Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 8 maja 2018

Wystąpienie Prezydenta podczas spotkania „Startupy w Pałacu – KOOPERACJA”

  |   Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania „Startupy w Pałacu - KOOPERACJA” Spotkanie „Startupy w Pałacu - KOOPERACJA” Spotkanie „Startupy w Pałacu - KOOPERACJA”

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowni Państwo Prezesi, Dyrektorzy,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,

Szanowni Państwo Profesorowie!

 

Tak jak rzeczywiście ewoluuje polska gospodarka, jak zmienia się otaczający nas świat, tak również zmienia się spojrzenie na kwestię „Startupów w Pałacu” i zmienia się trochę także i scenariusz naszych spotkań. To dzisiejsze już jest czwarte z tych dużych spotkań, takich – można powiedzieć – konferencyjnych, bo oprócz tego odbywa się jeszcze wiele mniejszych. Prowadzą je najczęściej Państwo Ministrowie z naszymi gośćmi.

 

Ale ja chcę powiedzieć jeszcze jedno: tak jak zmienia się również i podejście Europy – mówię tutaj o Unii Europejskiej – do nas, do sytuacji europejskiej, także do priorytetów. Słyszymy teraz, że przy konstruowaniu nowych ram finansowych, nowego budżetu Unii Europejskiej, nowych założeń budżetowych mniejsze pieniądze będą oferowane na politykę wspólności, a większe będą za to kierowane na badania i rozwój.

 

Zobacz także: Spotkanie „Startupy w Pałacu - KOOPERACJA” [PL/ENG] No cóż, możemy oczywiście żałować, że nie ma większych pieniędzy na politykę spójności – tak pewnie chcielibyśmy nadal ją realizować, mieć jeszcze więcej pieniędzy na to, by zbudować więcej dróg ekspresowych, ale także zbudować więcej laboratoriów i innych elementów, które powodują, że zbliżamy się do wysoko rozwiniętych czy bardzo wysoko rozwiniętych krajów Europy Zachodniej.

 

Niemniej, proszę Państwa, staram się na wszystko patrzeć z optymizmem. A przede wszystkim zawsze być ambitny. I mówię: dobrze, ale trochę różnych działań infrastrukturalnych także w zakresie właśnie budowania zaplecza technicznego, laboratoryjnego udało nam się zrealizować. Wykorzystajmy zatem teraz te środki, które będą szły na badania i rozwój, po to, by przyciągnąć ich do siebie jak najwięcej i te badania rzeczywiście realizować w miarę możliwości w Polsce ‒ tutaj właśnie zostawiając te pieniądze.

 

Przecież przez lata mówiło nam się: „Świetnie, Unia daje nam pieniądze. Co z tego, jeżeli z jednego euro 98 centów wędruje z powrotem za granicę?”. Może dzięki temu, co do tej pory udało nam się osiągnąć, przynajmniej połowę tego euro, które będzie do nas przychodziło w ramach badań i rozwoju, pozostawimy w kraju? A to będzie oznaczało już na pewno wielki sukces. I wydaje mi się, że tak trzeba patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość.

 

Dlatego też dzisiaj nastąpiła pewna zmiana formuły w stosunku do dotychczasowej. Zawsze tutaj obok mnie na tej scenie stawali przede wszystkim przedstawiciele start-upów ‒ to oni otrzymywali te paszporty, bilety lotnicze, które potem umożliwiły im wyjazdy w ramach prezydenckiej delegacji do Szwajcarii, Izraela, byliśmy też razem w Finlandii.

 

Dzisiaj staną tutaj przedstawiciele wielkich firm, często korporacji, którzy zajmują się właśnie innowacyjnością oraz badaniami i rozwojem w ramach tych swoich wielkich organizmów. To są firmy, które dysponują dziesiątkami czy setkami milionów złotych – takie mają obroty, najczęściej mają doskonałe wyniki finansowe i inwestują w badania oraz rozwój.

 

Właśnie członkowie zarządów tych firm – dyrektorzy ds. innowacji – będą dzisiaj mówili o tym, jak patrzą na ten młody, jak mówiłem, wzrastający las ludzi innowacyjnych, kreatywnych, którzy chcą coś zrobić. Jak patrzą na nich z punktu widzenia swoich potrzeb? Jaką politykę prowadzą w związku z tym, że w Polsce jest coraz więcej start-upów? Czego także i oczekują? Jakie mają podejście? Jakie są ich priorytety?

 

Czyli to wszystko, co dla młodych, kreatywnych ludzi chcących budować start-upy, chcących wymyślić coś nowego, coś, co będzie odkryciem, jakimś wow, co posunie nas do przodu, co być może ułatwi świadczenie usług, być może ułatwi korzystanie z tych usług, ułatwi codzienne funkcjonowanie – to właśnie oni chcą zrealizować. A przy tym oczywiście chcą wzrastać, są ambitni, chcą zarobić pieniądze, budować także swoją przyszłość. Dzisiaj przedstawicieli start-upów jest na tym spotkaniu 70, a w sumie obecnych obok nich 30 przedstawicieli wielkich firm.

