Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 26 maja 2018

Wystąpienie podczas otwarcia Forum Ekonomicznego w Tbilisi

  |   Prezydenci Duda i Margwelaszwili otworzyli obrady Forum Ekonomicznego, będącego wynikiem współpracy organizatorów - polskiego Forum Ekonomicznego w Krynicy z ich gruzińskimi partnerami Prezydenci Duda i Margwelaszwili otworzyli obrady Forum Ekonomicznego, będącego wynikiem współpracy organizatorów - polskiego Forum Ekonomicznego w Krynicy z ich gruzińskimi partnerami Prezydenci Duda i Margwelaszwili otworzyli obrady Forum Ekonomicznego, będącego wynikiem współpracy organizatorów - polskiego Forum Ekonomicznego w Krynicy z ich gruzińskimi partnerami Prezydenci Duda i Margwelaszwili otworzyli obrady Forum Ekonomicznego, będącego wynikiem współpracy organizatorów - polskiego Forum Ekonomicznego w Krynicy z ich gruzińskimi partnerami Prezydenci Duda i Margwelaszwili otworzyli obrady Forum Ekonomicznego, będącego wynikiem współpracy organizatorów - polskiego Forum Ekonomicznego w Krynicy z ich gruzińskimi partnerami Prezydenci Duda i Margwelaszwili otworzyli obrady Forum Ekonomicznego, będącego wynikiem współpracy organizatorów - polskiego Forum Ekonomicznego w Krynicy z ich gruzińskimi partnerami Prezydenci Duda i Margwelaszwili otworzyli obrady Forum Ekonomicznego, będącego wynikiem współpracy organizatorów - polskiego Forum Ekonomicznego w Krynicy z ich gruzińskimi partnerami

Ekscelencjo, Panie Prezydencie Gruzji,

Ekscelencjo, Panie Prezydencie Słowacji,

Wielce Szanowny Panie Premierze,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Wszyscy Dostojni Zgromadzeni Goście!

 

Muszę powiedzieć, że jest dla mnie dużym wzruszeniem to, iż dziś mogę stanąć tutaj, w Tbilisi, w tym tak ważnym dniu, gdy razem obchodzimy stulecie ustanowienia pierwszej Demokratycznej Republiki Gruzji.

 

Zobacz także: Prezydent RP z wizytą w Gruzji, która świętuje 100. rocznicę odzyskania niepodległości [PL/ENG] Patrzę i słucham tych wystąpień, z uśmiechem wspominając mojego wielkiego patrona i poprzednika – prezydenta Rzeczypospolitej, pana prof. Lecha Kaczyńskiego, dla którego wolna, niepodległa, suwerenna i bezpieczna Gruzja była ważnym – czy wręcz podstawowym – elementem bezpieczeństwa europejskiego. Ale myślę, że mógłbym powiedzieć szerzej: nawet bezpieczeństwa światowego. Krótko mówiąc: uważał, że bez niepodległej, suwerennej, bezpiecznej Gruzji nie będzie bezpiecznej, spokojnej, wolnej od wojny Europy i nie będzie bezpiecznego świata. A przede wszystkim – co było dla niego z całą pewnością najważniejsze – nie będzie bezpiecznej, suwerennej, niepodległej Polski.

 

Jak Państwo wiedzą, Pan Prezydent zginął w 2010 roku w Rosji, ale dzisiaj z całą pewnością – patrząc na to Forum, gdzie Polska wspiera poprzez naszą Fundację także to dzisiejsze spotkanie, jego organizację ‒ jestem przekonany, że patrzyłby na nas z wielką radością i satysfakcją i z całego serca gratulowałby Gruzji tego wspaniałego stulecia. Cieszę się, że w związku z tym ja – jako w jakimś sensie jego uczeń i następca – mogę uczestniczyć w tym otwarciu Forum Ekonomicznego, które Pan Prezydent wolnej, niepodległej, suwerennej Gruzji objął swoim patronatem.

 

Jestem dumny, że wzorce, które na przestrzeni ostatnich ponad 20 lat zostały wypracowane w Polsce, znajdują dzisiaj zastosowanie w Gruzji – tutaj, w Tbilisi. Że to Forum Ekonomiczne w jakimś sensie odbywa się na wzorze, we współpracy z Fundacją organizującą Forum Ekonomiczne w polskiej Krynicy. Że wspiera i działa w tym zakresie Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich, która działa w Polsce i jest właśnie głównym organizatorem krynickiego corocznego Forum.

 

Naszą ambicją było stworzenie takiej platformy, która umożliwiałaby spotkania politykom, samorządowcom, biznesmenom, ekspertom, ale także i dziennikarzom z państw Europy Środkowej i Wschodniej. Platformy, która umożliwiałaby dyskusję na ważne tematy, umożliwiałaby zawieranie, tworzenie, budowanie nowych kontaktów, które w przyszłości – mam nadzieję – zaowocują wzmocnieniem współpracy w naszym regionie.

 

Jeśli Gruzja sięga dzisiaj po te wzorce, my – jako Polacy – przyjmujemy to z wielkim zadowoleniem, a także z wielką satysfakcją i radością. Gruzja jest absolutnie ważnym partnerem Polski w regionie Kaukazu Południowego. Mam nadzieję, że ta nowa, tworzona dzisiaj platforma kontaktów, jaką staje się Forum, poszerza możliwości polsko-gruzińskiej współpracy, zwłaszcza tej ekonomicznej ‒ handlowej i inwestycyjnej.

 

 

Szanowni Państwo, warunkami pomyślnego wzrostu gospodarczego są – po pierwsze – bezpieczeństwo i pokój. Bez nich żaden rozwój nie jest możliwy. I nawet sąsiedztwo konfliktu oznacza niestabilność, koszty i ograniczenie rozwoju.

