Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 23 marca 2018

Oświadczenie Prezydenta RP po spotkaniu z Prezydentem Węgier

Spotkanie Prezydentów Polski i Węgier z przedstawicielami mediów

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Państwo,

 

Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Prezydentowi za to, że tutaj spotkać się z nim w Veszprém – pięknym mieście, niezwykle ściśle związanym z historią Węgier właściwie od samego początku historii państwa węgierskiego. Dziękuję, że te Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej odbywają się właśnie w tym miejscu tak niezwykle symbolicznym, pewnie będziemy jeszcze dzisiaj o tym mówili, ale dość powiedzieć, że to już dwunaste spotkanie z cyklu Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Ja mam przyjemność spotykać się z Panem Prezydentem trzeci raz. To drugie spotkanie, które odbywa się na Węgrzech, jedno było w Polsce w zeszłym roku, gościliśmy Pana Prezydenta w Piotrkowie Trybunalskim. Przede wszystkim chcę zaznaczyć, że ta przyjaźń polsko-węgierska jest rozbudowywana nie tylko poprzez tę przyjętą przez nasze parlamenty, instytucję – już można powiedzieć – jaką są Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, ale także przez wiele inicjatyw, które są prowadzone najczęściej oddolnie, to są po prostu inicjatywy obywatelskie, budujące rzeczywiście przyjaźń pomiędzy naszymi narodami. Bardzo się cieszę, że Węgrzy widzą Polaków w Budapeszcie i w innych miastach, a z kolei my gościmy obywateli Węgier, którzy przyjeżdżają do nas do Krakowa, do Warszawy, do Wrocławia, do Gdańska. Ogromnie się cieszę, że tradycyjna przyjaźń polsko-węgierska trwa, a można powiedzieć w radością, że ona się cały czas rozwija, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich lat. Są też inicjatywy, które przyjmujemy jako elementy instytucjonalne i taką inicjatywą, która jest w tej chwili realizowana, podpisałem odpowiednią ustawę – jest utworzenie instytutu im. Wacława Felczaka  na Węgrzech i w Polsce, i głęboko wierzę w to, że ta instytucja przyczyni się do pogłębiania współpracy między naszymi krajami, naszymi narodami - współpracy naukowej, społecznej, a także współpracy kulturalnej. Proszę Państwa, odbyliśmy już dzisiaj z Panem Prezydentem bardzo długie rozmowy – i w cztery oczy, i w formacie obrad plenarnych.

 

 

Rozmawialiśmy o ważnych tematach, o których Pan Prezydent powiedział przed chwilą. W wielu sprawach mamy absolutnie zbieżne zdanie, nad kilkoma kwestiami dyskutujemy, ale przede wszystkim warto zaznaczyć, ze uczestniczymy razem w kilku formatach, które dynamicznie się rozwijają i efekty tej współpracy są widoczne. Myślę tutaj przede wszystkim o czterech gremiach, w których bierzemy udział: po pierwsze jesteśmy razem w Unii Europejskiej, po drugie jesteśmy razem w Sojuszu Północnoatlantyckim, po trzecie jesteśmy razem w Grupie Wyszehradzkiej, po czwarte jesteśmy razem w inicjatywnie Trójmorza. I to są te elementy, które są najistotniejsze. Jeżeli mówimy o NATO, oczywiście trzeba wspomnieć jeszcze o tzw. bukaresztańskiej dziewiątce, czyli formacie państw NATO tutaj właśnie w Europy Środkowej, ale chcę podkreślić, że na każdym polu współpracujemy ze sobą i na większości z nich udaje nam się odnosić sukcesy. Obecność wojsk NATO w naszej części Europy – coś, o czym kilka lat temu w zasadzie nikt poważnie nie myślał – wspólnymi siłami udało nam się zrealizować. Dzisiaj wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego są, sojusz pokazał, że żyje, to jest niezwykle istotna kwestia, i to buduje nasze bezpieczeństwo militarne. Ale chcemy także budować bezpieczeństwo naszych krajów, naszych narodów na innych polach, między innymi bezpieczeństwa energetycznego – to, o czym przed chwilą mówił Pan Prezydent, chcemy budować połączenia, chcemy wykorzystać tę infrastrukturę, która jest i tworzyć nową. Zobacz także: Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej [PL/ENG]

 

