silną wiarę w start-upy Polskę, czegoś dowodem jest także ostatnio podpisane porozumienie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Szanowni Państwo,

Bardzo chętnie odpowiem teraz na wszelkie interesujące Was pytania. Z wielką przyjemnością omówię je w nieco mniej formalnej atmosferze.

Dziękuje bardzo.
 

Poleć znajomemu