 

Po drugie ‒ spójność społeczna. Wzrost nie może się odbywać za cenę pogłębienia społecznych różnic. Należy je niwelować, czemu mają służyć choćby realizowane w moim kraju ‒ w Polsce ‒ programy społeczne, takie jak 500+, wzmacniający i poprawiający sytuację rodzin, czy program Mieszkanie+, dający młodym ludziom szansę na pierwszy własny kąt, na to, by założyć rodzinę. Naszym celem nie powinien być jedynie wzrost gospodarczy, ale przede wszystkim zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.

 

Namawiam również obecnych tutaj wszystkich Państwa, zwłaszcza biznesmenów, do głębokiej refleksji w tym kontekście. Jestem przekonany, że na takim właśnie prospołecznym myśleniu o zrównoważonym rozwoju państwa i społeczeństwa w sensie długofalowym zyskają wszyscy. A więc że wpłynie on zarówno na dobry rozwój sytuacji ekonomicznej, jak i przede wszystkim na dobry rozwój sytuacji społecznej, czyli na pomyślny rozwój naszych społeczeństw.

 

Wreszcie trzeci warunek to wolny handel, który zarazem gwarantuje możliwości dobrej współpracy, także międzynarodowej. Jestem przekonany, że potencjał polsko-gruzińskiej współpracy gospodarczej nie jest jeszcze w pełni wykorzystany, zwłaszcza przy tak dobrych stosunkach politycznych, z jakimi od lat mamy do czynienia. W moich rozmowach z Panem Prezydentem Gruzji i Panem Premierem ‒ w tym podczas mojej oficjalnej wizyty w Gruzji rok temu – umówiliśmy się, że podejmiemy działania wspierające polsko-gruzińską współpracę gospodarczą.

 

Dzisiaj z wielką przyjemnością i radością mogę ogłosić, że w roku 2017 utrzymaliśmy pozytywne tendencje w rozwoju naszej współpracy: obroty wzrosły o ok. 30 proc. ‒ w tym polski eksport o 24 proc., a import z Gruzji do Polski o ponad 80 proc. Gruzja od 2016 roku jest też największym odbiorcą polskich towarów eksportowych wśród państw Kaukazu Południowego. To z całą pewnością satysfakcjonujące dane, które dają nadzieję na dalszą dynamiczną i dobrą współpracę.

 

W związku z tym mamy nadzieję na kontynuację tej tendencji w roku 2018. Jestem przekonany, że na przestrzeni następnych lat możemy osiągnąć w tym zakresie znacznie więcej. Polska oferta eksportowa jest imponująca i konkurencyjna wobec tej samej jakości towarów oferowanych przez zachodnich producentów.

 

Za ciekawy obszar współpracy uważamy ewentualny udział polskich podmiotów w realizacji strategicznego programu rozwoju hydroenergetyki w Gruzji. Obiecujące jest także zainteresowanie gruzińskich partnerów polskimi propozycjami w zakresie zielonych technologii, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i gospodarki odpadami.

 

Rozwój współpracy transportowej ‒ w tym wsparcie dla powstawania multimodalnego korytarza transportowego Zachód-Południe, łączącego Indie przez Iran, a następnie Azerbejdżan, Gruzję, Ukrainę i Polskę do Europy Zachodniej ‒ oraz rozwój komplementarnej ścieżki Nowego Jedwabnego Szlaku z Chin poprzez Kazachstan, zgodnie z koncepcją Transkaspijskiego Korytarza, dalej także przez Azerbejdżan, Gruzję, Ukrainę i Polskę do Europy Zachodniej, może się okazać korzystny dla wszystkich uczestników tej współpracy. Szlak ten może w przyszłości stanowić znaczące uzupełnienie ‒ a z czasem może wręcz alternatywę ‒ dla transportu szlakami biegnącymi obecnie przez obszar Rosji.

 

Z zadowoleniem przyjmujemy rosnące zainteresowanie Polaków wyjazdami turystycznymi do Gruzji ‒ wypoczynkiem w Batumi i w innych miejscach w tym pięknym kraju. Mam nadzieję, że Gruzini też zwiększą swoje zainteresowanie Polską. Rozwój turystyki i usług, które są z nią związane, to znakomity sektor potencjalnej współpracy polsko-gruzińskiej i przestrzeń do oczekiwanych inwestycji.

 

Stojąc przed wyzwaniem, jakim jest potrzeba modernizacji, z przekonaniem zachęcam do rozszerzania współpracy w dziedzinie wysokich technologii, a także do współpracy pomiędzy wyższymi uczelniami w Polsce i Gruzji. Zapraszam też gruzińską młodzież do studiowania w Polsce. To nie tylko możliwość uzyskania wykształcenia o najwyższym standardzie, ale także poznania naszego kraju, nawiązania przyjaźni i kontaktów, które w przyszłości mogą być podstawą również do współpracy biznesowej.

 

Bardzo się cieszę z rozwoju kontaktów na poziomie regionalnym. Forum Ekonomiczne, które dzisiaj otwieramy, stwarza platformę do relacji i nawiązywania współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi. Są one niezwykle istotne dla relacji na poziomie społeczeństw Polski i Gruzji, wspierają też oczywiście w istotny sposób rozwój współpracy gospodarczej.

 

Ale dziś przede wszystkim chciałem Państwu życzyć owocnych spotkań i dyskusji. Mam nadzieję, że to nasze Forum ‒ to dzisiejsze zebranie, spotkanie – pozwoli na nawiązanie nowych, obiecujących kontaktów oraz na wzmocnienie i rozszerzenie dotychczasowej współpracy we wszelkich obszarach.

 

Bardzo dziękuję za uwagę i życzę Państwu powodzenia.

Poleć znajomemu