Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 7 maja 2018

Wystąpienie Prezydenta podczas wizyty w Sztumie

  |   Spotkanie z mieszkańcami Sztumu Spotkanie z mieszkańcami Sztumu Spotkanie z mieszkańcami Sztumu

Szanowny Panie Pośle,

Szanowny Panie Wojewodo,

Szanowny Panie Starosto,

Szanowni Państwo Burmistrzowie, Wójtowie, Radni,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Sztumu i powiatu sztumskiego,

Drodzy Harcerze,

Droga Młodzieży,

Wszyscy Moi Drodzy Państwo!

 

Zobacz także: Wizyta Prezydenta w województwie pomorskim Bardzo dziękuję za niezwykle gościnne, ciepłe przyjęcie tu, w Sztumie. Cieszę się, że w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości mogę być tutaj i spotkać się właśnie z Państwem. Tak – w pięknym Sztumie i pięknym powiecie sztumskim. W miejscu, gdzie co roku wielu naszych rodaków spędza wakacje, gdzie co roku przyjeżdżają także ludzie z zagranicy po to, by rozkoszować się niezwykłą przyrodą i wspaniałymi zabytkami 1000-letniej historii, które na tej ziemi można spotkać.

 

Jesteśmy zresztą na terenie XIV-wiecznego zamku, który jest restaurowany, odnawiany, który jest właśnie świadkiem historii tych ziem. Historii burzliwej, wojennej, historii zmagań, gdzie polskość zmagała się z Prusami, z wpływami brandenburskimi, ścierała się z wpływami krzyżackimi, ścierała się wreszcie z siłami niemieckimi – właściwie przez zdecydowaną większość z tych ponad 1050 lat, jak datujemy historię naszego państwa, Rzeczypospolitej.

 

Tę moją wizytę w Sztumie rozpocząłem od złożenia prezydenckiego wieńca i oddania hołdu tym, którzy o Polskę i polskość tutaj walczyli w czasie, gdy Polski tu nie było – podczas zaborów i później w okresie II Rzeczypospolitej, gdy nie udało się wprowadzić Sztumu do odradzającej się w 1918 roku ojczyzny. Nie udało się – my, Polacy, przegraliśmy tutaj plebiscyt w 1920 roku. Wielu ludzi zapłaciło za to prześladowaniami, wielu zapłaciło życiem.

 

Gdy przed chwilą wychodziłem z budynku Starostwa Powiatowego, naprzeciwko którego stoi pomnik Rodła upamiętniający polskich bohaterów tamtych niezwykle trudnych czasów, jeden z Państwa współmieszkańców powiedział do mnie: „Panie Prezydencie, właśnie złożył Pan kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym także mojego ojca”.

 

Tak, proszę Państwa, to właśnie dlatego oddaję hołd i składam kwiaty pod tym pomnikiem – dlatego że Państwo cały czas tutaj mieszkają, na tej ziemi, od pokoleń, mimo wszystkich przeciwieństw budujecie tu Polskę i polskość. I za to jestem Wam w imieniu całej Rzeczypospolitej i całego polskiego narodu ogromnie wdzięczny. I składam hołd Państwu i Państwa rodzinom. Dziękuję za to ogromnie.

 

Wszyscy wiemy, jak niełatwe było to dzieło, jak wielu ludzi zapłaciło za to życiem, swoimi karierami zawodowymi, zapłaciło za to bólem, cierpieniem, wygnaniem, rozłąką, więzieniem, katuszami, śmiercią. Dzisiaj Sztum leży w Polsce od lat – w Polsce, która jest dziś wolna, niepodległa, suwerenna, która ma swoje miejsce w Europie, w Unii Europejskiej, w Sojuszu Północnoatlantyckim, dzięki któremu mamy także gwarancję bezpieczeństwa.

 

W Polsce, która ma ambicje, chce się rozwijać, chce być coraz mocniejsza, coraz lepiej rozwinięta infrastrukturalnie, chce być jednym z przodujących krajów europejskich. Tak, to jest nasza ambicja, my tę ambicję stawiamy wysoko. Ale to jest nasza ambicja – i mówię to z pełną świadomością właśnie tutaj, w Sztumie.

 

Przed chwilą oglądaliśmy występ zespołu i widzę, że młodzi są zdenerwowani, niezadowoleni, bo przeszkadzały im różne względy techniczne, bo los po prostu rzucał przeszkody pod nogi. Ale jedną rzecz Państwo chyba zauważyli wszyscy: że nie dopuścili do tego, by występ nie został wykonany do końca i nie został wykonany porządnie, tak jak było zaplanowane. To właśnie dlatego jest tutaj Polska! I bardzo Wam za to dziękuję. Być może gdybyście nie byli stąd, to tak porządnie byście tego nie zrobili, jak zrobiliście.

 

A właśnie tu jest ta tradycja: że trzeba od samego początku do samego końca ‒ nawet mimo przeszkód losu, mimo przeszkód, którzy inni nam czynią, prowadzić sprawy od początku do końca, nie poddając się. To jest właśnie Wasz tutejszy charakter – ludzi z Dolnego Powiśla, ludzi z tego regionu naszego kraju. Możecie być z tego dumni, bo właśnie jako tacy jesteście z całą pewnością jednymi z najlepszych budowniczych Rzeczypospolitej. Chciałbym, żebyście się w tę budowę nadal włączali.

