przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 26 kwietnia 2018

Wystąpienie na Polsko-Amerykańskim Szczycie Gospodarczym

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w otwarciu Polsko-Amerykańskiego Szczytu Gospodarczego 2018

Szanowni Państwo,
Ladies and Gentlemen!

 

I am really happy that such a unique group of businesspeople and government officials is meeting today to discuss the development of economic cooperation between Poland and the United States. The 100th anniversary of Poland regaining its independence, which we proudly celebrate this year, is not only a good reason for making reviews and summaries, but also gives us a wonderful opportunity to look ahead, set new goals and design plans for achieving them in the coming years. Zobacz także: „Współpraca gospodarcza Polski i USA rozwija się dynamicznie” [PL/ENG]

 

Your presence here clearly confirms that the strategic alliance between Poland and the United States, besides its crucial security dimension, has another, equally important, pillar – economic cooperation. Thank you for gathering here to look for ways of developing it further. Now, as a courtesy towards the Polish media, I will switch to Polish. 
 

Wielce Szanowni Państwo,
Panie i Panowie!

 

Bardzo cieszę się, że możemy się spotkać na 3. Polsko-Amerykańskim Szczycie Gospodarczym w Warszawie. Od samego początku mojej prezydentury jako jeden z celów, priorytetów aktywności międzynarodowej uznałem promowanie polskich interesów gospodarczych na świecie i pozyskiwanie dla polskiej gospodarki znaczących zagranicznych partnerów. W sposób oczywisty duża część tej działalności ukierunkowana była i jest na Stany Zjednoczone. Dobrze wspominam moje spotkania ze środowiskiem amerykańskiego biznesu podczas moich wizyt w Nowym Jorku: w 2016 roku, gdy na spotkaniu organizowanym przez U.S. Chamber of Commerce wygłosiłem wykład o polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej i obronnej; czy w 2017 roku, gdy spotkałem się z przedstawicielami największych funduszy inwestycyjnych typu private equity czy venture capital.

 

Z satysfakcją odnotowuję, że moje działania przynoszą wymierne efekty w postaci zaangażowania Państwa firm w inwestowanie w Polsce. Jesteśmy partnerami w bezpieczeństwie. Jesteśmy partnerami w biznesie. A czasami ‒ o czym zapewne wie niejedna z obecnych tutaj firm ‒ jesteśmy także partnerami w biznesie bezpieczeństwa. Dzieje się tak dlatego, że wyznajemy wspólne wartości: wolność, przedsiębiorczość i zaufanie.

Dlatego z satysfakcją możemy powiedzieć, że dwustronna współpraca gospodarcza Polski i Stanów Zjednoczonych rozwija się dynamicznie. Mimo dzielącej nas fizycznej odległości Stany Zjednoczone są jednym z najważniejszych partnerów polskich firm w obszarze poza Unią Europejską. Wynika to nie tylko z ogromnej skali amerykańskiego rynku, ale przede wszystkim z zaawansowania technologicznego i innowacyjności amerykańskiej gospodarki. Dzięki rozwijaniu współpracy właśnie z takimi partnerami Polska może zapewnić sobie szybki i trwały wzrost gospodarczy na długie lata.

 

Odnotujmy z dumą, że ubiegły rok był rekordowy, jeśli chodzi o obrót towarowy Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Zwiększył się on o prawie 22 proc. Imponująco wzrósł, co nas szczególnie cieszy, eksport polskich towarów do Stanów Zjednoczonych – według danych Głównego Urzędu Statystycznego o 27,9 proc., tj. o 1,34 mld dolarów. Wolumen dostaw amerykańskich towarów nie pozostawał zresztą daleko w tyle i zwiększył się o 16,5 proc., tj. o 910 mln dolarów. Dzięki temu Polska przesunęła się w górę na liście partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych, odnotowując jeden z najwyższych procentowych wzrostów wartości obrotów.

 

Szanowni Państwo, mimo tych zachęcających informacji, chcę wyraźnie podkreślić, że obecna skala wymiany handlowej między naszymi krajami nie odpowiada naszym ambicjom i naszym oczekiwaniom. Biorąc pod uwagę szybko rosnący potencjał gospodarczy Polski, uważam, że naszym celem powinno być co najmniej podwojenie w najbliższych latach obecnej skali obrotów handlowych. To cel ambitny, ale sądzę, że zupełnie realny. Aby go osiągnąć, konieczne jest jednak eliminowanie istniejących barier w dostępie do rynków i nietworzenie, niebudowanie nowych. Rozumiem troskę pana prezydenta Donalda Trumpa o amerykańskie miejsca pracy i zaniepokojenie nierównowagą w handlu z wieloma krajami. Jestem jednocześnie przekonany, że pogłębianie współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi nie będzie źródłem problemów, a jedynie źródłem wzajemnych korzyści i przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy po obu stronach Atlantyku.

 

Szczególne znaczenie w naszych relacjach gospodarczych ma także nasza współpraca inwestycyjna. Amerykańskie inwestycje w Polsce były i są nadal ważną siłą napędową rozwoju naszego kraju. Przyczyniają się nie tylko do tworzenia nowych miejsc pracy i podnoszenia poziomu życia Polaków, ale także ‒ co nie mniej ważne ‒ do transferu do Polski nowych technologii i gruntownej modernizacji naszej gospodarki. Szczególnie cieszy fakt, że firmy, które raz zainwestowały w Polsce, niemal zawsze rozszerzają swoją działalność, reinwestując  wypracowane zyski. Obecność na dzisiejszym Szczycie przedstawicieli wielu amerykańskich koncernów, które od niemal trzech dekad prowadzą działalność nad Wisłą, jest chyba tego najlepszym potwierdzeniem.

