Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 1 marca 2018

Wystąpienie Prezydenta RP w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

 

Szanowni Państwo Marszałkowie,

Szanowna Pani Premier,

Szanowni Państwo Ministrowie na czele ze współgospodarzem dzisiejszej uroczystości Ministrem Sprawiedliwości Panem Zbigniewem Ziobrą,

Ekscelencje, Księża Biskupi,

Szanowny Panie Dyrektorze,

Szanowni Panowie Prezesi,

Szanowni Panowie Generałowie,

Wszyscy Dostojni Zebrani Goście,

Żołnierze, Funkcjonariusze,

Szanowni Państwo,

ale nade wszystko Nasi Wspaniali Kombatanci – Żołnierze Niezłomni!

 

Dziękujemy za wolną Polskę w tym chyba najstraszliwszym w naszym kraju miejscu walki do końca o niepodległą i suwerenną Rzeczpospolitą. W miejscu, gdzie ludzie wierni złożonej żołnierskiej przysiędze i wierni swoim przekonaniom do końca nie zgadzali się z tym, że zachodni alianci sprzedali nas, Polskę, i zgodzili się na postanowienia Jałty, Teheranu i Poczdamu. Na oddanie nas pod władanie sowieckiego imperium.

 

To były dwa pokolenia – to było pokolenie tych, którzy odzyskali niepodległość, którzy walczyli w 1920 roku i tych, którzy potem walczyli w 1939 roku jako ludzie już w poważnym wieku, bardzo często dowodząc polską armią. I to było pokolenie ich dzieci – córek i synów. Dwa pokolenia wychowane w miłości ojczyzny, w poczuciu obowiązku absolutnego oddania wolnej Polsce. Walczyli do końca.

 

Kilka tygodni temu tutaj, w tych budynkach, odnaleziono szubienicę, na której został tu stracony gen. August Fieldorf „Nil”. To tutaj zamordowano też – jak wspominał przed momentem Pan Dyrektor –ostatni zarząd Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” na czele z ppłk. Łukaszem Cieplińskim. To właśnie ich pamięci dzień 1 marca został ustanowiony z inicjatywy Pana Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ich pamięci i tych dwóch pokoleń pomordowanych, katowanych, torturowanych, skazanych na cierpienia, na podeptanie. Ich pamięci, bo ppłk Łukasz Ciepliński został zamordowany właśnie 1 marca.

 

Szanowni Państwo, czasem mówią: „Stracone pokolenie, stracone pokolenia”. Tak, to prawda. Polska straciła wielką część tamtego wspaniale wychowanego pokolenia urodzonego w latach 20. ‒ młodych wychowanych w tak silnym poczuciu patriotyzmu. To oni walczyli w obronie Polski w 1939 roku, to oni tworzyli antyniemiecką i antysowiecką konspirację, Polskie Państwo Podziemne ‒ to oni stanowili jego trzon, to oni krwawili się w Powstaniu Warszawskim w oddziałach partyzanckich, to oni wreszcie stanowili trzon oddziałów Żołnierzy Niezłomnych, walcząc do końca o wolną i suwerenną Polskę przeciwko sowieckiej dominacji, przeciwko sowieckiej władzy narzuconej tutaj, w Polsce.

 

Oni w większości zginęli, niewielu ich przetrwało. Choć to antykomunistyczne podziemie, tzw. druga konspiracja, to nieraz – jak liczą – może nawet i 180 tys. Polaków. Ale czynnych, walczących żołnierzy było ok. 20 tys. ‒ to oni byli uczestnikami antykomunistycznego powstania. To ich wszystkich wspominamy dzisiaj i to im oddajemy cześć – tym, co polegli, tym, co cierpieli, tym, co przeżyli.

 

Dziękujemy, że są dzisiaj z nami, dziękujemy, że dają młodym świadectwo – dzięki nim właśnie to pokolenie, które zginęło, nie zginęło na marne. Bo dzisiaj młodzi mają tego samego ducha właśnie dzięki nim – dzięki ich pamięci, ich przykładowi, a także dzięki temu, co ci, którzy przeżyli, mówią młodym, dając świadectwo. Dziękujemy Wam za wolną Polskę i za wszystko, co dzisiaj dla niej robicie – że mamy taką młodzież, jaką mamy, tak wspaniale przez Was wychowaną.

 

Dziękuję za to muzeum, dziękuję Panu Ministrowi. Dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej i Panu Prezesowi. Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że ono powstaje i staje się kolejnym niezwykle ważnym miejscem w Polsce dla patriotycznego wychowania ‒ obok Muzeum Powstania Warszawskiego tu, w Warszawie. Miejscem, które – mam nadzieję – znajdzie się na obowiązkowej trasie każdej szkolnej wycieczki. Musimy pokazywać młodym, jaka jest wartość wolnej Polski i co to znaczy, gdy się Polskę traci – to jest nasze wielkie zadanie.

 

Oni zawsze powinni pozostać dla nas wzorem i przykładem, a my zawsze powinniśmy im oddawać cześć i hołd.

 

Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć Niezłomnym! I niech żyje nasza wspaniała ojczyzna ‒ Polska! Dziękujemy za wolną Polskę!

  |   Dziękujemy, że są dzisiaj z nami, dziękujemy, że dają młodym świadectwo – dzięki nim właśnie to pokolenie, które zginęło, nie zginęło na marne - podkreślał Prezydent Andrzej Duda Dziękujemy, że są dzisiaj z nami, dziękujemy, że dają młodym świadectwo – dzięki nim właśnie to pokolenie, które zginęło, nie zginęło na marne - podkreślał Prezydent Andrzej Duda
Poleć znajomemu