Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 28 maja 2018

Wypowiedź Prezydenta dla mediów po spotkaniu z Sekretarzem Generalnym NATO

Spotkanie Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego NATO z przedstawicielami mediów

Szanowni Państwo!

 

Witam bardzo serdecznie w Belwederze w związku z wizytą pana Jensa Stoltenberga, Sekretarza Generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego.

 

Bardzo się cieszę, że Pan Sekretarz Generalny wraz z delegacją są dzisiaj z nami i że mogliśmy przed spotkaniem B9, czyli tzw. bukaresztańskiej dziewiątki ‒ a więc państw NATO Europy Środkowej ‒ przed szczytem NATO w Brukseli o tych sprawach niezwykle istotnych ‒ czy najistotniejszych z punktu widzenia i tych spotkań, i w efekcie najbliższych działań Sojuszu przewidywanych na najbliższe lata – że mogliśmy o tym porozmawiać. A także omówić bieżącą sytuację, tak jak ona wygląda.

 

Bardzo się cieszę, że Pan Sekretarz jest dzisiaj z nami przede wszystkim w związku ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO, które toczy się w siedzibie polskiego parlamentu.

 

Proszę Państwa, rozmawialiśmy o sprawach najważniejszych dla Szczytu. Nie ma pomiędzy nami żadnych rozbieżności, zgadzamy się właściwie z Panem Sekretarzem absolutnie co do wszystkich głównych celów, które Sojusz powinien w najbliższych latach realizować, co do pewnego profilu, który został przyjęty.

 

Cieszymy się ogromnie, że w dynamiczny sposób realizowane są postanowienia Szczytu w Walii i Szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. Przede wszystkim patrząc z naszego, polskiego punktu widzenia, cieszymy się z obecności wojsk sojuszniczych – tej tzw. enhanced forward presence. Że te postanowienia Szczytu w Warszawie w tym zakresie zostały zrealizowane.

 

Dzisiaj musimy w kontekście zbliżającego się Szczytu NATO w Brukseli myśleć o kolejnych decyzjach, które zostaną tam podjęte w przedmiocie sprawności funkcjonowania Sojuszu, tzn. reagowania, które będzie następowało po tym momencie, gdy doszłoby do ewentualnego zaangażowania militarnego sił Wysuniętej Obecności. Po to, żeby te siły zostały wzmocnione kolejnymi, potrzebne nam są w tym zakresie odpowiednie działania dostosowawcze w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego ‒ i w tym przedmiocie decyzje powinny zostać podjęte na najbliższym Szczycie.

 

Jest taka inicjatywa, o której dzisiaj rozmawialiśmy z Panem Sekretarzem Generalnym – 4 x 30 – dotycząca tego właśnie elementu. My, jako Polska, ja zadeklarowałem, że jesteśmy gotowi do tej inicjatywy się przyłączyć, wspólnie to realizować.

 

Mówiliśmy także o utworzeniu tzw. dowództwa armijnego. Sygnalizowaliśmy Panu Sekretarzowi Generalnemu już wcześniej, ale dzisiaj także ‒ bardzo zdecydowanie ‒ że bylibyśmy zadowoleni, gdyby to dowództwo armijne w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego powstało tutaj, w naszej części Europy, w Szczecinie. Jest tam dzisiaj Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w ramach NATO realizowane przez nas ‒ Polskę ‒ wspólnie z Danią i Niemcami. Uważamy, że w oparciu o ten element mogłoby powstać w Szczecinie dowództwo armijne w ramach reformy dowodzenia NATO. Liczymy, że jeszcze w tym roku decyzje w tym przedmiocie zostaną podjęte.

 

Podziękowałem Panu Sekretarzowi Generalnemu za wielkie zaangażowanie i wielką aktywność Pana Sekretarza, jeżeli chodzi o utrzymanie spójności i jedności euroatlantyckiej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chciałbym, żeby w tym zakresie zbliżający się Szczyt w Brukseli dał absolutnie jednoznaczny komunikat, że ta jedność jest i że będzie ona zachowana wspólnie nie tylko dla naszego bezpieczeństwa, ale właśnie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego – dla bezpieczeństwa NATO jako całości, czyli wszystkich razem i każdego z osobna.

 

Rozmawialiśmy oczywiście o podnoszeniu europejskich zdolności obrony. To jest także związane z wydatkowanymi na ten cel pieniędzmi. My tutaj spełniamy wymogi i ustalenia sojusznicze. Co najmniej 2 proc. PKB wydajemy rocznie na bezpieczeństwo militarne. Jak Państwo wiedzą, w zeszłym roku została przyjęta w Polsce ustawa i stała się już obowiązującym prawem, zgodnie z którym do 2030 roku podniesiemy nasze wydatki budżetowe w tym zakresie do 2,5 proc. Na pewno będziemy starali się mobilizować naszych sojuszników, aby oni również ten standard zrealizowali.

 

Będziemy również rozmawiali o kwestii współdziałania pomiędzy Sojuszem Północnoatlantyckim a Ukrainą i Gruzją – także i ten element poruszaliśmy z Panem Sekretarzem Generalnym. Mamy nadzieję, że będzie mogło dojść do posiedzenia NATO-Ukraina i NATO-Gruzja – do wspólnych komisji na odpowiednim poziomie ministerialnym. To kwestia decyzji, które zapadną w perspektywie zbliżającego się Szczytu NATO.

 

Na pewno będziemy o tym dyskutowali również na spotkaniu bukaresztańskiej dziewiątki, bo w zasadzie praktycznie każdego z naszych państw ta kwestia z punktu widzenia bezpieczeństwa także dotyczy. Więc z całą pewnością poruszymy ten temat.

 

Rozmawialiśmy, proszę Państwa, również o infrastrukturze, o rozwoju sieci drogowej, sieci kolejowej – właśnie z punktu widzenia możliwości szybkiego przemieszczania sił zbrojnych pomiędzy naszymi krajami i w Europie Środkowej, i także w przestrzeni Wschód-Zachód.

 

To były te tematy, o których dzisiaj z Panem Sekretarzem Generalnym głównie rozmawialiśmy, i to były te kwestie, które przed chwilą poruszyliśmy w czasie naszej ponadgodzinnej rozmowy.

Poleć znajomemu