Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 7 lutego 2018

Wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystości powołania nowych członków rządu w skład Rady Dialogu Społecznego

 

Szanowny Panie Premierze,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowni Panowie Przewodniczący,

Wszyscy Członkowie Rady Dialogu Społecznego!

 

Mamy dzisiaj uroczystość, spotkanie, które – można powiedzieć – w sensie ustawowym jest wydarzeniem planowym, albowiem nominacje, które przed momentem zostały wręczone, stanowią oczywistą konsekwencję zmian, jakie nastąpiły w obrębie Rady Ministrów: objęcie funkcji ministrów przez kolejne osoby – w związku z tym także i nominacje do Rady Dialogu Społecznego. Cieszę się, że nowe osoby rozpoczynają pracę w Radzie, bo można powiedzieć, że Rada, która pracuje zaledwie od dwóch lat – w tym roku rozpoczyna się trzeci rok pracy Rady – jak do tej pory jest sukcesem. I to chcę z całą mocą zaakcentować. Zobacz także: Prezydent: Liczę, że Rada w zmienionym składzie będzie pracowała jeszcze lepiej

 

Bardzo wiele spraw ważnych dla polskiego państwa – związanych z rozwojem, związanych z działaniami, które są podejmowane dla pobudzenia rozwoju gospodarczego, dla zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego z jednej strony, ale z drugiej strony przede wszystkim dla zwiększenia zamożności polskiego społeczeństwa, bo przecież o to nam wszystkim chodzi, dla poprawy warunków życia w Polsce ‒ bardzo wiele spośród tych spraw było przedmiotem pracy Rady Dialogu Społecznego.

 

W związku z tym bardzo wiele tych rozwiązań – można śmiało powiedzieć – zostało w ramach Rady Dialogu Społecznego nie tylko omówione, ale przede wszystkim, co jest ważne, uzgodnione. Uzgodnione z przedstawicielami pracowników, czyli ze związkami zawodowymi, uzgodnione z przedstawicielami pracodawców – a więc zmiany te były wprowadzane w atmosferze pewnej zgody społecznej. I to jest niezwykle istotne, bo wszyscy doskonale wiemy, że element zgody stanowi w dużym stopniu fundament tego, aby kraj mógł się rzeczywiście sprawnie rozwijać i aby te zmiany, które są proponowane, mogły być w sposób sprawny wprowadzone. Oczywiste jest, że gdy nie ma sporu, gdy jest konsensus, to wprowadzenie zmian następuje szybciej i sprawniej.

 

Szanowni Państwo, liczę na to, że Rada będzie pracowała teraz, w tym zmienionym składzie, jeszcze sprawniej niż do tej pory. Wierzę, że Państwo Ministrowie szybko osiągną już pewien stopień wprawy w pracy w Radzie, będą widzieli, jakie mechanizmy działają, i znakomicie wpiszą się w tę dotychczasową działalność. I tego Państwu życzę z całego serca – zarówno tym, którzy dzisiaj zostali do Rady powołani, jak i pozostałym członkom Rady: aby ta współpraca rozwijała się dobrze.

 

Dosłownie parę dni temu, 31 stycznia, złożyłem projekt ustawy zmieniający Ustawę o Radzie Dialogu Społecznego, przyznający – z jednej strony – nowe, dodatkowe kompetencje Radzie, ale z drugiej strony – jestem przekonany, że w sensie społecznym, także i demokratycznym – zwiększający transparentność pracy Rady. Albowiem są tam m.in. dodatkowe możliwości sprawozdawania przez przewodniczącego Rady stanu prac w Radzie i występowania z różnego rodzaju inicjatywami do parlamentu, co – jestem przekonany – zwiększy łączność pomiędzy parlamentem a Radą i przyczyni się do tego, że Rada będzie mogła pracować jeszcze sprawniej, a informacja o jej działalności będzie szerzej docierała do społeczeństwa.

 

Proszę Państwa, jeszcze raz życzę powodzenia w pracach Rady i dziękuję za obecność dzisiaj w Pałacu Prezydenckim.

Wystąpienie Prezydenta RP po powołaniu nowych członków rządu w skład Rady Dialogu Społecznego

Poleć znajomemu