 

Oczywiście zależy mi na tym, żeby tutaj było jak najniższe bezrobocie, żeby polityka, która jest prowadzona – i na szczeblu ogólnopaństwowym, na regionalnym, i lokalnym – była jak najskuteczniejsza. Żeby rozwiązania, które są wprowadzane, były jak najlepsze. Mogę dbać o to, starać się przede wszystkim na poziomie ogólnokrajowym. I cieszę się, że z całą pewnością wiele dobrych rozwiązań, które służą Państwu, moim rodakom, zostało wprowadzonych. O programie 500+ nie trzeba chyba wspominać. Ale on jest ważny dla polskich rodzin na całym obszarze kraju.

 

Cieszę się, że są wprowadzane także inne rozwiązania, co do których ja się zobowiązywałem: że obniżyliśmy wiek emerytalny, czego domagało się bardzo wielu Polaków, że przywróciliśmy 4-letnie liceum, co według mnie jest niezwykle ważne dla kształcenia następnych pokoleń naszej młodzieży. Wiem, że wśród wielu osób wzbudziło to kontrowersje, ale proszę mi wierzyć: 4-letnie liceum ‒ dłuższa szkoła ‒ jest niezwykle ważne dla wychowania, dla tego, byśmy mieli jak najlepiej przygotowane do życia, do służby ojczyźnie, jak najlepiej wychowane kolejne pokolenia naszych rodaków.

 

Szanowni Państwo, obiecuję, że nadal będę się starał służyć jak najlepiej Państwu i ojczyźnie. Proszę, byście tam, gdzie uważacie, że działam dobrze, wspierali mnie – to niezwykle ważne. Chciałbym, by Państwo mieli w swoich rękach klucz decyzji co do tego, jak ma wyglądać nasza ojczyzna. A nasza ojczyzna to także kwestie ustrojowe – tego, jak będzie ona zbudowana, jak będą wyglądały relacje pomiędzy władzami, jakie gwarancje spraw socjalnych, obywatelskich będzie zawierała ustawa zasadnicza. To bardzo istotne.

 

Dlatego zdecydowałem – mimo różnych głosów, mimo sprzeciwu niektórych osób ze sceny politycznej – że zapytam o to właśnie Państwa, moich rodaków, w referendum konsultacyjnym dotyczącym kształtu i kierunków, jakie powinny być przyjęte w przyszłej polskiej Konstytucji. Obecna obowiązuje od ponad 20 lat. W Konstytucji 3 maja, której 227. rocznicę obchodziliśmy nie tak dawno, było napisane, że weryfikacja Konstytucji będzie następowała co 25 lat. By zweryfikować Konstytucję z 1997 roku, na pewno jeszcze potrzebujemy kilku lat, ale chciałbym, żebyście to Państwo wytyczyli kierunki – po to właśnie jest referendum.

 

Na zakończenie mojego wystąpienia chciałem prosić, by Państwo w tym referendum wzięli udział. Byście poszli i odpowiedzieli na pytania, które – mam nadzieję – będą jasne, klarowne. Pracujemy w tej chwili nad nimi. Proszę, żeby Państwo byli i w ten sposób także – obok rządzących ‒ brali w swoje ręce odpowiedzialność za ojczyznę, za to, jaki będzie jej przyszły kształt, a w efekcie także jej przyszłe losy. Bo przecież to właśnie w tej przyszłej Polsce będą wychowywane kolejne pokolenia. Nie robimy tego dla siebie – my to robimy dla naszych dzieci i wnuków. Wierzę, że zrealizujemy to dobrze.

 

Na zakończenie chciałem Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia i prosić, byście w roku stulecia odzyskania niepodległości wspomnieli tych wszystkich z Waszych rodzin, z Waszego otoczenia, którzy o niepodległą, wolną Polskę walczyli, dzięki których krwi i wysiłkowi tę wolną Polskę dzisiaj mamy. Pamiętajcie o nich – o tych spod znaku Rodła, ale także o tych, których być może potomkowie przyjechali tutaj ze Wschodu, gdzieś z Kresów Rzeczypospolitej, które Polska straciła po II wojnie światowej, żebyście wspominali tych, którzy byli w Legionach, którzy uczestniczyli w powstaniu wielkopolskim, tych, którzy się bili w powstaniach śląskich.

 

Żebyście wspominali Waszych bliskich, żeby młodzi mówili w szkole: „Mój pradziadek też walczył o wolną, niepodległą Polskę, o to, by Polska się odrodziła”. Proszę o to każdego z Państwa z osobna i proszę dyrektorów szkół, nauczycieli oraz lokalne władze – miejskie, powiatowe i wojewódzkie. Żeby starać się to czynić, bo w ten sposób robimy to, co Państwo czynią na co dzień: wzmacniamy Polskę.

 

Dziękuję bardzo.

Poleć znajomemu