Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 5 maja 2018

Wystąpienie Prezydenta RP z okazji Dnia Strażaka

 

Wielce Szanowny Panie Premierze,

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowni Panowie Ministrowie,

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie,

Ekscelencjo, Księże Biskupie,

Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie,

Szanowni Panowie Generałowie, Oficerowie, Komendanci,

Wielce Szanowny Panie Komendancie Główny Państwowej Straży Pożarnej,

Drodzy Strażacy Państwowej Straży Pożarnej,

Drogie Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych,

Szanowni Państwo, wszyscy przybyli na dzisiejszą uroczystość Goście!

 

Dziękuję i gratuluję! Dziękuję za dotychczasową służbę dla Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim za służbę dla polskiego społeczeństwa, dla człowieka, dla każdego z nas. Dziękuję Państwu, Paniom i Panom strażakom, druhnom i druhom, dziękuję Waszym najbliższym. Chcę to z całą mocą podkreślić – dziękuję także Waszym rodzinom za ten czas, który poświęcają, byście Wy mogli służyć, za ten niepokój, który znoszą, gdy jedziecie do akcji czy to pożarniczej, czy innego wypadku. Dziękuję za to z całego serca w imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu całego społeczeństwa, w imieniu tych, przede wszystkim, którym pomogliście, pomagacie i będziecie pomagali w przyszłości. Zobacz także: Prezydent: Wolność zawdzięczamy także strażakom

 

Gratuluję! Gratuluję nominacji na pierwszy stopień generalski w Państwowej Straży Pożarnej. Gratuluję nominacji na pierwszy stopień oficerski. Gratuluję otrzymanych dzisiaj odznaczeń. To z jednej strony wielki zaszczyt otrzymać nominację czy otrzymać odznaczenie w tak szczególnym roku, jak ten, w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ale to także wielkie zobowiązanie. I cieszę się, że ta dzisiejsza uroczystość Centralnych Obchodów Dnia Strażaka odbywa się właśnie tutaj, w Warszawie, w stolicy, przy Grobie Nieznanego Żołnierza, w tym świętym dla nas wszystkich miejscu, tu, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Cieszę się z tego powodu, bo strażacy, druhowie - jak mało kto w Polsce - zasługują na to, aby być podniesionymi na piedestał. Właśnie ze względu na charakter Waszej służby, niezwykle ofiarnej, niezwykle odpowiedzialnej, a jednocześnie realizowanej z powołaniem i z serca; służby tak niezwykle wszystkim potrzebnej. Ale służby zarazem tak mocno wpisanej  w polską wolność, w polską niepodległość, w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

 

To jeden z twórców ruchu strażackiego w Polsce - Bolesław Chomicz powiedział, że w polskich wsiach, miasteczkach i miastach straż pożarna i organizacje pożarnicze to wielka szkoła obywatelskości. To właśnie tutaj uczysz się służyć ojczyźnie, to właśnie tutaj uczysz się służyć bliźniemu, to właśnie tutaj dowiadujesz się, co to znaczy poświęcenie, ale zarazem - co to znaczy wdzięczność.  A więc: jak wielkim skarbem jest służba drugiemu człowiekowi i ojczyźnie. Mówię o tym nie bez kozery. Dlatego że właśnie Bolesław Chomicz i Józef Tulikowski byli tymi, którzy budowali w Polsce Państwową Straż Pożarną, a także Ochotniczą Straż Pożarną. To oni położyli podwaliny pod dzisiejszy kształt organizacyjny straży pożarnej w Polsce. To oni byli tymi, którzy budowali tę obywatelskość, poprzez właśnie działalność pożarniczą, poprzez organizacje pożarnicze w naszym kraju.  Dlaczego to tak niezwykłe z punktu widzenia stulecia odzyskania niepodległości? Dlatego właśnie, że organizacje strażackie zaczęły powstawać w XIX wieku w Polsce, która przecież jeszcze wtedy była pod zaborami, ale tworzyli je nasi rodacy, nasi pradziadkowie właściwie we wszystkich wsiach, miastach i miasteczkach. I kiedy przyszło do walki o odzyskanie niepodległości to właśnie oni - druhowie, strażacy - zasilili legiony, cały czas byli w organizacjach podziemnych, umieli służyć, byli bohaterscy, sprawni, wysportowani. Mieli wszystkie te cechy, które spowodowały, że mogli w zasadzie natychmiast stać się świetnymi żołnierzami . To także polskim strażakom Rzeczypospolita zawdzięcza powrót na mapę Europy i świata. To właśnie strażakom także zawdzięczamy wolność - to, że dziś Polska jest wolna, suwerenna, niepodległa i bezpieczna, bo o nasze bezpieczeństwo dbacie Państwo na co dzień.

 

Chcę za to jeszcze raz z całą mocą podziękować, chcę prosić o dalszą, wytrwałą służbę. Chcę prosić, byście byli takimi bohaterami, jak do tej pory. Byście służyli ludziom, byście służyli Polsce, byście organizowali życie społeczne i kulturalne tam, gdzie służycie swoim rodakom, swoim współmieszkańcom.  Jeszcze raz z całego serca dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich polskich strażaków, i tych zawodowych, i druhny i druhów ochotników w całym kraju. Szczęść Boże!

Wystąpienie Prezydenta RP podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie

Poleć znajomemu