Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 15 marca 2018

Wystąpienie Prezydenta na odprawie kierownictwa MON i SZ RP

 

Szanowny Panie Marszałku,

Szanowny Panie Ministrze,
Szanowni Panowie Ministrowie,
Szanowni Panowie Generałowie,
Szanowne Panie i Szanowni Panowie Oficerowie,
Wszyscy Dostojni Zgromadzeni Goście!

 

Dzisiejsza odprawa ma charakter szczególny. To nie jest tylko i wyłącznie doroczna odprawa rozliczeniowo-koordynacyjna kadry kierowniczej resortu obrony narodowej. To odprawa, która odbywa się w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Roku, który dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla polskiego wojska – wtedy odrodzonego – ma charakter szczególny.

 

To okazja do refleksji, do postawienia pytania: co w sprawach bezpieczeństwa powinniśmy jeszcze zrobić, by zabezpieczyć obecne oraz przyszłe pokolenia obywateli? Aby zabezpieczyć tak, byśmy w imię wolnej i niepodległej Polski nigdy już nie musieli podejmować heroicznej walki czy też siłą tę niepodległość przywracać, jak miało to miejsce w XIX i XX wieku.

 

Zobacz także: „Bezpieczeństwo sferą, która powinna łączyć” W związku z tym oczekuję dzisiaj otwartej i merytorycznej dyskusji nad stanem polskich sił zbrojnych oraz zadaniami obronności państwa. Chciałbym, abyśmy mówili nie tylko o sukcesach, ale i o wyzwaniach, a także o problemach. Szczera dyskusja jest konieczna dla uzyskania trafnych diagnoz i wyciągania właściwych wniosków.

 

Bezpieczeństwo jest z całą pewnością tą sferą, która powinna nas łączyć. Musi być punktem, w którym jednoczą się wysiłki i w którym osiągany jest konsensus. Dlatego cieszę się z bardzo dobrej współpracy z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem. Dziękuję Panu Ministrowi i jego współpracownikom za nadanie tej współpracy zupełnie nowej jakości. Panie Ministrze, bardzo dziękuję!

 

Wyrazem tego jest chociażby niedawne powołanie wspólnego zespołu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie prac nad reformą systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Dziś mogę otwarcie mówić o wspólnej wizji ośrodka prezydenckiego i resortu obrony narodowej, jeśli chodzi o kształt przyszłego systemu. Zmiany chcemy też wprowadzać stopniowo, tak aby nie zakłócać zdolności sił zbrojnych do reagowania.

Współpraca pozwoli nam stawić czoła obecnym wyzwaniom. Myślę przede wszystkim o nieprzewidywalności polityki Federacji Rosyjskiej. Rosja pokazuje, że jest gotowa sięgnąć do siły militarnej, by osiągnąć swoje cele. Świadomie łamie przy tym prawo międzynarodowe, co przecież było niespotykane w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej. To niebezpieczne dla nas, dla wszystkich sąsiadów Rosji, wreszcie – dla całej społeczności międzynarodowej. Co więcej, Rosja – co pokazały ostatnie ćwiczenia Zapad ’17 – ćwiczy pełnoskalowy konflikt z NATO, którego areną miałaby być m.in. Polska, ale także i państwa bałtyckie.

 

To wymusza od nas podjęcie konkretnych działań wzmacniających potencjał obronny. M.in. dlatego poleciłem szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego przygotowanie rekomendacji dla nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, które wkrótce zostaną przekazane Ministerstwu Obrony Narodowej. Na ich podstawie Ministerstwo przygotuje projekt Strategii, którą następnie będę mógł zatwierdzić.

 

Od czasu ostatniej odprawy udało nam się osiągnąć szereg sukcesów. Przypomnę tylko kilka z nich. Przyjęliśmy ustawę zwiększającą nakłady na obronność do 2,5 proc. PKB do roku 2030. Sukcesem była także wizyta prezydenta Donalda Trumpa w Polsce, w trakcie której mogliśmy usłyszeć amerykańskie potwierdzenie sojuszniczych gwarancji bezpieczeństwa opartych na art. 5 traktatu waszyngtońskiego. Zwiększyliśmy obecność wojsk sojuszniczych na terytorium Polski oraz w regionie. Budujemy również nowy rodzaj sił zbrojnych, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej.

 

Jestem przekonany, że za rok tych sukcesów będzie jeszcze więcej i dotyczyć będą zarówno sił zbrojnych, jak i relacji sojuszniczych. Priorytetem naszej polityki bezpieczeństwa pozostanie rozwijanie zdolności do odstraszania, do obrony NATO na wschodniej flance, a także wzmacnianie strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi. Będziemy nadal budować pozycję Polski jako państwa wnoszącego wkład w utrzymanie ładu oraz porządku w Europie i na świecie – zarówno na forum NATO, Unii Europejskiej, jak i Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, której jesteśmy obecnie członkiem.

 

Jeżeli chodzi o wyzwania dla sił zbrojnych, to ‒ obok reformy systemu kierowania i dowodzenia ‒ wiążą się one m.in. z dostosowaniem polityki kadrowej do obecnych zadań czy też z działaniami wzmacniającymi bezpieczeństwo żołnierzy – zarówno w czasie misji zagranicznych, jak i ćwiczeń w kraju. W centrum naszej uwagi niezmiennie pozostawać będą kwestie modernizacji technicznej i tak potrzebnych zakupów dla naszej armii. Swoje szczegółowe oczekiwania oraz propozycje w tych obszarach przedstawię w drugiej części naszego spotkania.

 

Zaś na zakończenie tego wystąpienia, korzystając z obecności mediów, zwrócę się do wszystkich z prośbą, abyśmy sprawy sił zbrojnych oraz bezpieczeństwa traktowali jako naszą wspólną powinność. Niech wojsko – zgodnie z naszymi najlepszymi tradycjami – będzie wartością, która nas łączy w myśleniu o Polsce, a nie dzieli. I to nie tylko w roku będącym rocznicą odzyskania niepodległości, ale zawsze.

 

Dziękuję.

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w dorocznej odprawie rozliczeniowo-koordynacyjnej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP

Poleć znajomemu