 

Cieszy nas, że polskie inwestycje w USA zwiększają się dynamicznie w ostatnich latach. Obok takich firm jak Com40, Selena czy Inglot, które już mocno zapuściły korzenie w Stanach Zjednoczonych, możliwości rozwoju na rynku amerykańskim poszukują obecnie przede wszystkim polskie firmy z sektora IT, biotechnologii, medycyny czy technologii kosmicznych. Bardzo liczymy, że ta współpraca będzie kontynuowana i przyczyni się do rozwoju gospodarek po obu stronach Atlantyku.

 

W tym kontekście istotnym wydarzeniem jest niedawne utworzenie Polskiej Izby Gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, organizacji, która ‒ obok polskich placówek dyplomatycznych i biur Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ‒ będzie stanowić ważny element wspierania obecności polskich firm na rynku amerykańskim. Jestem przekonany, że ‒ podobnie jak Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, czyli popularny AmCham, i Polsko-Amerykańska Rada Biznesu ‒ tak samo Polska Izba w USA odegra ważną rolę w dalszym dynamicznym rozwijaniu naszych relacji handlowych i inwestycyjnych.

 

Myśląc o współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi, chcemy skupić więcej uwagi na kontaktach z poszczególnymi stanami. To przecież na tym szczeblu odbywa się rzeczywista współpraca gospodarcza, a każdy stan to inna specyfika, inne możliwości, a także inne perspektywy. Niedawno miałem okazję gościć Gubernatora Stanu Illinois, z którym rozmawialiśmy o możliwościach rozszerzenia relacji biznesowych tego właśnie stanu z Polską. Perspektywy wydają się bardzo dobre. Podobna współpraca rozwija się również z innymi stanami, by wymienić chociażby Nevadę, Indianę, Waszyngton, Ohio, Virginię czy Teksas. Jesteśmy zawsze otwarci, by gościć w Polsce delegacje biznesowe tych i pozostałych stanów. Będziemy także wspierać polskie firmy zainteresowane nawiązaniem kontaktów biznesowych w różnych regionach Stanów Zjednoczonych.

 

Szanowni Państwo, Polska bardzo sobie ceni współpracę energetyczną ze Stanami Zjednoczonymi, a jej dalsze wzmacnianie jest jednym z priorytetów polskich władz. Cieszę się, że mamy bardzo podobne spojrzenie na kwestię bezpieczeństwa energetycznego, które musi się opierać na dywersyfikacji kierunków, źródeł oraz dostawców, jak również na wzmacnianiu potencjału krajowego wydobycia. Mimo istotnych sukcesów w tym obszarze ‒ jak choćby oddanie do użytku terminala LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego czy realizowany projekt Baltic Pipe ‒ musimy kontynuować nasze wysiłki, aby region stał się wolny od wpływów monopolisty ze Wschodu.

 

W dziedzinie energetyki Stany Zjednoczone i Polskę łączy krytyczna ocena projektu Nord Stream 2 ‒ jako projektu, który politycznie podważa energetyczną solidarność Europy oraz zwiększa i tak już silną pozycję rynkową jednego dostawcy na rynku europejskim. Polska konsekwentnie opowiadała się za modelem dywersyfikacji dostaw energii do Europy i za tworzeniem realnej spójności energetycznej w naszym regionie. Dlatego kwestie energetyczne uczyniliśmy jednym z trzech filarów inicjatywy Trójmorza, skupiającej 12 państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jej celem jest budowanie połączeń infrastrukturalnych i energetycznych na osi Północ-Południe. Pozwoli to uzyskać efekt regionalnej wartości dodanej naszego regionu w ramach Unii Europejskiej.

 

Obecność pana prezydenta Donalda Trumpa na ubiegłorocznym szczycie Trójmorza w Warszawie spowodowała odczuwalny wzrost zainteresowania amerykańskich podmiotów gospodarczych, które postrzegają tę inicjatywę jako potencjalną bramę do rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Tegorocznemu szczytowi w Bukareszcie będzie towarzyszyło duże Forum Biznesowe, w którym swój udział zapowiedziało wstępnie ponad pół tysiąca uczestników. Już dzisiaj zachęcam także Państwa firmy do odwiedzenia tego Forum tej jesieni.

 

Na zakończenie, last but not least, chciałbym podkreślić, że biorąc pod uwagę szeroki zakres polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej, cieszy nas stałe i życzliwe wsparcie takich partnerów, jak Amerykańska Izba Handlowa w Warszawie i Polsko-Amerykańska Rada Biznesu ‒ czyli organizatorów dzisiejszego wydarzenia.

 

Dziękuję za wysiłek włożony w przygotowanie 3. Polsko-Amerykańskiego Szczytu Gospodarczego i życzę Państwu owocnych rozmów, owocnych spotkań, które przyczynią się do dalszego rozwoju relacji gospodarczych między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

 

Dziękuję bardzo. Thank You very much.

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.