Rozmawialiśmy dzisiaj bardzo dużo o dywersyfikacji dostaw gazu do naszych krajów, mówiliśmy o polskim gazoporcie. Ja mówiłem także o projekcie gazociągu z szelfu norweskiego poprzez Danię i Baltic Pipe do Polski. Mówiłem o tym, że jesteśmy na etapie przygotowania tej inwestycji – jest to dla nas, dla Polski, sprawa bardzo ważna. Budujemy interkonektory pomiędzy Polską a Słowacją, pomiędzy Polską a Czechami. Rozwijamy te zdolności tworzenia warunków, możliwości wzajemnego przepływu gazu, wzajemnego przekazywania sobie gazu, w zależności od potrzeby właśnie po to, aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne, zarówno naszej części Europy, jak i naszych społeczeństw, naszych państw – to jest sprawa dla nas niezwykle istotna. Pan Prezydent mówił także o inwestycji na którą czekamy, inwestycji planowanej w Chorwacji, gdzie jest poważny zamiar stworzenia gazoportu. Taki gazoport istnieje  już w tej chwili w Polsce w Świnoujściu, gazoport stały, Chowacja rozważa nabycie gazoportu pływającego. Niemniej jedną rzecz w tym kontekście chcę podkreślić – otóż, jeżeli ta inwestycja zostanie zrealizowana, jeżeli to się uda, będzie możliwość stworzenia korytarza gazowego na osi północ-południe w naszej części Europy, i to jest rzeczywiście niezwykła wartość, jaka będzie wynikała ze współpracy w ramach Trójmorza.

 

Rozmawialiśmy o drogach z Panem Prezydentem, o Via Carpatii oraz o drodze, którą Pan Prezydent nazywa drogą 65, my na nią mówimy S3 w Polsce – bo to droga ekspresowa S3 ze Szczecina ku granicy czeskiej. Akurat tak się składa, że niedawno, dosłownie półtora tygodnia temu byłem na Dolnym Śląsku i mogłem osobiście zobaczyć jak postępują prace na tej budowie, właściwe na całej długości tej trasy, która nie jest jeszcze do tej pory skończona, i te prace postępują dynamicznie, one cały czas się toczą.  Także liczę na to, że być może w niedługim czasie zobaczymy kolejne elementy drogi S3 już wykonane i od Zielonej Góry w dół będzie ta nowa możliwość komunikacyjna, znacznie szybszego podróżowania. Wierzę w to, że już niedługo będzie można śmiało dojechać drogą ekspresową od Szczecina do granicy polsko-czeskiej i dalej w kierunku Węgier, w kierunku Rumunii, Bułgarii. To jest właśnie Proszę Państwa realizacja tej wielkie idei Trójmorza – połączenia naszych państw korytarzami komunikacyjnymi różnego typu. Także rozwialiśmy o rozwoju sieci kolejowej, o stworzeniu szybkiego połączenia między Warszawą a Budapesztem. To były te tematy, które poruszaliśmy dzisiaj z Panem Prezydentem.

 

Jeżeli chodzi o drogi, to Via Carpatia jest niestety znacznie mniej zaawansowana, ale to jest bardzo ważny projekt dla polskiego rządu, to jest bardzo ważny projekt także dla mnie jako Prezydenta. Rozmawiałem na temat Via Carpatii podczas mojej ostatniej wizyty w Wilnie, na Litwie, z panią Prezydent Grybauskaitė, dzisiaj rozmawiam z Panem Prezydentem i wierzę  w to, ze uda nam się to zrealizować, połączymy w ten sposób państwa bałtyckie przez Polskę, ze Słowacją, dalej z Węgrami i dalej na południe. To jest właśnie to o co chodzi dla rozwoju naszych państw, dla rozwoju turystyki, dla rozwoju możliwości biznesowych, dla rozwoju także po prostu zwykłych kontaktów między ludźmi – to są elementy niezwykle ważne i cieszę się, że Trójmorze poprzez te właśnie projekty nabiera rozpędu – wierzę, że będzie ich znacznie więcej. 

 

Rozmawialiśmy także o finansowaniu oraz o kłopotach finansowych, które mogą mieć niektórzy partnerzy często w związku z sytuacją budżetową. Jest taka idea, żeby stworzyć fundusz Trójmorza, który będzie pomagał w realizacji tych inwestycji i na pewno w czasie najbliższego szczytu Trójmorza w Bukareszcie będziemy na ten temat rozmawiali.

 

Proszę Państwa, jeżeli chodzi o tę współpracę między nami, która jeszcze będzie miała miejsce w tym roku, to odbędzie się na pewno spotkanie bukaresztańskiej dziewiątki przed szczytem NATO, będziemy rozmawiali o przyszłych postanowieniach szczytu NATO, o tym, jaka jest dzisiaj sytuacja u nas w Europie środkowej i jak wygląda implementacja decyzji podjętych w Walii i podjętych w Warszawie w 2016 roku. I jakie powinniśmy podjąć dalsze kroki w kierunku rozbudowy strefy bezpieczeństwa i budowania współpracy sojuszniczej  - i w naszej części Europy i w perspektywie 360 stopni, dlatego że w NATO jedna kwestia musi być jednoznaczna, a mianowicie, ze wszystkie interesy są jednakowo ważne, i że współpracujemy ze sobą na równej zasadzie. Proszę państwa, to tyle z tych najważniejszych kwestii, będziemy dzisiaj mieli uroczystą galę, będziemy mieli też uroczystą kolację. Cieszy mnie ogromnie to, że te Dni Przyjaźni  Polsko-Węgierskiej odbywają się, na następne zapraszamy do Polski, zapraszamy do Kielc, Panie Prezydencie, i już się cieszę na to spotkanie, które się za rok u nas się odbędzie.

 

Dziękuję bardzo.

Poleć znajomemu