Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 24 lutego 2018

Wystąpienie Prezydenta z okazji 200. rocznicy pierwszego publicznego występu Fryderyka Chopina

 

Szanowni Państwo Ministrowie,

Ekscelencjo, Szanowny Panie Ambasadorze,

Szanowni Państwo Profesorowie,

Drodzy Artyści,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,

Droga Młodzieży, Drodzy Uczniowie,

Drodzy Pedagodzy!

 

Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do Pałacu Prezydenckiego na koncert nawiązujący do tradycji odbywających się w XIX wieku wieczorków poetycko-muzycznych, które były organizowane przez polską arystokrację, a także do koncertów dobroczynnych. Na takim właśnie koncercie zorganizowanym na rzecz Towarzystwa Dobroczynności tutaj, w Warszawie, dokładnie w tym pałacu, który wtedy nazywał się Pałacem Radziwiłłowskim, w 1818 roku 24 lutego po raz pierwszy zagrał nasz wielki, wspaniały kompozytor, pianista Fryderyk Chopin. Miał wtedy 8 lat, był objawieniem – mówiono o nim, że będzie nowym Mozartem.

 

Proszę Państwa, spotykamy się w 200. rocznicę tego wydarzenia, które o 100 lat poprzedziło odzyskanie przez Polskę niepodległości. Mamy zatem taki szczególny rok, bo – z punktu widzenia dnia dzisiejszego – rok dwóch rocznic: odzyskania przez Polskę niepodległości i właśnie pierwszego koncertu, który Fryderyk Chopin dał tu, w Warszawie. Dlaczego mówię o tych dwóch jakże ważnych elementach naszej historii? Dlatego że jestem przekonany, iż były one z sobą związane właśnie poprzez osobę i twórczość Fryderyka Chopina.

 

 

Chopin niestety nie żył długo, umarł w 1849 roku w Paryżu na emigracji, ponieważ uciekał z kraju, w którym był w zagrożeniu. Powstanie listopadowe, prześladowania ze strony rosyjskiego caratu – wszystko to, co mogło grozić tu, w Polsce, młodemu, wybitnie zdolnemu patriocie. Podkreślam z całą mocą: patriocie! Bo pochodził z patriotycznej rodziny, która była rodziną mieszaną, francusko-polską. Jego ojciec, Mikołaj Chopin, był przecież Francuzem ‒ ale Francuzem, który na swoją drugą ojczyznę wybrał Polskę. Tutaj żył, ożenił się, tu urodził się jego syn, tu walczył wcześniej w powstaniu kościuszkowskim, poświęcił Polsce serce ‒ i tak też wychował swojego syna, Fryderyka.

 

Fryderyk Chopin był wielkim polskim patriotą, jest najbardziej znanym na świecie polskim artystą i kompozytorem. Najbardziej też chyba popularnym, bo przecież muzykę Chopina można usłyszeć w każdym zakątku świata. Ale przede wszystkim był wielkim patriotą, który właśnie budował polską kulturę. Budował coś, co nazywamy naszą tradycją, co uważamy za pewien fundament polskości. Czemu? Bo mówimy, że w muzyce Chopina słychać tak wiele tak ważnych polskich elementów.

 

Gdziekolwiek na świecie by się było, gdzie by się słuchało tej muzyki, słyszy się w niej polskie wierzby płaczące, widzi się polskie łąki na Mazowszu – to wszystko, co tak kochał i za czym tak tęsknił na emigracji Fryderyk Chopin. Być może nie byłoby 1918 roku, gdyby nie muzyka Chopina, gdyby nie to, że także poza granicami umiał mobilizować Polaków, by wierzyli, iż ojczyzna wróci na mapę.

 

 

 

Ten koncert wtedy, w 1818 roku, odbył się tu, w Warszawie, wtedy w Królestwie Polskim, które teoretycznie, formalnie było państwem suwerennym, ale królem Królestwa Polskiego był przecież car Rosji – to takie suwerenne państwo jak PRL, który wielu z nas pamięta. Polska nie była wtedy prawdziwą Polską, taką, w jakiej żyjemy dzisiaj, i taką, o jakiej wtedy Polacy marzyli, żeby ją odzyskać – kraj, w którym będą sami stanowili o sobie i sami o sobie decydowali. Tego właśnie pragnął Fryderyk Chopin – żeby taka Polska wróciła.

 

I także właśnie dzięki jego twórczości, dzięki „Etiudzie rewolucyjnej” i innym wielkim utworom Fryderyka Chopina Polska wróciła na mapę świata w 1918 roku. Można w związku z tym śmiało powiedzieć, że Fryderyk Chopin jako jeden z wielkich twórców polskiej kultury jest również wielkim twórcą polskiej niepodległości.

 

Jeszcze raz dziękuję za obecność. Dziękuję przede wszystkim naszym młodym artystom, których muzykę i śpiew będziemy mogli dzisiaj usłyszeć. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam.

 

Poleć znajomemu