 

Proszę Państwa, pięciu spośród nich za chwilę stanie na tej scenie i będzie się dzieliło swoimi spostrzeżeniami, swoimi potrzebami, oczekiwaniami. Wierzę, że dzisiejsze spotkanie będzie właśnie z tego punktu widzenia co najmniej tak samo produktywne jak te, które dotychczas odbyliśmy. One przyniosły do tej pory konkretne wyniki. Przedstawiciele start-upów – przynajmniej niektórych – trafili tutaj na fundusze venture capital, na możliwość przedstawienia swoich pomysłów i produktów konkretnym firmom, które były nimi zainteresowane.

 

W co najmniej kilku przypadkach udało się powiązać te podmioty umowami i de facto doszło do wdrożenia pomysłów, co spowodowało znaczący rozwój tych malutkich wtedy na początku firm ‒ właśnie start-upów – które dzięki temu wypłynęły na szersze wody rynkowe. Niektóre z nich mogły potem się pojawić, gdy na naszym ostatnim spotkaniu mówiliśmy o start-upach gotowych do ekspansji globalnej. Wtedy część z tych, którzy właśnie na pierwszym spotkaniu zetknęli się z poważnymi kontrahentami, mogła już po rozwinięciu skrzydeł pokazać: „Tak, jesteśmy gotowi iść dalej, jesteśmy już na kolejnym etapie naszego rozwoju”.

 

Proszę Państwa, mówię o tym, bo dla mnie tak właśnie powinien wyglądać postęp w dziedzinie rozwoju gospodarczego i tak powinna być też realizowana w jakimś sensie rola władzy państwowej. Jasne, że ktoś powie: „Władza przede wszystkim powinna stwarzać nam tutaj jak najlepsze regulacje, dawać ułatwienia, powinna nam stwarzać dobry system podatkowy, taki, który z jednej strony pozwoli uczestniczyć w rozwoju państwa, ale z drugiej umożliwi nam także rozwijanie się. Powinna nam stwarzać ogólnie dobre warunki funkcjonowania, powinna budować państwo, które będzie silne, praworządne, tak żebyśmy nie musieli czekać latami, gdy dochodzimy swoich należności, chociażby poprzez postępowania sądowe. Żeby egzekucja tych zasądzonych należności była sprawna, żeby złodzieje byli łapani, oszuści wychwytywani i karani, bo wtedy można spokojnie prowadzić uczciwy biznes”.

 

Oczywiście, że takie są obowiązki państwa i zapewniam, że także staram się, aby były one jak najlepiej realizowane. Niektórzy oczywiście mają wątpliwości, gdy dokonujemy zmian prawnych, zmian w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Ale, proszę Państwa, tych zmian dokonujemy dlatego, że był on do tej pory niefunkcjonalny – i większość przedsiębiorców w Polsce doskonale to wie. Ich ocena wymiaru sprawiedliwości do niedawna była fatalna. Mam nadzieję, że dzięki tym zmianom ona stopniowo – bo oczywiście to nie będzie tak, że się zmieni z dnia na dzień – ale mam nadzieję, że stopniowo się poprawi.

 

Uważam, że zadaniem władz, zwłaszcza tych najistotniejszych podmiotów władzy – czy to centralnej, regionalnej, czy lokalnej – jest budowanie także dobrego klimatu. Okazywanie zainteresowania przedsiębiorcom. Budowanie przyjaznego klimatu wokół prowadzonej działalności i właśnie także wokół działalności najmniejszej. Stąd cała ta idea „Startupów w Pałacu”. Żeby tutaj, do Pałacu Prezydenckiego – niektórzy mówią: jednego z absolutnie najważniejszych miejsc w Polsce – można było przyjść, podzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi potrzebami i znaleźć się na tym rzeczywiście wysokim poziomie.

 

Stąd też był pomysł tych biletów do prezydenckiego samolotu i możliwości pojechania razem z delegacją prezydencką do krajów, gdzie start-upy funkcjonują, gdzie są doskonałe wzorce, na które można popatrzeć, i gdzie można także spotkać kontrahentów. To jest, proszę Państwa, właśnie ten bardzo ważny dla mnie element, który mogę określić mianem polityki. Bo to jest jedna z polityk, które – ja, my – tutaj, w Pałacu, realizujemy. Mam nadzieję, że dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli ją realizować nadal.

 

Mam też nadzieję, że dzisiejsza obecność w Pałacu to będzie taki czas, który uznają Państwo za absolutnie zyskany, bo po wystąpieniach, które za moment zobaczymy, będzie jeszcze dłuższy czas na to, by spokojnie porozmawiać w kuluarach ‒ żeby właśnie start-upy bezpośrednio zetknęły się z tymi, którzy być może ich potrzebują.

 

Dziękuję bardzo.

 

CZYTAJ WIĘCEJ O PROJEKCIE>>>

Poleć znajomemu